Siirry suoraan sisältöön

ICT-valmiudet (3 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPP0420-3151

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 500

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK)
 • Konetekniikka (AMK)
 • Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juha Kuula
 • Juho Pekki

Ryhmät

 • TLS23SMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • TRM23KMM
  Rakennusmestari (AMK)
 • TTV23S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TKN23S1
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN23SM
  Konetekniikka (AMK)
 • TTV23S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TER23S1
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TTV23SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV23S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TSA23SM
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka,monimuototeutus
 • LMS23S1
  Maaseutuelinkeinot (AMK)
 • TER23SM
  Energia- ja ympäristötekniikka (AMK)
 • TSA23S1
  Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • ZJATTV23SM
  Avoin amk, Tieto- ja viestintätekniikka, Monimuoto
 • TRY23S1
  Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK)
 • TLS23S1
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • UTIVERKKO
  Uudistuvan teollisuuden instituutin verkko-opetus (konetekniikka, logistiikka, rakennustekniikka)
 • TTV23S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 24.08.2023 16:00 - 18:00, ICT-valmiudet ZZPP0420-3151

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kun olet käynyt tämän opintojakson, osaat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussasi. Sinulla on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta, tietosuojasta sekä niiden vaikutuksesta opiskeluusi ja työelämään. Osaat käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia. Osaat osallistua ja luoda verkkokokouksen sekä käyttää ryhmätyövälineitä.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson tavoite
Sinulla on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta sekä niiden merkityksestä. Osaat käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia.

Sisältö

Tietotekniikan perusteet -osioissa opiskelet tietotekniikan peruskäsitteistön ja tietokoneen laitteiston. Perehdyt myös tekijänoikeuteen, ergonomiaan ja ICT-alan ympäristövaikutuksiin sekä Teamsiin kommunikaatio- ja ryhmätyövälineenä.
Tekstinkäsittely -osioissa opiskelet keskeiset toiminnot pitkien, moniosaisten asiakirjojen (esim. Jamkin raportit) käsittelyyn ja opettelet laatimaan asiakirjastandardin mukaisen asiakirjan.
Taulukkolaskenta -osioissa opiskelet taulukkolaskentaohjelman perustoiminnot, yleisimmät funktiot sekä kaavioiden tekemisen ja niiden soveltamisen ohjelmassa.
Esitysgrafiikka -osioissa opiskelet ohjelman käyttämistä monipuolisen ja selkeän esityksen laatimiseksi. Opiskelet myös esityksen hallinan ja muokkaamisen perustyylin avulla.


Tutkinto-ohjelmakohtaisesti opintojaksoon voi sisältyä myös muita yhdessä sovittavia, osaamisen kannalta hyödyllisiä tietotekniikan aihepiirejä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaalina käytetään

ICT-valmiudet. 2023. ICT-valmiudet -opintojakson teoriaosuuden materiaali. https://oppimateriaalit.jamk.fi/ict-valmiudet/

ICT-valmiudet. 2021. ICT-valmiudet -opintojakson ohjevideot.
https://panopto.jamk.fi/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx?folderID=4d526ac3-9c3a-4bc4-9ba1-abd100c0482f

Opetusmenetelmät

Opiskelet opintojakson sisällöt videoaineistoja hyödyntäen. Videoilla kuvataan perustoiminnallisuudet ja niiden käyttö. Videoharjoitusten jälkeen opettelet toimintojen soveltamista pienemmillä viikkotehtävillä, sekä koko opintojakson aihealueita yhdistävillä soveltavilla tehtävillä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson kokonaissuoritus tehdään palautettujen tehtävien perusteella kolmessa vaiheessa, jotka vastaavat tenttiä ja uusintatenttejä. Mikäli opintojakson suoritus on kesken ensimmäisen tai toisen arviointivaiheen ajankohtana, on sinulla mahdollisuus täydentää suoritustasi kolmanteen arviointivaiheeseen saakka.

Opintojakson aloitusinfo verkossa 24.8.2023 kello 16:00 alkaen. Infoon voit osallistua tämän linkin kautta.
https://jamk.zoom.us/j/68539141644


Tai suoraan Zoomilla ID 685 3914 1644

Opintojakson päättymispäivä 17.12.2023
1. arviointivaihe: 04.12.2023
2. arviointivaihe: 11.12.2023
3. arviointivaihe: 18.12.2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallinen ajankäyttö on 81 tuntia:
- Viikkoaiheen opiskelu ja viikkotehtävät 11 kpl: 60 tuntia
- Harjoitustyöt 4 kpl: 21 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi toteutetaan jatkuvana arviointina. Saat palautetta oppimistehtävistäsi oppimisympäristössä palautustesi yhteydessä, minkä tarkoituksena on tukea opintojaksolla etenemistä.

Arviointi pohjautuu viikkotehtävien ja harjoitustöiden kriteereihin, jotka käydään läpi opintojakson aloitustunneilla. Opintojakson läpäiseminen vaatii kaikkien tehtävien ja harjoitustöiden hyväksytyn suorituksen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen saavuttaaksesi sinun tulee osoittaa, että hallitset tietotekniset perustaidot opiskelun ja työelämän edellyttämällä tasolla. Sinulla on myös valmiuksia kehittää omaa tietoteknistä osaamistasi. Osaamisesi arvioidaan palautettavien harjoitustöiden perusteella.

Sinulla on perustiedot tekijänoikeuksista, tietoturvasta sekä niiden merkityksestä. Osaat käyttää monipuolisesti tekstinkäsittelyn, esitysgrafiikan ja taulukkolaskennan toimisto-ohjelmia. Tunnistat ja osaat käyttää organisaation tarjoamia ryhmätyö- ja verkkoviestintävälineitä.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Opintojaksosta voi anoa hyväksilukua, jos vastaavasta Jamkissa suoritetusta opintojaksosta on kulunut enintään 3 vuotta ja todistus vastaavasta suorituksesta on liitettävä mukaan. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät Jamkin opiskelijalle www-sivuilta.

Mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiempaa tutkintoa Jamkista tai hänellä ei ole opintojaksoa suoritettuna Jamkissa muuten, hänen tulee hyväksiluvun lisäksi palauttaa itse tehty Jamkin raportointiohjeen mukainen raporttipohja opintojakson opettajalle. Tämän lisäksi opiskelijan tulee kirjoittaa erillinen selvitys ICT-osaamisestaan muotoiltuna asiakirjastandardin SFS2487 mukaan, koska pelkkä merkintä todistuksessa ei kerro kaikkea kurssin/opintojakson sisällöstä. Tällöin varmistutaan opintojen yhteensopivuudesta.