Siirry suoraan sisältöön

Kätilön ammattiin kasvu (2 op)

Toteutuksen tunnus: SLSS2015-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 25

Koulutus

 • Kätilö (AMK)

Opettaja

 • Elina Tiainen

Ryhmät

 • SOK21K1
  Kätilö (AMK)
 • 18.09.2023 09:45 - 13:45, Kätilön ammattiin kasvu SLSS2015-3001
 • 18.09.2023 14:00 - 14:45, Kätilön ammattiin kasvu SLSS2015-3001/MIMO info
 • 13.11.2023 14:00 - 15:30, Kätilön ammattiin kasvu SLSS2015-3001
 • 08.01.2024 09:45 - 11:15, Kätilön ammattiin kasvu SLSS2015-3001
 • 02.04.2024 08:15 - 09:45, Teams/Kätilön ammattiin kasvu SLSS2015-3001
 • 19.08.2024 09:45 - 11:15, Kätilön ammattiin kasvu SLSS2015-3001
 • 03.09.2024 14:00 - 15:30, Kätilön ammattiin kasvu SLSS2015-3001/Alumni
 • 05.09.2024 14:00 - 15:30, Kätilön ammattiin kasvu SLSS2015-3001/tutorointi

Tavoitteet

Tarkoitus
Tämän opintojakson suoritettuasi opit kätilötyön itsenäisen ja eettisten periaatteiden mukaisen työotteen.

Osaamiset
Kätilön ammatillinen osaaminen
Kätilötyön asiakkuusosaaminen

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi ymmärrät kätilötyön historiaa ja osaat perustella sen merkitystä kätilötyöhön ja sen kehittämiseen.

Tunnet ja osaat perustella kätilötyötä ohjaavat eettiset periaatteet, normit ja lainsäädännön.

Osaat analysoida kätilötyön edellyttämää osaamista ja osaat kriittisesti tarkastella omaa osaamistasi ja kehittää itseäsi ammatillisesti.

Ymmärrät ja osaat analysoida itsenäisen, näyttöönperustuvan päätöksenteon merkitystä kätilötyössä.

Sisältö

Kätilötyön historia
Kätilötyön eettiset periaatteet, normit ja lainsäädäntö
Kätilön ammattiin kasvaminen
Kätilötyön osaaminen
Näyttöön perustuva kätilötyö
Itsensä johtaminen kätilötyössä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Raussi-Lehto E & Ryttyläinen-Korhonen, K (toim.)2016.Koulutettu kätilö kanssasi 200 vuotta.
Laiho, A. (toim).1991. Viisaista vaimoista nykyajan kätilöiksi. Kätilökoulutus Suomessa 170 vuotta. Helsinki. Kätilöopisto.
Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. 2010.
Synnytyksessä toteutettavan hyvän hoidon eettiset periaatteet. STM.
Keskeinen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistä ohjaava lainsäädäntö.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely
Vertaisryhmätyöskentely
Dialogitreenit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kätilötyön historian verkko-opiskelu 36 t
Ammatillisen kasvun verkko-opiskelu 10 t
Ammatillisen kasvun vertaisryhmätyöskentely 8 t
Ammatiilisen kasvun dialogittreenit 10 t

Sisällön jaksotus

Kätilötyön historian verkko-opiskelu syksy 2023-kevät 2025
Ammatillisen kasvun verkko-opiskelu syksy 2022 - kevät 2024
Ammatillisen kasvun vertaisryhmätyöskentely syksy 2023 - kevät 2025
Ammatiilisen kasvun dialogittreenit syksy 2023 - kevät 2025

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi toteutuu jatkuvan palautteen periaatteella. Keskeisessä roolissa on myös itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson käytyäsi ymmärrät kätilötyön historiaa ja osaat perustella sen merkitystä kätilötyöhön ja sen kehittämiseen
Tunnet ja osaat perustella kätilötyötä ohjaavat eettiset periaatteet, normit ja lainsäädännön.
Tunnet ja osaat analysoida kätilötyön edellyttämää osaamista ja osaat kriittisesti tarkastella omaa osaamistasi ja kehittää itseäsi ammatillisesti
Ymmärrät ja osaat analysoida itsenäisen, näyttöön perustuvan päätöksenteon merkitystä kätilötyössä

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.
Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen, sisätautien hoitotyön, mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön, akuutti- ja perioperatiivisen hoitotyön sekä perhehoitotyön menetelmät.
Opiskelija tuntee näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.