Siirry suoraan sisältöön

Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot (5 op)

Toteutuksen tunnus: SLSS2014-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilö (AMK)

Opettaja

 • Niilo Kuokkanen
 • Christina Mantsinen
 • Riina Sahlman
 • Elina Tiainen

Ryhmät

 • SOK21K1
  Kätilö (AMK)
 • 19.09.2023 09:00 - 13:45, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Gynekologia/Niina Humalajärvi
 • 19.09.2023 14:00 - 16:00, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Synnytysoppi/Niina Humalajärvi
 • 25.09.2023 09:45 - 11:15, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Gynekologia KOE
 • 26.09.2023 09:00 - 16:00, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Synnytysoppi I/Niina Humalajärvi
 • 28.09.2023 09:00 - 16:00, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Synnytysoppi I/Niina Humalajärvi
 • 29.09.2023 09:45 - 11:15, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Lääkelasku koe
 • 02.10.2023 10:00 - 11:30, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Synnytysoppi I koe
 • 23.10.2023 15:00 - 16:30, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001Gynekologia II uusinta
 • 30.10.2023 14:30 - 16:00, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Synnytysoppi I, 1.uusintakoe
 • 13.11.2023 16:00 - 19:30, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Neonatologia Hyödynmaa
 • 20.11.2023 16:00 - 19:30, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Neonatologia Hyödynmaa
 • 23.11.2023 16:00 - 19:30, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Neonatologia Hirvonen
 • 11.01.2024 09:45 - 11:15, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Lääkelaskukoe
 • 20.08.2024 09:00 - 16:00, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Synnytysoppi II/videoluennot
 • 22.08.2024 08:00 - 09:30, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Lääkelaskukoe
 • 26.08.2024 09:00 - 16:00, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/Synnytysoppi II/videoluennot
 • 02.09.2024 09:45 - 11:15, Kätilötyötä tukevat lääketieteelliset opinnot SLSS2014-3001/KOE

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit kätilötyötä tukevan lääketieteen perusteet

Opintojakson osaamiset
Kätilön ammatillinen osaaminen
Kätilötyön asiakkuusosaaminen
Kätilön kliininen osaaminen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät raskausajan, synnytyksen ja lapsivuodeajan fysiologian ja synnytysopilliset tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä lääkehoidon kätilötyön vaatimusten mukaisesti.

Ymmärrät vastasyntyneen vointiin liittyvät muutokset ja perinataali- ja neonataaliajan keskeiset häiriöt ja niiden hoitokäytännöt.

Tunnet yleisimmät naistentaudit ja gynekologiset tutkimus – ja hoitomenetelmät kätilötyön vaatimusten mukaisesti.

Sisältö

Obstetriikka
Gynekologia
Perinataali- ja neonataaliajan keskeiset häiriöt ja niiden hoito
Lääkelaskenta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Metsäranta, M & Sankilampi, U. (toim.). 2019. Vastasyntyneiden akuuttihoito. Duodecim.Tapanainen, J., Heikinheimo, O. & Mäkikallio K.(toim.). 2019. Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim. Duodecimin sähköiset oppikirjat. Aiheeseen liittyvät käypähoitosuositukset

Opetusmenetelmät

Osallistuminen asiantuntijaluennoille
Itsenäinen opiskelu
Oppimispäiväkirja
Vastasyntyneen elvytyssimulaatio
Lukukausittain hyväksytysti suoritetut lääkelaskukokeet

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Synnytysoppi I, koe kätilötyön suuntaavan vaiheen 1.lk
Synnytysoppi II, koe kätilötyön suuntaavan vaiheen 3..lk
Naistentautioppi, koe kätilötyön suuntaavan vaiheen 1.lk
Neonatologia, oppimispäiväkirja kätilötyön suuntaavan vaiheen 1.lk
Tarkempi kokeiden ajoitus ilmoitetaan opintojakson alussa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 t
Asiantuntijaluennot:
- Synnytysoppi I 18 t
- Synnytysoppi II 18 t
- Naistentautioppi 14 t
- Neonatologia 10 t
Itsenäinen työskentely 49 t
Kirjallisuuteen perustuvat kokeet 3 kpl 6 t
Oppimispäiväkirja 8h
Lukukausittain hyväksytysti suoritetut lääkelaskukokeet 8 t
Vastasyntyneen elvytyssimulaatio 4 t

Sisällön jaksotus

Asiantuntijaluennot:
- Synnytysoppi I , kätilötyön suuntaavan vaiheen 1.lk
- Synnytysoppi II, kätilötyön suuntaavan vaiheen 3..lk
- Naistentautioppi, kätilötyön suuntaavan vaiheen 1.lk
- Neonatologia, kätilötyön suuntaavan vaiheen 1.lk

Lukukausittain hyväksytysti suoritetut lääkelaskukokeet

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat nimetä raskausajan, synnytyksen ja lapsivuodeajan fysiologian ja synnytysopilliset tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä lääkehoidon kätilötyön vaatimusten mukaisesti.

Osaat nimetä yleisimmät naistentaudit ja gynekologiset tutkimus – ja hoitomenetelmät kätilötyön vaatimusten mukaisesti.

Osaat kuvata vastasyntyneen vointiin liittyvät muutokset ja perinataali- ja neonataaliajan keskeiset häiriöt ja niiden hoitokäytännöt.

Osaat suorittaa lääkelaskut hyväksytysti.

Tyydyttävä 2
Osaat kuvailla raskausajan, synnytyksen ja lapsivuodeajan fysiologian ja synnytysopilliset tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä lääkehoidon kätilötyön vaatimusten mukaisesti.

Osaat kuvailla yleisimmät naistentaudit ja gynekologiset tutkimus – ja hoitomenetelmät kätilötyön vaatimusten mukaisesti.

Osaat kuvata vastasyntyneen vointiin liittyvät muutokset ja perinataali- ja neonataaliajan keskeiset häiriöt ja niiden hoitokäytännöt.

Osaat suorittaa lääkelaskut hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat kuvata raskausajan, synnytyksen ja lapsivuodeajan fysiologian ja synnytysopilliset tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä lääkehoidon kätilötyön vaatimusten mukaisesti.

Osaat kuvata yleisimmät naistentaudit ja gynekologiset tutkimus – ja hoitomenetelmät kätilötyön vaatimusten mukaisesti.

Osaat kuvata vastasyntyneen vointiin liittyvät muutokset ja perinataali- ja neonataaliajan keskeiset häiriöt ja niiden hoitokäytännöt.

Osaat suorittaa lääkelaskut hyväksytysti.

Kiitettävä 4
Osaat perustella raskausajan, synnytyksen ja lapsivuodeajan fysiologian ja synnytysopilliset tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä lääkehoidon kätilötyön vaatimusten mukaisesti.

Tunnet yleisimmät naistentaudit ja osaat perustella gynekologiset tutkimus – ja hoitomenetelmät kätilötyön vaatimusten mukaisesti.

Osaat kuvata vastasyntyneen vointiin liittyvät muutokset ja perinataali- ja neonataaliajan keskeiset häiriöt ja niiden hoitokäytännöt.

Osaat suorittaa lääkelaskut hyväksytysti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida raskausajan, synnytyksen ja lapsivuodeajan fysiologian ja synnytysopilliset tutkimus- ja hoitomenetelmät sekä lääkehoidon kätilötyön vaatimusten mukaisesti.

Tunnet yleisimmät naistentaudit ja osaat arvioida gynekologisia tutkimus – ja hoitomenetelmiä kätilötyön vaatimusten mukaisesti.

Osaat kuvata vastasyntyneen vointiin liittyvät muutokset ja perinataali- ja neonataaliajan keskeiset häiriöt ja niiden hoitokäytännöt.

Osaat suorittaa lääkelaskut hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.
Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen, sisätautien hoitotyön, mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön, akuutti- ja perioperatiivisen hoitotyön sekä perhehoitotyön menetelmät.
Opiskelija tuntee näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.