Siirry suoraan sisältöön

Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö (4 op)

Toteutuksen tunnus: SLSS2010-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 25

Koulutus

 • Kätilö (AMK)

Opettaja

 • Christina Mantsinen
 • Elina Tiainen

Ryhmät

 • SOK21K1
  Kätilö (AMK)
 • 21.09.2023 08:00 - 09:30, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/Pienryhmä
 • 29.09.2023 08:00 - 09:30, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/Pienryhmä
 • 03.10.2023 12:00 - 13:30, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/Pienryhmä
 • 05.10.2023 08:00 - 11:15, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/Pienryhmä/labrat ja synnytyksen jälkitarkastus
 • 06.10.2023 08:00 - 11:15, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/Pienryhmä/KOE
 • 14.11.2023 12:15 - 13:45, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/Pienryhmä
 • 16.11.2023 08:00 - 11:15, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/Asiantuntijaluento
 • 17.11.2023 08:00 - 09:30, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/pienryhmä
 • 21.11.2023 13:30 - 15:00, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/Pienryhmä
 • 22.11.2023 08:00 - 11:15, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/pienryhmä labrat
 • 24.11.2023 08:00 - 11:15, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001Pienryhmä/KOE
 • 11.01.2024 08:00 - 09:30, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/pienryhmä
 • 17.01.2024 09:45 - 11:15, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/pienryhmä
 • 22.01.2024 09:45 - 11:15, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/Pienryhmä
 • 22.01.2024 12:15 - 15:30, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/pienryhmä laboraatio
 • 26.01.2024 08:00 - 11:15, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-/pienryhmä koe
 • 19.08.2024 12:15 - 13:00, KOKO RYHMÄ Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001, Korkea riski, opintojaksoinfo
 • 22.08.2024 09:45 - 12:00, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001
 • 23.08.2024 08:00 - 11:15, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001
 • 28.08.2024 08:00 - 09:30, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001
 • 28.08.2024 09:45 - 11:15, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001
 • 28.08.2024 12:00 - 13:30, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/Perhevalmennus
 • 29.08.2024 09:45 - 11:15, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001
 • 03.09.2024 12:15 - 13:45, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001
 • 05.09.2024 12:15 - 13:45, Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/koe
 • 30.10.2024 08:00 - 14:00, WEBINAARI:Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyö SLSS2010-3001/WS

Tavoitteet

Tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyön teorian

Opintojakson osaamiset
Kätilön ammatillinen osaaminen
Kätilötyön asiakkuusosaaminen
Kätilön kliininen osaaminen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät ja osaat perustella raskaana olevien naisten ja heidän perheiden turvalliseen kohtaamiseen yhteydessä olevat tekijät
Tunnistat, osaat arvioida ja ennakoida raskaana olevan naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, raskauden riskejä ja riskiraskauksia näyttöön perustuen.
Osaat tehdä voimavaralähtöisiä ja näyttöön perustuvia päätöksiä raskaana olevan naisen ja perheen moniammatillisen kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.
Tunnet ja osaat perustella raskaana olevan naisen, sikiön ja perheen keskeisiä kätilötyön tutkimuksia ja auttamismenetelmiä ja niihin liittyvää digitaalisuutta ja hoitoteknologiaa

Sisältö

Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyötä ohjaava lainsäädäntö, suositukset ja palvelujärjestelmä
Raskaana olevan naisen ja perheen kohtaaminen ja yhteistyösuhde sekä vaikeiden ja sensitiivisten asioiden tunnistaminen ja puheeksiottaminen.
Raskaana olevan naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteet, menetelmät ja keskeiset sisällöt
Raskaana olevan naisen ja sikiön riskit ja riskiraskaudet
Raskaana olevan naisen, sikiön ja perheen keskeiset kätilötyön tutkimukset ja auttamismenetelmät
Raskaana olevan naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden näyttöön perustuva hoitoprosessi
Raskaana olevan naisen ja perheen parisuhteen ja seksuaalisuuden tukeminen
Raskaana olevan naisen ja perheen vanhemmuuteen kasvun, varhaisen vuorovaikutuksen ja mielenterveyden tukeminen
Perhevalmennus
Lähisuhde- ja perheväkivallan puheeksi ottaminen ja ennaltaehkäiseminen
Sosiaaliturva raskauden aikana
Isyyden ja äitiyden selvittäminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Haapio S., Koski K. & Paavilainen R.2009. Perhevalmennus.Edita. Klemetti, R. & Hakulinen-Viitanen, T. (toim.) 2013.

Paananen, U.& Pietiläinen,S. & Raussi-Lehto, E. & Väyrynen, P. & Äimälä, Ä-M (toim) Kätilötyö, 2021 Edita.

Opetusmenetelmät

Matalan riskin raskausajan kätilötyön: verkko-opiskelu, aktiivinen osallistuminen dialogitreeneihin, harjoittelu lab-ympäristössä ja suullinen ryhmäkoe
Korkean riskin raskausajan kätilötyön verkko-opiskelu, aktiivinen osallistuminen dialogitreeneihin, ws ja koe.
Perhevalmennuskerran suunnittelu, toteuttaminen ja raportointi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Matalan riskin raskauden kätilötyö: suullinen ryhmäkoe 2023-2024
Korkean riskin raskauden kätilötyö: koe syksyllä 2024
Perhevalmennuksen toteutus lukuvuonna 2024-2025.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opinnollistaminen mahdollista, sovitaan erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 108 t.
Matalan riskin raskauden kätilötyö 40 t: kontaktiopetus 10t + koe 3 t, verkko-opiskelu 27 t
Korkean riskin raskauden kätilötyö: 40 t: kontaktiopetus 16 t, ws 8 t, itsenäinen työskentely 16 t.
Perhevalmennus 27 t:

Sisällön jaksotus

Matalan riskin raskauden kätilötyö 40 t:
Opetus toteutuu 3 tarjontana:
I tarjonta viikot 38-40 niille ketkä harjoittelvatäitiysneuvolassa viikoilla 41-45
II tarjonta viikoilla 46-47 niille ketkä harjoittelvat äitiysneuvolassa viikoilla 48-51
III tarjonta viikoilla 2-4 niille, ketkä harjoittelvat äitiysneuvolassa keväällä 2023
Korkean riskin raskauden kätilötyö: 40 t ja Perhevalmennus 27 t lukuvuonna 2024-2025

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelmät:
Suullinen ryhmäkoe:
- itsearviointi
- vertaisarviointi
- opettajan antama laadullinen arviointi

Kirjallinen koe x1
Perhevalmennuksen raportti.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat kuvailla raskaana olevien naisten ja heidän perheiden turvalliseen kohtaamiseen yhteydessä olevat tekijät
Osaat nimetä raskaana olevan naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, raskauden riskejä ja riskiraskauksia näyttöön perustuen.
Osaat kuvailla raskaana olevan naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.
Osaat kuvailla voimavaralähtöisen prosessiajattelun raskaana olevan naisen ja perheen näyttöön perustuvan kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.

Tyydyttävä 2
Osaat kuvata raskaana olevien naisten ja heidän perheiden turvalliseen kohtaamiseen yhteydessä olevat tekijät
Osaat kuvata raskaana olevan naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, raskauden riskejä ja riskiraskauksia näyttöön perustuen.
Osaat kuvata raskaana olevan naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.
Osaat kuvata voimavaralähtöisen prosessiajattelun raskaana olevan naisen ja perheen näyttöön perustuvan kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat perustella raskaana olevien naisten ja heidän perheiden turvalliseen kohtaamisen merkitystä kätilötyössä
Osaat perustella raskaana olevan naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, raskauden riskejä ja riskiraskauksia näyttöön perustuen.
Osaat perustella raskaana olevan naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.
Osaat perustella voimavaralähtöisen prosessiajattelun raskaana olevan naisen ja perheen näyttöön perustuvan kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida raskaana olevien naisten ja heidän perheiden turvalliseen kohtaamisen merkitystä kätilötyössä
Osaat arvioida raskaana olevan naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, raskauden riskejä ja riskiraskauksia näyttöön perustuen.
Osaat arvioida raskaana olevan naisen ja eprheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä
Osaat arvioida voimavaralähtöisen prosessiajattelun merkityksen raskaana olevan naisen ja perheen näyttöön perustuvan kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat kriittisesti arvioida raskaana olevien naisten ja heidän perheiden turvalliseen kohtaamisen merkitystä kätilötyössä
Osaat kriittisesti arvioida raskaana olevan naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, raskauden riskejä ja riskiraskauksia näyttöön perustuen
Osaat kriittisesti arvioida raskaana olevan naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.
Osaat kriittisesti arvioida voimavaralähtöisen prosessiajattelun merkityksen raskaana olevan naisen ja perheen näyttöön perustuvan kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.
Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen, sisätautien hoitotyön, mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön, akuutti- ja perioperatiivisen hoitotyön sekä perhehoitotyön menetelmät.
Opiskelija tuntee näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.