Siirry suoraan sisältöön

Git-versionhallinta ja GitLab-projektien hallintaympäristö (1 op)

Toteutuksen tunnus: TTZW0410-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Englanti
 • Suomi

Paikat

20 - 2000

Koulutus

 • Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Karo Saharinen

Ryhmät

 • TTV23S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA24KTINO3
  Avoin amk, Nonstop 3, Verkko
 • TTV23S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA23STINO2
  Avoin amk,ICT, Nonstop 2, Verkko
 • TTV23S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV23SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TIC23S1
  Bachelor's Degree Programme in Information and Communications Technology
 • ZJA23STINO
  Avoin amk, ICT,Nonstop, Verkko
 • ZJATTV23SM
  Avoin amk, Tieto- ja viestintätekniikka, Monimuoto
 • ZJA24KTIDA1
  Avoin amk, Data-analytiikka 1, Verkko
 • TTV23S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA23STIDA1
  Avoin amk, Data-analytiikka 1, Verkko

Tavoitteet

Hallitset ja osaat käyttää Git-versionhallintatyökaluun liittyviä toiminteita (add, merge, init, remove, branch, checkout). Ymmärrät hajautetun versionhallinnan hyödyt projektille. Osaat GitLab-ympäristöä hyödyntäen suunnitella ja toteuttaa projektin alusta loppuun. Saat visualisoitua projektin tulokset ja käytetyn työajan GitLab-ympäristössä.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Sisältö

Opintojaksolla läpi käydään Git-versionhallinta työkalun toimenpiteet:
- Init
- Add
- Commit
- push / pull
- remove
- merge
- branch
- checkout

GitLab-ympäristöstä opiskellaan
- Issue-toiminne
- Milestones-toiminne
- SSH & HTTPS, repositorioiden tiedonsiirtomenetelmät
- Commit-historia
- binääristen tiedostojen versionhallinta
- statistiikka
- repositorioiden asetukset

Aika ja paikka

Non-stop toteutus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saharinen, Karo. 2021. Git -versionhallinta ja Gitlab -projektien hallintaympäristö. https://gitlab.labranet.jamk.fi/sahka/gitlab-opintojakso

Opetusmenetelmät

Itseopiskelumateriaali ja flipped-learning videot

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa opinnollistamalla. Sovi opintojakson opinnollistamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa. Lisätietoja opinnollistamisesta tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h itseopiskelua, josta
- materiaalin läpikäynti 6h
- harjoitukset 17h
- itseopiskelu 4h

Lisätietoja opiskelijoille

Non-stop toteutus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty - Opiskelija opiskelee teoriamateriaalin, tekee harjoitustehtävät ja palauttaa projektin vastuuhenkilölle.

Hylätty - Opiskelija ei opiskele teoriamateriaalia, ei tee harjoitustehtäviä ja ei palauta projektia vastuuhenkilölle.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty - Opiskelija opiskelee teoriamateriaalin, tekee harjoitustehtävät ja palauttaa projektin vastuuhenkilölle.
Hylätty - Opiskelija ei opiskele teoriamateriaalia, ei tee harjoitustehtäviä ja ei palauta projektia vastuuhenkilölle.