Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen (4 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD06-3029

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 21.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

  • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

  • Jaana Kovanen

Ryhmät

  • ZJAMPT23KM
    Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, monimuotototeutus
  • MPT23KM
    Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämän opintojakson jälkeen sinulla on laaja käsitys johtamisesta. Tarkoituksena on synnyttää mielenkiintoa johtamisen opiskelua ja johtamistyötä kohtaan.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät johtamisen merkityksen. Tunnet johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavat peruskäsitteet. Tunnet johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita. Tunnistat omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Otat vastuuta omasta työskentelystä. Tunnistat ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Sisältö

Johtamisoppien kehitys
Johtamisen peruskäsitteet
Johtamisen ajankohtaiset sisältöalueet
Omat johtamisvalmiudet ja motivaatio
Ryhmätyötaidot

Aika ja paikka

Zoom-webinaarit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

978-951-37-7519-3 Viitala, R. & Jylhä, E. 2019. Johtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita. Saatavana myös e-kirjana JAMK:n kirjastosta.

978-952-14-2457-1 Puusa, A., Reijonen, H. & Juuti, P.& Laukkanen, T. 2014 (myös 2012 painos käy). Akatemiasta markkinapaikalle: Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina. Helsinki: Talentum. Saatavana myös e-kirjana JAMK:n kirjastosta.

9789513763497 Hyppänen, R. 2013. Esimiesosaaminen: liiketoiminnan menestystekijä. Helsinki: Edita. Saatavana myös e-kirjana JAMK:n kirjastosta.

978-952-14-4481-4 Tienari, J. & Merilänen, S. 2021. Johtaminen ja globaali talous. Helsinki: Alma Talent. Saatavan myös e-kirjana JAMK:n kirjastosta.

Opetusmenetelmät

Opiskelija tuntee johtamisoppien kehityksen sekä johtamisen peruskäsitteet.
Opiskelija oppii johtamisen ajankohtaiset sisältöalueet ja pystyy asettamaan omat johtamisvalmiudet ja motivaatiota. Opiskelija ymmärtää johtamisen merkityksen.
Opintojaksolla tehdään yksilötehtäviä, ryhmätehtäviä sekä käydään ryhmäkeskustelua johtamisen ympärillä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojen sisällyttäminen ja korvaaminen
Opinnollistaminen
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso on laajudeltaan 4 op, joka vastaa 108 tuntia opiskelijan työtä.
Webinaarit 10 h
Orientaatio 3 h
Itsenäinen työskentely 33 h
Ryhmätyöskentely 29 h
Henkilökohtainen oppimistehtävä 33 h
Yhteensä 108 h

Sisällön jaksotus

Johtamisoppien kehitys
Johtamisen peruskäsitteet
Organisaation johtaminen ja kulttuuri
Johtamisen tasot ja näkökulmat
Johtamisen tulevaisuuden haasteet
Omat johtamisvalmiudet ja motivaatio
Ryhmätyötaidot

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 (sisältyy max-määriin)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät johtamisen merkityksen. Tunnet johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavat peruskäsitteet. Tunnet johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita. Tunnistat omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Otat vastuuta omasta työskentelystä. Tunnistat ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Tyydyttävä 2
Osaat selittää, mikä merkitys johtamisella on organisaatioille. Osaat hyödyntää johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavia peruskäsitteitä. Ymmärrät johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita. Ymmärrät omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Osaat toimia ryhmässä ja yhteistyössä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat hyödyntää johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavia peruskäsitteitä. Osaat soveltaa johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita omien johtamisvalmiuksiesi arvioinnissa. Otat vastuuta ryhmän toiminnasta ja osaat organisoida ryhmän tavoitteellista toimintaa.

Kiitettävä 4
Osaat analysoida johtamisen ja organisaation toimintaa niitä kuvaavilla peruskäsitteillä ja tunnistat niiden välisiä yhteyksiä. Osaat analysoida johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita omien johtamisvalmiuksiesi arvioinnissa. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja otat vastuuta siitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida johtamisen merkitystä organisaatioiden menestykselle. Osaat reflektoida johtamisen ja organisaation toimintaa opintojakson sisältöihin perustuen. Osaat kriittisesti analysoida omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Toimit ryhmässä vastuullisesti ja sitoutuneesti. Kehität ja ohjaat sekä omaa että ryhmän toimintaa.