Siirry suoraan sisältöön

Tietokannat (4 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2020-3035

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Teemu Siikaniemi

Ryhmät

 • TTV23S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 10.01.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3035
 • 17.01.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3035
 • 24.01.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3035
 • 31.01.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3035
 • 07.02.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3035
 • 14.02.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3035
 • 21.02.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3035
 • 06.03.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3035
 • 13.03.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3035
 • 20.03.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3035
 • 27.03.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3035
 • 03.04.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3035
 • 10.04.2024 08:00 - 10:30, Tietokannat TTC2020-3035
 • 17.04.2024 08:00 - 11:00, Tietokannat TTC2020-3035 / Koe
 • 24.04.2024 08:00 - 11:00, Tietokannat TTC2020-3035 / Uusinta

Tavoitteet

Tarkoitus:
Käytyäsi tämän opintojakson ymmärrät tietokantojen merkityksen osana tietojärjestelmiä, tiedät tietokantojen peruskäsitteet, osaat luoda ja lukea tietokantakuvauksia sekä pystyt tekemään peruskyselyjä SQL-kielellä (Structured Query Language).

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoitteet:
Tunnet tietokantojen peruskäsitteet, ymmärrät tietokantajärjestelmän yleisen rakenteen ja toimintaperiaatteen, osaat lukea ja laatia toimeksiannon mukaisen tietokantakuvauksen ja hallitset SQL-kielen perusteet.

Sisältö

Tietokantoihin liittyvät peruskäsitteet
Tietokannan suunnittelu käsiteanalyysin avulla
SQL-kielen perusteet sisältäen tietokantakyselyt ja tietokannan hallinnan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkkosivut (verkkomateriaali, videomateriaali, harjoitustehtävät)

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitusten ja harjoitustyön ohjaus. Osaamistesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 24 h, harjoitukset 56 h, itsenäinen työskentely 28 h
Yhteensä 108 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty/välttävä 1: Osaat suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisen tietokannan luoden yhteyden vähintään kahden taulun välille käyttäen perus- ja viiteavaimia ja osaa tehdä yksinkertaisia perushakuja SQL:llä.

Tyydyttävä 2: Osaat suunnitella ja toteuttaa tietokannan sekä tehdä perushakuja SQL-kielellä. Harjoitustyön dokumentaatio sisältää ainakin tietokantakuvauksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Harjoitustyönä ja tentissä tehty tietokanta on suunniteltu ja toteutettu lähes virheettömästi ja osaat SQL-kieltä monipuolisesti.

Kiitettävä 4: Osaat suunnitella ja toteuttaa tietokannan, jossa tehdyt valinnat on perusteltu. Osaat SQL-kielen peruskäskyt kokonaisvaltaisesti. Harjoitustyön dokumentaatio on kattava ja siitä on pidetty sujuva esitys.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Osaat suunnitella ja toteuttaa tavallisuudesta poikkeavan tietokannan, jossa tehdyt valinnat on perusteltu ja metatiedot tallennettu. Osaat käyttää SQL-kieltä vaativissa tiedonhakutehtävissä. Tietokantadokumentaatio on kattava ja ymmärrettävä sekä hyvin laadittu ja sujuvasti esitetty. Osaat arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ratkaisuissaan.