Siirry suoraan sisältöön

Projektin johtaminen ja ketterät menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: YZZP0120-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.11.2022 - 05.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), sosiaali- ja terveysala
 • Projektijohtamisen tutkinto-ohjelma (YAMK), insinööri

Opettaja

 • Toni Hiltunen

Ryhmät

 • YTB22S1
  Insinööri (ylempi AMK), Projektijohtaminen
 • ZJAYSB22S1
  Avoin AMK, sote, Projektijohtaminen, YAMK-polku
 • YSB22S1
  Projektijohtaminen YAMK
 • ZJAYTB22S1
  Avoin amk, Projektijohtaminen, insinööri, Verkko

Tavoitteet

Opintojaksolla syvennyt projektin johtamisen ja ketterien menetelmien erilaisiin viitekehyksiin, menetelmiin ja hyviin käytänteisiin.

Osaat soveltaa ja valita oikeat projektijohtamisen ja ketterien menetelmien toimintatavat ja menetelmät projektikohtaisesti. Perinteisten projektijohtamisen viitekehysten ja menetelmien lisäksi tunnet ja osaat soveltaa omaan toimintaympäristöösi ketteriä projektijohtamisen menetelmiä tarpeen mukaan.

Projektijohtamisen asiaosaamiseesi kuuluu projektin ja sen hankintojen talouden ohjauksen menetelmien ja viitekehysten osaaminen. Hyödynnät tuloksen arvoa, kassavirtaa ja talousmittareita johtamisessasi. Osaat viestiä talousasioista eri sidosryhmille siten, että talousnäkökulmat ovat osa projektitoimintaa.

Johtamis- ja vuorovaikutustaidoillasi motivoit, neuvottelet ja johdat. Huomioit projektiryhmäläisiä ja muita osaajia, joista projektin onnistuminen riippuu. Ymmärrät, että sisältö- ja liiketoimintaosaaminen ovat avaintekijoitä onnistuneissa projekteissa. Hyvänä projektipäällikkönä saat huippuasiantuntijat keskustelemaan keskenään ja löytämään sisältöjen ja osaamisten yhdistelmät, joiden avulla uudet ratkaisut ja erinomaiset tulokset syntyvät. Tavoitteenasi on hyvin yhteen pelaava joukkue.

Kykenet kehittämään omia projektijohtamisen tietojasi ja taitojasi, itsesi johtamista ja ajankäytön hallintaasi.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä (1): Opiskelija tuntee projektijohtamisen perusasiat ja terminologian.

Tyydyttävä (2): Opiskelija tuntee projektijohtamisen perusasiat ja terminologian, mutta hänellä on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Opiskelija osaa opintojakson keskeiset asiat. Opiskelija tuntee projektijohtamisen käsitteet ja perusmenetelmät sekä osaa tyydyttävästi hyödyntää niitä.

Kiitettävä (4): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa projektijohtamisen ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned), parhaita käytäntöjä (best practices) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Opiskelija hallitsee keskeiset asiat ja osaa soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti ratkaistaessa vaativia projektijohtamisen ongelmia projektijohtamisen teoriaa, käytännön kokemuksia (lessons learned), parhaita käytäntöjä (best practices) ja hiljaista tietoa hyödyntäen.