Siirry suoraan sisältöön

Synnyttäneen perheen kätilötyön harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: SLSSW205-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilö (AMK)

Opettaja

  • Karoliina Mecklin
  • Christina Mantsinen
  • Riina Sahlman

Ryhmät

  • SOK21K1
    Kätilö (AMK)

Tavoitteet

Tarkoitus
Tämän opintojakson suoritettuasi osaat itsenäisesti toteuttaa synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyötä

Osaamiset
Kätilön ammatillinen osaaminen
Kätilötyön asiakkuusosaaminen
Kätilön kliininen osaaminen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä
Kestävä kehitys

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi osaat toteuttaa synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyötä ammatillisen toiminnan periaatteiden mukaisesti monialaisessa seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujärjestelmässä.

Osaat luoda turvallisen ja luottamuksellisen yhteistyösuhteen synnyttäneisiin naisiin ja heidän perheisiinsä heidän kulttuuritaustansa huomioiden. Osaat tukea vanhemmuuteen kasvua sekä varhaista vuorovaikutusta. Tunnistat vaikeita ja sensitiivisiä asioita ja osaat ottaa niitä puheeksi perheiden kanssa.

Osaat soveltaa voimavaralähtöisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita, osaat ehkäistä ja puuttua synnytyksen jälkeisiin riskitekijöihin, ennakoida ja tunnistaa synnytyksen jälkeiset komplikaatiot ja sekä osallistua hoitoon moniammatillisesti.

Osaat soveltaa prosessiajattelua ja osaat tehdä näyttöön perustuvia päätöksiä synnyttäneen naisen ja perheen ohjauksen ja hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa myös ennakoimattomissa tilanteissa.

Osaat synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen keskeiset kätilötyön tutkimukset ja auttamismenetelmät, imetysohjauksen sekä niihin liittyvän digitaalisuuden ja hoitoteknologian sekä osaat soveltaa ja arvioida niitä synnyttäneen naisen, vastasyntyneen ja perheen kätilötyössä.

Tunnet synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyön eri yhteistyötahot ja osaat toimia kätilötyön asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujärjestelmässä.

Osaat johtaa omaa toimintaasi sekä tunnistat tiimin merkityksen kätilötyön johtamisessa. Osaat kriittisesti tarkastella omaa osaamistasi ja kehittää itseäsi ammatillisesti.

Osaat arvioida ja soveltaa kestävän kehityksen periaatteita kätilötyössä.

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu matalan ja korkean riskin synnytysten kätilötyössä edellä mainittujen tavoitteiden mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Paananen U., Pietiläinen S-L., Raussi-Lehto E., Väyrynen P., Äimälä A-M. 2017. Kätilöopiskelijan harjoittelun työkirja. Edita.

Opetusmenetelmät

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu

Kansainvälisyys

Harjoittelu voidaan suorittaa vaihdossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Harjoittelun opinnollistaminen
AHOT

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

162h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu kätilötyön suuntaavan vaiheen ammattitaitoa edistävän harjoittelun arviointikriteereihin.

Arviointimenetelmät:
- itsearviointi
- ohjaajan antama laadullinen arviointi
- opettajan antama laadullinen arviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty erillisten arviointikriteerien mukaan. Arviointikriteerit ovat näkyvillä sähköisessä harjoittelunohjaus ymäristössä.

Esitietovaatimukset

Synnyttäneen naisen ja perheen kätilötyön teoreettinen osaaminen.