Siirry suoraan sisältöön

Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: SLSS2013-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

25 - 25

Koulutus

 • Kätilö (AMK)

Opettaja

 • Karoliina Mecklin
 • Christina Mantsinen
 • Jenni Ikola-Mäki
 • Elina Tiainen
 • Sirpa Sandelin
 • Minna Seikkula

Ryhmät

 • SOK21K1
  Kätilö (AMK)
 • 22.09.2023 08:00 - 09:30, Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen SLSS2013-3001/pIENRYHMÄ
 • 27.09.2023 09:45 - 11:15, Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen SLSS2013-3001/pIENRYHMÄ
 • 03.10.2023 14:00 - 15:30, Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen SLSS2013-3001/Pienryhmä
 • 06.10.2023 08:00 - 11:15, Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen SLSS2013-3001/Pienryhmä/Verkkoke
 • 14.11.2023 09:45 - 11:15, Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen SLSS2013-3001/Pienryhmä
 • 16.11.2023 13:45 - 15:15, Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen SLSS2013-3001/Pienryhmä
 • 21.11.2023 11:30 - 13:00, Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen SLSS2013-3001/Pienryhmä
 • 24.11.2023 08:00 - 11:15, Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen SLSS2013-3001/Verkkokoe
 • 11.01.2024 12:15 - 13:45, Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen SLSS2013-3001/pienryhmä
 • 16.01.2024 14:00 - 15:30, Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen SLSS2013-3001/pienryhmä
 • 19.01.2024 08:00 - 09:30, Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen SLSS2013-3001/pienryhmä
 • 26.01.2024 08:00 - 12:00, Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen SLSS2013-3001/verkkokoe
 • 03.09.2024 08:00 - 11:15, Naisen hoitotyö ja seksuaaliterveyden edistäminen SLSS2013-3001/Asiantuntijaluennot Farmakologia

Tavoitteet

Tarkoitus
Tämän opintojakson suoritettuasi osaat naistentautien hoitotyön teorian

Osaamiset
Kätilön ammatillinen osaaminen
Kätilötyön asiakkuusosaaminen
Kätilön kliininen osaaminen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät ja osaat perustella naisten ja heidän perheiden turvalliseen kohtaamiseen yhteydessä olevat tekijät.
Osaat tunnistaa, arvioida ja ennakoida naisen ja hänen perheen seksuaaliterveyttä edistäviä tekijöitä, riskejä ja toimintahäiriöitä näyttöön perustuen.
Tunnet ja osaa arvioida seksuaaliterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.
Sovellat voimavaralähtöistä prosessiajattelua ja osaat tehdä näyttöön perustuvia päätöksiä moniammatillisesti naistentautienhoitotyösuunnittelussa ja arvioinnissa.
Tiedät ja osaat perustella naistentautien hoitotyön keskeiset tutkimukset ja auttamismenetelmät

Sisältö

Naistentautien hoitotyötä ja seksuaaliterveyden edistämistä ohjaava lainsäädäntö, suositukset ja palvelujärjestelmä
Parisuhde ja seksologia
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen
Kulttuuritaustaltaan erilaisten naisen ja perheen kohtaaminen ja yhteistyösuhde sekä vaikeiden ja sensitiivisten asioiden tunnistaminen ja puheeksi ottaminen.
Naisen ja perheen seksuaaliterveyttä edistäviä tekijät, riskit ja toimintahäiriöt sekä naisiin kohdistuva väkivalta
Naisen ja perheen seksuaaliterveyden edistämisenilmiöt, periaatteet, mallit ja voimavaralähtöiset menetelmät
Näyttöön perustuva hoitoprosessi naistentautien hoitotyön suunnittelussa ja arvioinnissa.
Naistentautien hoitotyön keskeiset tutkimukset ja auttamismenetelmät sekä digitaalisuuden hyödyntäminen naistentautien hoitotyössä
Naistentautien hoitotyön eri yhteistyötahot ja monniammatillinen hoitotyö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Paananen, U.& Pietiläinen,S. & Raussi-Lehto, E. & Väyrynen, P. & Äimälä, Ä-M (toim) Kätilötyö, 2015.Edita.Soveltuvin osin.
Ritamo M., Ryttyläinen-korhonen K., Saarinen S. (toim.) 2011. Seksuaalineuvonnan tueksi. THL Raportti 2011. Ryttyläinen K & Valkama S. 2010. Seksuaalisuus hoitotyössä. Edita. Soveltuvin osin.

Opetusmenetelmät

Naistentautien hoitotyön verkko-opiskelu ja koe sekä aktiivinen osallistuminen oman alan ammattikohtaisten tiimien dialogitreeneihin.
Seksologian asiantuntijaluennot
Seksuaaliterveyden edistämiseen liittyvän projektin toteutus ja raportointi tiimissä
Asiantuntijaluennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Naistentautien hoitotyö: verkkokoe 2023-2024
Seksuaaliterveyden opetustustilaisuuden suunnittelu, toteutus ja raportointi 2023-2024

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 135 t.
Naistentautien hoitotyö 40 t: kontaktiopetus 6 t + koe 5 t, verkko-opiskelu 29 t
Seksologian asiantuntijaluennot 10 t
Seksologian opetustukion suunnittelu, toteutus ja raportointi 31 t

Asiantuntijaluennot: kontaktiopetus 54 t

Sisällön jaksotus

Naistentautien hoitotyö 40 t:
Opetus toteutuu 3 tarjontana:
I tarjonta viikot 38-40 niille ketkä harjoittelevat naistentautien osastolla tai -poliklinikalla viikoilla 41-45
II tarjonta viikoilla 46-47 niille ketkä harjoittelevat naistentautien osastolla tai -poliklinikalla viikoilla 48-51
III tarjonta viikoilla 2-4 niille, ketkä harjoittelevat naistentautien osastolla tai -poliklinikalla kevätlukuklaudella 2024
Seksologian asiantuntijaluennot 10 t, kevät 2025
Asiantuntijaluennot: kontaktiopetus 54 t, 2023-2025

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu opintojakson arviointikriteereihin.

Arviointimenetelmät:
Verkkokoe:
- opettajan antama laadullinen ja määrällinen arviointi
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden opetustilanteen arviointi:
- itsearviointi
- opettajan antama laadullinen ja määrällinen arviointi

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat kuvailla naisten ja hänen perheen turvalliseen kohtaamiseen yhteydessä olevat tekijät.
Osaat kuvailla naisen ja hänen perheen seksuaaliterveyttä edistäviä tekijöitä, riskejä ja toimintahäiriöitä näyttöön perustuen.
Osaat kuvailla naisen ja perheen seksuaaliterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.
Osaat kuvailla voimavaralähtöistä prosessiajattelua naistentautien hoitotyön näyttöön perustuvassa suunnittelussa ja arvioinnissa.
Osaat nimetä naistentautien hoitotyön keskeisiä tutkimuksia ja auttamismenetelmiä
Osaat nimetä naistentautien hoitotyön eriyhteistyötahot ja moniammatillisen verkoston raskausajan kätilötyössä

Tyydyttävä 2
Osaat kuvata naisten ja hänen perheen turvalliseen kohtaamiseen yhteydessä olevat tekijät
Osaat kuvata naisen ja hänen perheen seksuaaliterveyttä edistäviä tekijöitä, riskejä ja toimintahäiriöitä näyttöön perustuen.
Osaat kuvata naisen ja perheen seksuaaliterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.
Osaat kuvata voimavaralähtöisen prosessiajattelua naistentautien hoitotyön näyttöön perustuvassa suunnittelussa ja arvioinnissa.
Osaat kuvailla naistentautien hoitotyön keskeisiä k tutkimuksia ja auttamismenetelmiä
Osaat kuvata naistentautien hoitotyön eri yhteistyötahot ja moniammatillisen verkoston raskausajan kätilötyössä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat perustella naisen ja hänen perheen turvalliseen kohtaamisen merkitystä kätilötyössä
Osaat perustella naisen ja hänen perheen seksuaaliterveyttä edistäviä tekijöitä, raskauden riskejä ja riskiraskauksia näyttöön perustuen.
Osaat perustella naisen ja perheen seksuaaliterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.
Osaat perustella voimavaralähtöistä prosessiajattelua naistentautien hoitotyön näyttöön perutuvassa suunnittelussa ja arvioinnissa.
Osaat kuvata naistentautien hoitotyön keskeisiä tutkimuksia ja auttamismenetelmiä
Osaat perustella naistentautien hoitotyön eri yhteistyötahojen ja moniammatillisen yhteistyön merkityksen

Kiitettävä 4
Osaat arvioida naisen ja hänen perheen turvalliseen kohtaamisen merkitystä kätilötyössä.
Osaat arvioida naisen ja hänen perheen seksuaaliterveyttä edistäviä tekijöitä, riskejä ja toimintahäiriöitä näyttöön perustuen.
Osaat arvioida naisen ja perheen seksuaaliterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.
Osaat arvioida voimavaralähtöisen prosessiajattelun merkityksen naistentautien hoitotyön näyttöön perustuvassa suunnittelussa ja arvioinnissa.
Osaat perustella naistentautien hoitotyön keskeisiä tutkimuksia ja auttamismenetelmiä
Osaat arvioida naistentautien hoitotyön eri yhteistyötahojen ja moniammatillisen yhteistyön merkitystä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat kriittisesti arvioida naisen ja hänen perheen turvalliseen kohtaamisen merkitystä kätilötyössä
Osaat kriittisesti arvioida naisen ja hänen perheen seksuaaliterveyttä edistäviä tekijöitä, riskejä ja toimintahäiriöitä näyttöön perustuen.
Osaat kriittisesti arvioida naisen ja perheen seksuaaliterveyden edistämisen periaatteita ja voimavaralähtöisiä menetelmiä.
Osaat kriittisesti arvioida voimavaralähtöisen prosessiajattelun merkityksen naistentautien hoitotyön näyttöön perustuvassa suunnittelussa ja arvioinnissa.
Osaat kriittisesti perustella naistentautien hoitotyön keskeisiä tutkimuksia ja auttamismenetelmiä
Osaat kriittisesti arvioida naistentautien hoitotyön eri yhteistyötahojen ja moniammatillisen yhteistyön merkitystä

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.
Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen, sisätautien?hoitotyön, mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön, akuutti- ja perioperatiivisen hoitotyön sekä perhehoitotyön menetelmät.
Opiskelija tuntee näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.