Siirry suoraan sisältöön

Yhteisömuusikkona yhteiskunnassa (5 op)

Toteutuksen tunnus: EK00BJ14-3003

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

21.09.2023 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Suomalainen musiikkikampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Opettaja

  • Riikka Karvonen
  • Leena Kangastalo

Ryhmät

  • EKO23SYM
    Yhteisömuusikon erikoistumiskoulutus

Tavoitteet

Osaat analysoida, arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan yhteisömuusikon asiantuntijuusalueella.
Tunnet yhteisömusiikin ja -taiteen yhteiskunnallisia merkityksiä ja vaikutuksia.
Tiedät yhteisömusiikin ja -taiteen keskeiset käsitteet.
Tunnet yhteisömusiikin ja -taiteen toimintatapoja ja -ympäristöjä.

Sisältö

Yhteisömuusikon ammatillinen osaaminen ja asiantuntijana kehittyminen 1 op

Oman ammatillisen osaamisen analyysi ja itsearviointi.
Henkilökohtainen opiskelu- ja kehittymissuunnitelma.

Yhteisömusiikki ja -taide yhteiskunnassa 4 op

Yhteisömusiikin ja -taiteen yhteiskunnalliset merkitykset ja vaikutukset.
Yhteisömusiikki ja -taide käsitteenä ja toimintana.
Musiikillisen vuorovaikutuksen ja osallisuuden merkitys yhteisössä.
Musiikkiterapian toimintamallit ja menetelmät.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty

Osaat erotella, kuvata ja arvioida ammatillisen osaamisen osa-alueita, vahvuuksia ja kehittämiskohteita
Osaat esittää, vertailla ja arvioida musiikin merkityksiä, sovellutuksia ja vaikutuksia yhteisöissä ja yhteiskunnassa.
Osaat määritellä yhteisömusiikin ja -taiteen keskeiset käsitteet.
Ymmärrät musiikillisen vuorovaikutuksen merkityksen ja osaat havainnoida sekä kuvata musiikkiterapian toimintatapoja valitsemassasi toimintaympäristöissä.