Siirry suoraan sisältöön

Mat1 Yhtälöt (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM1300-3081

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 12.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Kalle Niemi

Ryhmät

 • ZJATLS23SMM
  Avoin amk, Logistiikka, Monimuoto
 • TLS23SMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 22.08.2023 09:30 - 11:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081
 • 23.08.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081
 • 05.09.2023 17:00 - 17:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081 - Etäohjaus
 • 12.09.2023 17:00 - 17:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081 - Etäohjaus
 • 18.09.2023 14:45 - 16:15, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081
 • 19.09.2023 14:15 - 15:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081
 • 26.09.2023 17:00 - 17:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081 - Etäohjaus
 • 03.10.2023 17:00 - 17:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081 - Etäohjaus
 • 10.10.2023 17:00 - 17:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081 - Etäohjaus
 • 23.10.2023 14:45 - 16:15, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081
 • 24.10.2023 09:00 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081
 • 31.10.2023 17:45 - 18:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081 - Etäohjaus
 • 06.11.2023 17:00 - 17:45, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081 - Etäohjaus
 • 07.11.2023 17:00 - 18:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081 - Läpäisykoe
 • 08.11.2023 17:00 - 19:15, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3081 - Arvosanakoe

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla opit niitä matemaattisia yhtälönratkaisutaitoja, jotka ovat välttämättömiä insinööriopinnoissa.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi osaat sieventää lausekkeita. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat ratkaista matemaattisia ongelmia valmiiden mallien avulla. Lisäksi perehdyt tutkinto-ohjelmakohtaiseen matemaattiseen sisältöön.

Sisältö

Keskeisimmät sisällöt ovat:

- Lausekkeiden sieventäminen (murtopotenssi, polynomit, rationaalilausekkeet, muistikaavat)
- Funktion kuvaajan piirtäminen ja tulkitseminen
- Ensimmäisen asteen yhtälöt ja suorat
- Toisen asteen yhtälöt ja paraabelit
- Juuria sisältävät yhtälöt
- Yhtälöryhmät
- Prosenttilaskut ja verrannot
- Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa
- Avaruusgeometrian alkeet
- Tutkinto-ohjelmakohtaisia sisältöjä

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 21.8.2023 - 12.11.2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjallinen materiaali ja videomateriaali.

Kirjallisuutta:
Alestalo, S., Lehtola, P., Nieminen, T. & Rantakaulio, A. 2011. Tekninen matematiikka 1. 1. uusittu painos. Tampere: Tammertekniikka.
Henttonen, J., Peltomäki, J. & Uusitalo, S. 2003. Tekniikan matematiikka: 1. Helsinki: Edita.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, verkko-opetus, itsenäinen opiskelu.

Teoria opiskellaan pääasiassa itsenäisesti teksti- ja videomuotoisen materiaalin avulla. Toteutuksella lasketaan runsaasti harjoitustehtäviä.

Lähipäivien oppitunneilla opetus on perinteistä luokkahuoneopetusa. Lisäksi viikoittain järjestetään verkko-ohjaus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Läpäisy- ja arvosanakokeet viikolla 45 etävalvottuna
1. uusintakoe kampuksella viikolla 47 (mahdollista uusia läpäisy- ja/tai arvosanakoe)
2. uusintakoe järjestetään viikolla 2/2014

Lisäksi läpäisykoe on tarjolla EXAM-studiossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Keväällä 2024 on kurssista on tarjolla toteutus lähiopetuksena ja verkossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op * 27h/op = 81op

Lähiopetus 16 h
Kokeet 4h
Verkko-ohjaukset noin 10h
Itsenäinen opiskelu 51 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla sisältö käsitellään seuraavassa järjestyksessä:

Perusteet: Luvuilla laskemisen ja laskujärjestyssääntöjen kertaus
Algebraa: Potenssien laskusännöt, polynomit, lausekkeiden sieventäminen
Suorat ja lineaarinen interpolointi
Toisen asteen polynomifunktiot ja -yhtälöt sekä juuriyhtälöt
Prosenttilaskut ja verrannollisuus
Yhtälöryhmät: yhtälöpari

Lisätietoja opiskelijoille

Osaamista arvioidaan kaksiosaisella loppukokeella (läpäisykoe ja arvosanakoe).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1

Osaat sieventää lausekkeita. Tunnistat erityyppisiä yhtälöitä ja osaat ratkaista yksinkertaisia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja. Osaat käyttää valmiita sanallisista ja geometrisista ongelmista muodostettuja matemaattisia malleja ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 2

Ymmärrät polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 4

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa aiemmin käsiteltyjen tilanteiden kaltaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa myös uusista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä luovasti ongelmien ratkaisemiseen.

Esitietovaatimukset

Osaat peruslaskutoimitukset ja -säännöt luvuilla ja symboleilla. Ymmärrät lausekkeen ja yhtälön eron, ja osaat ratkaista yksinkertaisia ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä. Hallitset prosenttilaskun perustapaukset. Tunnet funktioiden alkeet.

Lisätiedot

Opintojakso sopii hyvin suoritettavaksi jo ennen amk-insinööriopintojen alkua. Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.