Siirry suoraan sisältöön

Rokottaminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2016-3022

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Suvi Aunala

Ryhmät

 • ZJASAR23KM
  Avoin AMK, sote, AMK-polut, sairaanhoitaja monimuoto
 • ZJA23SSSSOL
  Avoin AMK, sote, Sairaanhoitajan osaajakoulutus: Lasten ja nuorten hoitotyön syventävä osaaminen
 • SAR23KM
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 21.11.2023 10:00 - 11:30, Rokottaminen SZYY2016-3022
 • 04.12.2023 10:00 - 11:30, Rokottaminen SZYY2016-3022
 • 07.12.2023 10:00 - 11:30, Rokottaminen SZYY2016-3022

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit rokotusosaamisen perusteet.


Opintojakson osaamiset
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Terveyden edistämisen osaaminen
Kansainvälisyys- ja viestintäosaaminen

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät rokottamisen merkityksen ja eettiset periaatteet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta.
Hahmotat rokottamisen merkityksen maailmanlaajuisesti terveyttä edistävänä toimintana.
Sinulla on valmiudet rokotuksiin liittyvään näyttöön perustuvaan ohjaukseen ja neuvontaan.
Tunnet rokotuksin ehkäistävät taudit, kansallisen rokotusohjelman sekä rokotusten haittavaikutukset.
Osaat ohjattuna rokottaa aseptiikan ja potilasturvallisuuden huomioiden.

Sisältö

Rokotusten vaikuttavuus
Rokotustoimintaa ohjaavat lait ja säädökset
Rokottamisen tietoperusta ja rokotustaidot
Asiakkaan ohjaaminen rokotuspäätöksessä
Erilaiset rokotustekniikat
Haittavaikutusten hoito

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-opintojakson oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Verkko-opetus Metropolian Moodlessa: itsenäinen materiaaliin perehtyminen, opintojaksoportfolio, pop up -ja itsereflektiotehtävät, verkkotentti sekä rokotuslaboraatio, joka toteutuu kontaktiopetuksena.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti ja kaksi uusintakertaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely 52h ja rokotuslaboraatio 2h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Avoin amk: 3 paikkaa, Sairaanhoitajan osaajakoulutus: Lasten ja nuorten hoitotyön osaaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää valtakunnallisen rokotusosaamisen perusteet opintojakson suorittamista erillisten kriteereiden mukaisesti, jotka on laadittu toteuttajatahon toimesta.

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan Moodlessa ja on osa valtakunnallista koulutuskokonaisuutta.