Siirry suoraan sisältöön

Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: SLSS2012-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 21

Koulutus

 • Kätilö (AMK)

Opettaja

 • Christina Mantsinen
 • Elina Tiainen

Ryhmät

 • SOK21K1
  Kätilö (AMK)
 • 21.09.2023 08:00 - 09:30, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Pienryhmä
 • 21.09.2023 10:00 - 16:00, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Imetysohajus
 • 25.09.2023 12:15 - 13:45, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Asiantuntijaluento/Äimä ry
 • 27.09.2023 14:00 - 15:30, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Pienryhmä
 • 03.10.2023 12:00 - 13:30, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Pienryhmä
 • 04.10.2023 08:00 - 11:15, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Imetysohjaus
 • 06.10.2023 08:00 - 16:00, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/verkkokoe/pienryhmä
 • 13.11.2023 12:15 - 13:45, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Äitiyden psykologia KOE
 • 14.11.2023 12:15 - 13:45, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Pienryhmä
 • 15.11.2023 08:00 - 14:00, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Imetysohjaus
 • 15.11.2023 14:15 - 15:45, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Vastasyntyneen hoitotyö
 • 17.11.2023 08:00 - 09:30, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Pienryhmä
 • 20.11.2023 12:15 - 15:30, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Vastasyntyneen hoitotyö
 • 21.11.2023 13:30 - 15:00, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Pienryhmä
 • 23.11.2023 11:45 - 14:15, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Vastasyntyneen hoitotyö
 • 24.11.2023 08:00 - 16:00, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Verkkokoe
 • 10.01.2024 08:00 - 09:30, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/pienryhmä
 • 16.01.2024 12:15 - 13:45, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/pienryhmä
 • 23.01.2024 14:00 - 15:30, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/pienryhmä
 • 26.01.2024 08:00 - 16:00, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/KOE
 • 02.04.2024 10:00 - 11:30, Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001
 • 02.04.2024 12:15 - 13:45, Teams/Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001
 • 02.04.2024 14:00 - 15:30, Teams/Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyö sekä varhainen vuorovaikutus SLSS2012-3001/Asiantuntijaluento

Tavoitteet

Tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyön teorian

Opintojakson osaamiset 
Kestävä kehitys
Kätilön ammatillinen osaaminen 
Kätilötyön asiakkuusosaaminen 
Kätilön kliininen osaaminen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä 

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet synnyttäneiden perheiden terveyden ja hyvinvoinnin takaamisessa

Ymmärrät ja osaat perustella synnyttäneiden naisten ja heidän perheidensä turvalliseen kohtaamiseen yhteydessä olevat tekijät.

Tunnistat, osaat arvioida ja ennakoida synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen terveyttä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, synnytyksestä palautumista ja synnytyksen sekä syntymän jälkeisiä riskejä ja komplikaatioita näyttöön perustuen.

Tunnet ja osaat perustella synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen keskeisiä kätilötyön tutkimuksia ja auttamismenetelmiä ja niihin liittyvää digitaalisuutta ja hoitoteknologiaa

Osaat tehdä voimavaralähtöisiä ja näyttöön perustuvia päätöksiä synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen moniammatillisen kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.

Sisältö

Kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet synnyttäneiden perheiden terveyden ja hyvinvoinnin takaamisessa
Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyötä sekä vastasyntyneen hoitotyötä ohjaava lainsäädäntö, suositukset ja palvelujärjestelmä
Synnyttäneen naisen ja perheen kohtaaminen ja yhteistyösuhde sekä vaikeiden ja sensitiivisten asioiden tunnistaminen ja puheeksiottaminen
Synnyttäneen naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteet, menetelmät ja keskeiset sisällöt
Synnytyksestä palautuminen, synnytyksen jälkeiset riskit ja komplikaatiot sekä erityistarkkailua tarvitsevan vastasyntyneen hoitotyö
Synnyttäneen naisen ja perheen sekä kätilötyön ja vastasyntyneen hoitotyön tutkimukset ja auttamismenetelmät
Synnyttäneen naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden näyttöön perustuva hoitoprosessi
Synnyttäneen naisen ja perheen parisuhteen ja seksuaalisuuden tukeminen
Synnyttäneen naisen ja perheen vanhemmuuteen kasvun, varhaisen vuorovaikutuksen ja mielenterveyden tukeminen sekä äitiyden psykologia
WHO:n imetysohjauskoulutuksen mukainen osaaminen
Synnytyksen jälkitarkastus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Broden M. 2006.Raskausajan mahdollisuudet. Gummerus Kirjapaino Oy.
Deufel M. & Montonen E. (toim.) 2017. Onnistunut imetys. Duodecim. e-kirja.
Deufel M. & Montonen E. toim. 2016. Lapsivuodeaika. Duodecim.
Metsäranta, M & Sankilampi, U. (toim.). 2019. Vastasyntyneiden akuuttihoito. Duodecim
Hakulinen T., Otronen K. & Kuronen M. Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018-2022. THL.
Kallad M. & Sinkkonen J. (toim.). 2011. Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Helsinki. WSOY.
Klemetti, R. & Raussi-Lehto, E. (toim.) 2014. Edistä, ehkäise, vaikuta. Seksuaali- ja lisääntymistervyden toimintaohjelma 2014-2020. THL.
Paananen,U.& Pietiläinen,S. & Raussi-Lehto, E. & Väyrynen, P. & Äimälä, Ä-M (toim) Kätilötyö, 2021.Edita.

Opetusmenetelmät

Flipped learning
lähiopetus, itsenäinen materiaaliin tutustuminen, imetysohjausharjoittelu, verkkotestit, verkkokeskustelut, ryhmäkeskustelut, oppimistehtävät, koe, osaamisen näyttö.
Synnytykset jälkitarkastuksen verkko-opiskelu, verkkokoe ja harjoittelu laboraatioympäristössä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailevat luennoitsijat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Epäsäännöllisen lapsivuodeajan verkkotentit lähiopetuksen päätteeksi.
Imetysohjaajakoulutuksen verkkotentti syyslukukaudella 2023
Äitiyden psykologian ja varhaisen vuorovaikutuksen lähitentti syyslukukaudella 2023
Synnytyksen jälkitarkastuksen verkkokoe.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Epäsäännöllinen lapsivuodeaika 40,5h: lähiopetus 4,5h, verkkokeskustelut 6h, itsenäinen opiskelu 30h
Imetysohjajakoulutus 40,5h: lähiopetus 15 h, imetysohjaajaharjoittelu ja osaamisen näyttö 8h sekä itsenäinen opiskelu 25,5h
Vastasyntyneen hoitotyö 13,5 h: lähiopetus 7,5h sekä itsenäinen opiskelu 6h
Äitiyden psykologia ja varhainen vuorovaikutus 27 h: itsenäinen opiskelu 27h
Synnytyksen jälkitarkastuksen verkko-opiskelu 17 h.

Sisällön jaksotus

Opintojakso 5 op. koostuu:
Epäsäännöllinen lapsivuodeaika 1,5 op , syyslukukauden loppupuolella 2023 tai kevätlukukauden alkupuolella 2024, ja synnytyksen jälkitarkastus 0.5. op, jotka toteutuu pienryhmissä joko syyslukukauden alkupuolella 2023.
Imetysohjaajakoulutus 1,5 op., joka toteutuu syyslukukautena 2023.
Vastasyntyneen hoitotyö 0,5 op, joka toteutuu syyslukukauden loppupuolella 2023.
Äitoyden psykologia ja varhainen vuorovaikutus 1op, joka toteutuu syyslukukauden loppupuolella 2023.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu opintojakson arviointikriteereihin.

Arviointimenetelmät:
- itsearviointi
- vertaisarviointi
- opettajan antama laadullinen arviointi
- verkko-koex3, verkkotestit
- kirjallinen koe
- oppimistehtävien arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat kuvailla kätilötyön mahdollisuuksia synnyttäneiden perheiden terveyden ja hyvinvoinnin takaamisessa.

Osaat kuvailla synnyttäneiden naisten ja heidän perheidensä turvalliseen kohtaamiseen yhteydessä olevat tekijät

Osaat nimetä synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen terveyttä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, synnytyksestä palautumista ja synnytyksen sekä syntymän jälkeisiä riskejä ja komplikaatioita näyttöön perustuen

Osaat kuvailla synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen kätilötyön tutkimuksia ja auttamismenetelmiä ja niihin liittyvää digitaalisuutta ja hoitoteknologiaa

Osaat kuvailla voimavaralähtöisen prosessiajattelun synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen näyttöön perustuvan kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa

Tyydyttävä 2
Osaat kuvata kätilötyön mahdollisuuksia synnyttäneiden perheiden terveyden ja hyvinvoinnin takaamisessa

Osaat kuvata synnyttäneiden naisten ja heidän perheidensä turvalliseen kohtaamiseen yhteydessä olevat tekijät

Osaat kuvata synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen terveyttä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, synnytyksestä palautumista ja synnytyksen sekä syntymän jälkeisiä riskejä ja komplikaatioita näyttöön perustuen

Osaat kuvata synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen kätilötyön tutkimuksia ja auttamismenetelmiä ja niihin liittyvää digitaalisuutta ja hoitoteknologiaa

Osaat kuvata voimavaralähtöisen prosessiajattelun synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen näyttöön perustuvan kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat perustella kätilötyön mahdollisuuksia synnyttäneiden perheiden terveyden ja hyvinvoinnin takaamisessa

Osaat perustella synnyttäneiden naisten ja heidän perheiden turvalliseen kohtaamisen merkitystä kätilötyössä

Osaat perustella synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen terveyttä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, synnytyksestä palautumista ja synnytyksen sekä syntymän jälkeisiä riskejä ja komplikaatioita näyttöön perustuen

Osaat perustella synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen kätilötyön tutkimuksia ja auttamismenetelmiä ja niihin liittyvää digitaalisuutta ja hoitoteknologiaa

Osaat perustella voimavaralähtöisen prosessiajattelun synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen näyttöön perustuvan kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa


Kiitettävä 4
Osaat arvioida kätilötyön mahdollisuuksia synnyttäneiden perheiden terveyden ja hyvinvoinnin takaamisessa

Osaat arvioida synnyttäneiden naisten ja heidän perheiden turvalliseen kohtaamisen merkitystä kätilötyössä

Osaat arvioida synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen terveyttä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, synnytyksestä palautumista ja synnytyksen sekä syntymän jälkeisiä riskejä ja komplikaatioita näyttöön perustuen

Osaat arvioida synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen kätilötyön tutkimuksia ja auttamismenetelmiä ja niihin liittyvää digitaalisuutta ja hoitoteknologiaa

Osaat arvioida voimavaralähtöisen prosessiajattelun merkityksen synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen näyttöön perustuvan kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat kriittisesti arvioida kätilötyön mahdollisuuksia synnyttäneiden perheiden terveyden ja hyvinvoinnin takaamisessa

Osaat kriittisesti arvioida synnyttäneiden naisten ja heidän perheiden turvalliseen kohtaamisen merkitystä kätilötyössä

Osaat kriittisesti arvioida synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen terveyttä sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistäviä tekijöitä, synnytyksestä palautumista ja synnytyksen sekä syntymän jälkeisiä riskejä ja komplikaatioita näyttöön perustuen

Osaat kriittisesti arvioida synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen kätilötyön tutkimuksia ja auttamismenetelmiä ja niihin liittyvää digitaalisuutta ja hoitoteknologiaa

Osaat kriittisesti arvioida voimavaralähtöisen prosessiajattelun merkityksen synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen näyttöön perustuvan kätilötyön suunnittelussa ja arvioinnissa.