Siirry suoraan sisältöön

Linuxin käyttö ja hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC1040-3032

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Teemu Siikaniemi

Ryhmät

 • TTV23S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 30.08.2023 14:15 - 16:30, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3032
 • 06.09.2023 14:15 - 16:30, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3032
 • 13.09.2023 14:15 - 16:30, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3032
 • 20.09.2023 14:15 - 16:30, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3032
 • 27.09.2023 14:15 - 16:30, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3032
 • 04.10.2023 14:15 - 16:30, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3032
 • 11.10.2023 14:15 - 16:30, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3032
 • 25.10.2023 14:15 - 16:30, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3032
 • 01.11.2023 14:15 - 16:30, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3032
 • 15.11.2023 14:15 - 16:30, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3032
 • 22.11.2023 14:15 - 17:30, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3032
 • 29.11.2023 14:15 - 17:30, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3032

Tavoitteet

Tarkoitus:
Suoritettuasi opintojakson ymmärrät Linux-käyttöjärjestelmän keskeisimmät käsitteet ja osaat työskennellä, sekä hallinnoida käyttöjärjestelmää tekstipohjaisen käyttöliittymän avulla.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoitteet:
Suoritettuasi opintojakson tiedät Linux-käyttöjärjestelmän keskeisimmät käsitteet ja käytänteet sekä osaat keskeisimmät peruskomennot.

Sisältö

- Tiedostojärjestelmän rakenne
- Tiedostojärjestelmän peruskomennot
- Oikeuksienhallinta
- Apuohjelmat ja työkalut
- Paketinhallinta
- Prosessinhallinta
- Käyttäjienhallinta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkkosivut (luentomateriaali, harjoitukset ja kotitehtävät)

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, tentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot, demot ja tentti 45h, harjoitukset ja muu itsenäinen työskentely 90h
Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi tapahtuu palautettujen harjoitustehtävien ja kokeen perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty/välttävä 1:
Tiedät Linux-käyttöjärjestelmän keskeisimmät käsitteet ja käytänteet, sekä osaat keskeisimmät peruskomennot.

Tyydyttävä 2:
Ymmärrät Linux-käyttöjärjestelmän käyttöoikeuksien merkityksen ja osaat soveltaa käyttöoikeuksia tiedostojärjestelmän hallinnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Osaat hyödyntää keskeisimpiä Linux-käyttöjärjestelmän työkaluja ja hallinnoida ohjelmistoja.

Kiitettävä 4:
Ymmärrät prosessien merkityksen Linux-käyttöjärjestelmässä ja osaat hallinnoida prosesseja ja palveluita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Ymmärrät käyttäjätilien ja -ryhmien merkityksen Linux-käyttöjärjestelmässä ja osaat hallinnoida käyttäjätilejä. Lisäksi osaat soveltaa käyttöoikeusmäärittelyjä käyttäjätileille ja ryhmille.

Esitietovaatimukset

-