Siirry suoraan sisältöön

Sisätautien hoitotyön harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: SZYYW204-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

18.03.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Kaisu Paalanen
  • Tuija Hakala
  • Janne Alenius
  • Tiina Oksanen

Vastuuopettaja

Tiina Oksanen

Ryhmät

  • SAR23KM
    Sairaanhoitaja (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on harjoitella ohjattuna sisätautia sairastavan potilaan hoitotyön suunnittelua, toteutusta ja arviointia yhdessä hoitotiimin kanssa.

Opintojakson osaamiset
Ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Kliininen osaaminen
Yrittäjyys, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitotyötä ja lääkehoitoa sekä toteuttaa kliinisiä hoitotoimenpiteitä. Työskentelysi ohjatussa harjoittelussa on asiakaslähtöistä, potilasturvallista, terveyttä edistävää, näyttöön perustuvaa ja työskentelet sairaanhoitajan eettisiä ohjeita noudattaen.

Sisältö

Hoitotyön harjoittelu tehdään terveyskeskussairaalan vuodeosastolla tai erikoissairaanhoidossa sisätautien, keuhkosairauksien, sydänsairauksien, neurologian, hematologian, syöpäsairauksien vuodeosastolla tai kuntoutusosastolla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty erillisten harjoittelun arviointikriteerien mukaan.