Siirry suoraan sisältöön

Ohjelmoinnin perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2030-3042

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Pasi Hyytiäinen

Ryhmät

 • TTV23S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 31.08.2023 13:15 - 15:45, Ohjelmoinnin perusteet TTC2030-3042
 • 07.09.2023 13:15 - 15:45, Ohjelmoinnin perusteet TTC2030-3042
 • 21.09.2023 13:15 - 15:45, Ohjelmoinnin perusteet TTC2030-3042
 • 28.09.2023 14:30 - 17:00, Ohjelmoinnin perusteet TTC2030-3042
 • 05.10.2023 13:15 - 15:45, Ohjelmoinnin perusteet TTC2030-3042
 • 12.10.2023 13:15 - 15:45, Ohjelmoinnin perusteet TTC2030-3042
 • 26.10.2023 13:15 - 15:45, Ohjelmoinnin perusteet TTC2030-3042
 • 02.11.2023 13:45 - 16:00, Ohjelmoinnin perusteet TTC2030-3042
 • 16.11.2023 13:15 - 15:45, Ohjelmoinnin perusteet TTC2030-3042
 • 23.11.2023 13:15 - 15:45, Ohjelmoinnin perusteet TTC2030-3042
 • 07.12.2023 13:15 - 15:45, Ohjelmoinnin perusteet TTC2030-3042 - KOE
 • 14.12.2023 08:00 - 10:30, Ohjelmoinnin perusteet TTC2030-3042

Tavoitteet

Tarkoitus:
Tunnet ohjelmoinnin perusteet ja peruskäsitteet. Osaat tehdä ohjelmia, jotka käyttävät muuttujia, funktioita, ehto- ja toistorakenteita ja erilaisia tietorakenteita. Osaat käytetyn ohjelmointikielen syntaksin ja keskeisimmät komennot. Osaat käyttää versionhallintaa ja sovelluskehitintä.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoitteet:
Tunnet ohjelmoinnin peruskäsitteet ja osaat tehdä pieniä konsolisovelluksia.

Sisältö

Git-versionhallinta
Sovelluskehittimen peruskäyttö, kääntäminen, debuggaus
Muuttujat, muuttujatyypit, vakiot
Metodit, funktiot, aliohjelmat
Merkkijonot ja niiden käsittely
Taulukot, kokoelmat ml. listat
Tietorakenteet: tietue, luokka, olio
Peräkkäisrakenne, haarautumisrakenne, toistorakenne
Muistin käyttö
Poikkeusten käsittely
Tiedostojen käsittely

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tunnistat ohjelmointiin liittyvät perusrakenteet ja osaat toteuttaa ohjelman, joka käyttää muuttujia, ehtorakenteita ja aliohjelmia.

Tyydyttävä 2: Tunnet ohjelmointiin liittyvät keskeiset perusrakenteet ja periaatteet sekä osaat toteuttaa ohjelman, joka käyttää tietorakenteita ja lajittelee, suodattaa ja ryhmittelee tietoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Tunnet ohjelmointiin liittyvät keskeiset periaatteet ja välineet sekä osaat toteuttaa ohjelman, jolla tiedostosta luetut tiedot lajitellaan, suodatetaan ja ryhmitellään käyttäjän syötteiden perusteella. Ohjelmaan on toteutettu poikkeustenkäsittelyä ja syötteiden tarkistusta.

Kiitettävä 4: Osaat ohjelmointiin liittyvät keskeiset periaatteet ja pystyt hyödyntämään tehokkaasti ohjelmankehitysvälineitä. Osaat toteuttaa ohjelman, jolla useasta tiedostosta luettua tietoa yhdistetään, jonka jälkeen sitä voi lajitella, suodattaa ja ryhmitellä käyttäjän syötteiden perusteella. Ohjelmaan on toteutettu oikeaoppinen poikkeustenkäsittely ja syötteiden tarkistus.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset ohjelmointiin liittyvät keskeiset periaatteet ja välineet. Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjelman, jolla
1) useasta tiedostosta luetut tiedot on yhdistetty ja muutettu sopiviksi tietorakenteiksi
2) tietoa voidaan lajitella, suodattaa ja ryhmitellä käyttäjän syötteiden perusteella
3) voi kirjoittaa tietoja tiedostoihin
4) ja johon on toteutettu oikeaoppinen poikkeustenkäsittely ja syötteiden tarkistus.

Esitietovaatimukset

Tietokoneen käyttötaidot