Siirry suoraan sisältöön

Naistentautien hoitotyön harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: SLSSW206-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilö (AMK)

Opettaja

  • Riina Sahlman
  • Elina Tiainen

Ryhmät

  • SOK21K1
    Kätilö (AMK)

Tavoitteet

Tarkoitus
Tämän opintojakson suoritettuasi osaat itsenäisesti toteuttaa naistentautien hoitotyötä

Osaamiset
Kätilön ammatillinen osaaminen
Kätilötyön asiakkuusosaaminen
Kätilön kliininen osaaminen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäjänä
Kestävä kehitys

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi osaat toteuttaa naistentautien hoitotyötä ammatillisen toiminnan periaatteiden mukaisesti monialaisessa seksuaali- ja lisääntymisterveyden palvelujärjestelmässä.

Osaat luoda turvallisenluottamuksellisen yhteistyösuhteen naisen ja hänen perheensä kulttuuritausta huomioiden. Tunnistat vaikeita ja sensitiivisiä asioita ja osaat ottaa niitä puheeksi naisen ja hänen perheen kanssa.

Osaat toteuttaa voimavaralähtöistä seksuaaliterveyden edistämistä, ehkäistä seksuaaliterveyden riskitekijöitä, ennakoida ja osallistua hoitoon moniammatillisesti

Osaat soveltaa prosessiajattelua ja osaat tehdä näyttöön perustuvia päätöksiä naistentautien hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa myös ennakoimattomissa tilanteissa

Osaat naistentautien hoitotyön keskeiset tutkimukset ja auttamismenetelmät sekä niihin liittyvän digitaalisuuden ja hoitoteknologian sekä osaat soveltaa ja arvioida niitä naistentautien hoitotyössä.

Tunnet naistentautien hoitotyön eri yhteistyötahot ja osaat toimia kätilötyön asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä.

Osaat johtaa omaa toimintaasi sekä tunnistat tiimin merkityksen kätilötyön johtamisessa. Osaat kriittisesti tarkastella omaa osaamistasi ja kehittää itseäsi ammatillisesti.

Osaat arvioida ja soveltaa kestävän kehityksen periaatteita kätilötyössä.

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu naistentautien hoitotyön ja seksuaaliterveyden edistämisen tavoitteiden mukaisesti.

Aika ja paikka

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu naistentautien osastolla tai naistentautien poliklinikalla

Opetusmenetelmät

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu

Kansainvälisyys

Harjoitteun voi suorittaa myös ulkomailla vaihdossa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opinnollistaminen mahdollista, sovitaan eriseen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 6 op = 162 t

Sisällön jaksotus

Ammattiatitoa edistävän harjoittelun voi suorittaa naistentautien hoitotyön syventävän teorian jälkeen

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu kätilötyön suuntaavan vaiheen ammattitaitoa edistävan harjoittelun arviointikriteereihin.

Arviointimenetelmät:
- itsearviointi
- ohjaajan antama laadullinen arviointi
- opettajan antama laadullinen arviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty erillisten
arviointikriteerien mukaan. Arviointikriteerit ovat näkyvillä sähköisessä harjoittelunohjaus ympäristössä.

Esitietovaatimukset

Naistentautien ja seksuaaliterveyden edistämisen teoreettinen osaaminen