Siirry suoraan sisältöön

Optimointi (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM5300-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Pasi Lehtola

Ajoitusryhmät

 • TLS21SA (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TLS21SB (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLS21S1
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)

Pienryhmät

 • TLS21SA
 • TLS21SB
 • 29.08.2023 11:30 - 13:30, Optimointi TZLM5300-3006
 • 29.08.2023 13:45 - 15:45, Optimointi TZLM5300-3006
 • 05.09.2023 11:30 - 13:30, Optimointi TZLM5300-3006
 • 05.09.2023 13:45 - 15:45, Optimointi TZLM5300-3006
 • 12.09.2023 11:30 - 13:30, Optimointi TZLM5300-3006
 • 12.09.2023 13:45 - 15:45, Optimointi TZLM5300-3006
 • 19.09.2023 11:30 - 13:30, Optimointi TZLM5300-3006
 • 19.09.2023 13:45 - 15:45, Optimointi TZLM5300-3006
 • 26.09.2023 11:30 - 13:30, Optimointi TZLM5300-3006
 • 26.09.2023 13:45 - 15:45, Optimointi TZLM5300-3006
 • 03.10.2023 11:30 - 13:30, Optimointi TZLM5300-3006 KOE
 • 03.10.2023 13:45 - 15:45, Optimointi TZLM5300-3006 KOE
 • 04.10.2023 11:00 - 13:00, Optimointi TZLM5300-3006 UUSINTAKOE

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi ymmärrät, miten insinööri voi käyttää matemaattisia malleja ja työkaluja löytääkseen parhaan, nopeimman tai edullisimman tavan päästä vaadittuihin operatiivisiin tavoitteisiin.

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet optimoinnin ja verkkoteorian peruskäsitteitä ja -menetelmiä. Osaat muotoilla työelämästä nousevia ongelmia optimointitehtävänä tai verkkomallina ja ratkaista sellaisia tietokoneella.

Sisältö

Lineaarisen ja epälineaarisen optimoinnin periaatteet ja menetelmät
Verkkoteorian perusteet ja verkko-optimoinnin algoritmit
Soveltaminen operatiivisessa päätöksenteossa
Excelin tai muun optimointiohjelmiston käyttö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Niemi, A. (1998) Johdatus optimointiin ja verkkomalleihin. Moniste
Taylor, B. W. (2018) Introduction to Management Science. Pearson
Muu materiaali Moodlen kautta.

Opetusmenetelmät

Opetus tapahtuu mikroluokassa ja sisältää harjoittelua tietokoneella. Tietoperusta omaksutaan itsenäisesti opiskelemalla ennen harjoittelua. Osaaminen saavutetaan soveltavilla oppimistehtävillä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ja suoritustapa ilmoitetaan opintojakson alussa ja Moodlessa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit noin 20 tuntia
Itsenäinen opiskelu noin 20 tuntia
Oppimistehtävät noin 20 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamisen arviointi perustuu oppimistehtäviin ja kokeeseen.

Korvaava englanninkielinen toteutus TZLM5300-3007 Optimization.

Avoin AMK: enintään 5 opiskelijaa, jos luokassa on tilaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet joitakin käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta usein päättelysi on puutteellista ja laskelmasi virheellisiä.

Tyydyttävä 2
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet useita käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta joskus päättelysi on puutteellista tai laskelmasi virheellisiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa usein täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Kiitettävä 4
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös itsellesi uusissa tilanteissa lähes aina täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi uusissa tilanteissa asioita yhdistellen, täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Esitietovaatimukset

Osaat etsiä funktion ääriarvot derivoimalla. Tunnet normaalijakauman.