Siirry suoraan sisältöön

SolidWorks koneensuunnittelussa (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKVS0105-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 18

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Kalevi Jaaranen

Ryhmät

 • TKN21SA
  Konetekniikka (AMK)
 • 30.08.2023 08:00 - 10:30, SolidWorks koneensuunnittelussa TKVS0105-3005
 • 06.09.2023 08:00 - 10:30, SolidWorks koneensuunnittelussa TKVS0105-3005
 • 13.09.2023 08:00 - 10:30, SolidWorks koneensuunnittelussa TKVS0105-3005
 • 20.09.2023 08:00 - 10:30, SolidWorks koneensuunnittelussa TKVS0105-3005
 • 28.09.2023 08:00 - 10:30, SolidWorks koneensuunnittelussa TKVS0105-3005
 • 04.10.2023 08:00 - 10:30, SolidWorks koneensuunnittelussa TKVS0105-3005
 • 11.10.2023 08:00 - 10:30, SolidWorks koneensuunnittelussa TKVS0105-3005
 • 25.10.2023 08:00 - 10:30, SolidWorks koneensuunnittelussa TKVS0105-3005
 • 01.11.2023 08:00 - 10:30, SolidWorks koneensuunnittelussa TKVS0105-3005
 • 08.11.2023 08:00 - 10:30, SolidWorks koneensuunnittelussa TKVS0105-3005
 • 22.11.2023 08:00 - 10:30, SolidWorks koneensuunnittelussa TKVS0105-3005
 • 29.11.2023 08:00 - 10:30, SolidWorks koneensuunnittelussa TKVS0105-3005
 • 13.12.2023 08:00 - 10:30, SolidWorks koneensuunnittelussa TKVS0105-3005

Tavoitteet

Nykyaikaisia suunnitteluohjelmistoja voidaan hyödyntää 3D-mallinnuksen ja piirustuksien tuottamisen lisäksi laajemmin tuotekehityksessä. Tällä opintojaksolla opit tekemään mekanismien liikeanalyysejä ja tuotetta havainnollistavia animaatioita sekä arvioimaan tuotteiden valmistuskustannuksia. Osaamisesi kehittyy tuotteiden valmistustoleransseissa ja toleranssiketjujen analysoimisessa. Opintojakson suoritettuasi osaat arvioida suunnittelemasi tuotteen ympäristövaikutuksia sen elinkaaren aikana.

Tieto ja ymmärrys:
Tunnet laajasti suunnitteluohjelmistojen eri analysointityökaluja ja osaat soveltaa niitä suunnittelemiesi tuotteiden arvioinnissa niiden rajoitteet huomioiden.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Sinulla on ymmärrys suunnittelumenetelmistä ja kyky soveltaa niitä. Opit tunnistamaan, muotoilemaan ja ratkaisemaan teknisiä ongelmia käyttäen opetettuja menetelmiä. Osaat soveltaa tietoa analysointeja tehdessään sekä valitessasi tarvittavia analyysi- ja mallintamismenetelmiä.

Monialainen osaaminen:
Osaat valita suunnittelemiisi tuotteisiin materiaalit ja valmistusmenetelmät ympäristönäkökohdat huomioiden. Osaat huomioida kustannusnäkökulmat valintoja ja pohdintoja tehdessäsi.

Sisältö

3D-mallinnustavat. Piirustusten luominen mallista. Tuotteen konfigurointi sekä malli- että kokoonpanotasolla. Mekanismien liikeanalysointien tekeminen sekä tuotteen ympäristövaikutusten analysointi. Valmistuskustannusten arviointi. Tuotteen toleranssiketjujen analysointi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali. Solidworks-ohjelmiston oppilaitosmateriaali, käyttöohjeet ja tutoriaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, tiedonhaku ja soveltavat oppimistehtävät. Videoluennot ja -esimerkit. Ongelmalähtöisen oppimisen kautta opiskelijoilla on oppimistehtäviä ratkottavana. Tehtäviä voit ratkoa yksin tai ryhmissä, mutta palautukset aina yksilökohtaisesti. Puhtaissa etätoteutuksissa käytät ohjauksen apuna webinaareja. Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 45 h, oppimistehtävät 65 h itsenäinen työskentely 25 h. Yhteensä 135 h oppimistyö.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävissä jatkuva kehittävä palaute.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu oppimistehtävistä 100 %.

Välttävä (1): Tunnistat perusasiat ja –terminologian, mutta hän kykenet vain välttävästi soveltamaan niitä yksinkertaisiin suunnittelutehtäviin.

Tyydyttävä (2): Tunnet perusasiat ja –terminologian, mutta kykenet vain tyydyttävästi soveltamaan niitä suunnittelutehtäviin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat ja pystyt soveltamaan niitä koneensuunnittelussa:
- osaat konfiguroida malleja
- pystyt tuottamaan koneenpiirustuksia malleista
- osaat hyödyntää ohjelmistojen analysointityökaluja suunnitellessasi koneenosia ja kokoonpanoja
- osaat arvioida tuotteen ympäristövaikutuksia

Kiitettävä (4): Hallitset keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti koneensuunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Hallitset opintojakson keskeiset asiat ja osaat soveltaa niitä kriittisesti ja innovatiivisesti vaativissa koneensuunnittelutehtävissä.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty:
Olet tehnyt jokaisen tuntitehtävän ja kaikki harjoitustehtävät hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Tunnet koneenpiirustuksen perusteet. Osaat piirtää tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot ja tehdä piirustukseen standardien mukaiset mitoitukset, toleroinnit ja muut tarvittavat merkinnät. Hallitset parametrisen piirremallinnuksen. Osaat tuottaa työ- ja kokoonpanopiirustuksia 3D-mallista. Sinulla on materiaalitekniikan perustiedot ja tunnet eri materiaaliryhmät, niiden ominaisuudet sekä yleisimmät käyttökohteet teknisissä sovelluksissa.