Siirry suoraan sisältöön

Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyön harjoittelu (22 op)

Toteutuksen tunnus: SLSSW203-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

22 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

25 - 25

Koulutus

  • Kätilö (AMK)

Opettaja

  • Elina Tiainen

Ryhmät

  • SOK21K1
    Kätilö (AMK)

Tavoitteet

Tarkoitus
Tämän opintojakson suoritettuasi osaat itsenäisesti toteuttaa raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyötä

Osaamiset
Kätilön ammatillinen osaaminen
Kätilötyön asiakkuusosaaminen
Kätilön kliininen osaaminen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä
Kestävä kehitys

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi sinä osaat toteuttaa raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyötä ammatillisen toiminnan periaatteiden mukaisesti monialaisessa seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujärjestelmässä.

Osaat luoda turvallisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen raskaana oleviin naisiin ja heidän perheisiinsä heidän kulttuuritaustansa huomioiden. Tunnistat vaikeita ja sensitiivisiä asioita ja osaat ottaa niitä puheeksi perheiden kanssa.

Osaat soveltaa voimavaralähtöisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita, osaat ehkäistä ja puuttua raskauden riskitekijöihin, ennakoida ja tunnistaa korkean riskin raskaudet sekä osallistua hoitoon moniammatillisesti

Osaat soveltaa prosessiajattelua ja osaat tehdä näyttöön perustuvia päätöksiä raskaana olevan naisen ja perheen ohjauksen ja hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa myös ennakoimattomissa tilanteissa

Osaat raskaana olevan naisen, sikiön ja perheen keskeiset kätilötyön tutkimukset ja auttamismenetelmät sekä niihin liittyvän digitaalisuuden ja hoitoteknologian sekä osaat soveltaa ja arvioida niitä raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyössä

Tunnet raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyön eri yhteistyötahot ja osaat toimia kätilötyön asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujärjestelmässä.

Osaat johtaa omaa toimintaasi sekä tunnistat tiimin merkityksen kätilötyön johtamisessa. Osaat kriittisesti tarkastella omaa osaamistasi ja kehittää itseäsi ammatillisesti.

Osaat arvioida ja soveltaa kestävän kehityksen periaatteita kätilötyössä.

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu matalan ja korkean riskin raskauksien kätilötyössä edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu äitiys- ja perhesunnittelu neuvolassa
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu äitiyspoliklinikalla ja riskiraskauksien osastolla
WS työskentely

Kansainvälisyys

Harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla vaihdossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opinnollistaminen mahdollista, sovitaan erikseen opintojakson vastuuopettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun laajuus on 11 op = 594 t harjoittelua:
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu äitiys- ja perhesunnittelu neuvolassa 297 t
Ammattiataitoa edistävä harjoittelu äitiyspoliklinikalla ja riskiraskauksien osastolla 270 t
WS 27t

Sisällön jaksotus

Ammattiatitoa edistävän harjoittelun voi suorittaa matalan riskin raskauden ja säännällisen synnytyksen jälkitarkastus opintojen jälkeen.

Harjoittelu tehdään 3 osassa:
- osa I 6 op = 162 t, kätilötyön suuntaavien opintojen alkuvaiheessa
- osa II 5 op = 135 t ja osa III 11 op = 297 t kätilötyön suunntaavien opintojen loppuvaiheessa
- harjoittelun yhteydessä tulee suorittaa ohjattuna 10 säännöllisen synnytyksen jälkitarkastusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu kätilötyön suuntaavan vaiheen ammattitaitoa edistävan harjoittelun arviointikriteereihin.

Arviointimenetelmät:
- itsearviointi
- ohjaajan antama laadullinen arviointi
- opettajan antama laadullinen arviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty erillisten arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerit ovat näkyvillä sähköisessä harjoittelunohjaus ympäristössä

Esitietovaatimukset

Raskaana olevan naisen ja perheen kätilötyön teoreettinen osaaminen.