Siirry suoraan sisältöön

Mat2 Tukiopinnot (1 op)

Toteutuksen tunnus: TZMV2100-3050

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 23.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Sirpa Alestalo

Ryhmät

 • TTV23S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV23S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 12.01.2024 10:00 - 11:30, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3050
 • 19.01.2024 10:00 - 11:30, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3050
 • 26.01.2024 10:00 - 11:30, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3050
 • 02.02.2024 10:00 - 11:30, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3050
 • 09.02.2024 10:00 - 11:30, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3050
 • 16.02.2024 10:00 - 11:30, Mat2 Tukiopinnot TZMV2100-3050

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi Mat2 Funktiot -opintojakson rinnalla. Opintojaksolla saat tukea opiskeluusi ja harjoittelet ohjatusti Funktiot-opintojakson sisällön hallintaa.

Opintojakson osaamiset

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ymmärrystä insinööritieteiden pohjana olevista matemaattisista periaatteista funktioiden osalta.
EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi olet lisännyt ja vahvistanut opintojakson Mat2 Funktiot sisältöihin liittyvää osaamistasi.

Sisältö

Opintojaksolla saat varmuutta laskurutiineihin. Eri funktiotyyppeihin liittyvien tehtävien avulla harjoittelet ja vahvistat osaamistasi funktioiden tunnistamisessa, funktioiden ominaisuuksien ymmärtämisessä, funktion lausekkeen määrittämisessä sekä funktioihin liittyvien yhtälöiden ratkaisemisessa.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutuu aikavälillä 8.1. - 16.2.2024 Lutakon kampuksella Dynamolla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson kirjallinen materiaali jaetaan oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus. Ohjatut laskuharjoitukset 2 h/viikko.
Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi yhtä aikaa kurssin Mat2 Funktiot TZLM2300 kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tarkempi aikataulu esitellään opintojakson työtilassa oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunteja 12. Lisäksi itsenäistä työskentelyä 15

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelmä:
Jatkuva näyttö viikkotehtävillä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät funktion käsitteen ja funktioihin liittyvät merkinnät ja osaat ratkaista yksinkertaisia alkeisfunktioihin liittyviä tehtäviä tarvittaessa apuvälineen avulla.

Esitietovaatimukset

Tunnet symbolisten lausekkeiden käsittelyyn liittyvät algebran periaatteet ja osaat soveltaa niitä yksinkertaisten lausekkeiden sieventämiseen sekä yksinkertaisten yhtälöiden ratkaisemiseen.