Siirry suoraan sisältöön

Sisälogistiikan johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLSS1500-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Ville Pahlsten

Ryhmät

 • TLS21S1
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 28.08.2023 13:15 - 14:45, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 04.09.2023 13:15 - 14:45, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 06.09.2023 09:00 - 10:30, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 11.09.2023 13:15 - 14:45, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 13.09.2023 09:00 - 10:30, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 18.09.2023 13:15 - 14:45, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 20.09.2023 08:00 - 10:30, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 25.09.2023 13:15 - 14:45, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 02.10.2023 13:15 - 14:45, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 04.10.2023 09:00 - 10:30, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 23.10.2023 13:15 - 14:45, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 25.10.2023 09:00 - 10:30, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 30.10.2023 13:15 - 14:45, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 01.11.2023 09:00 - 10:30, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 06.11.2023 13:15 - 14:45, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 08.11.2023 09:00 - 10:30, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 15.11.2023 09:00 - 10:30, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 22.11.2023 09:00 - 10:30, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010
 • 04.12.2023 13:15 - 14:45, Sisälogistiikan johtaminen TLSS1500-3010

Tavoitteet

Sisälogistiikka johtaminen on merkittävässä roolissa, kun toimitusketjuissa pyritään nopeaan ja laadukkaaseen palveluun. Erityisesti esimiestyön ja johtamistaitojen vaatimukset korostuvat, koska toimintakenttä on erittäin laaja ja vaatii osaamista mm. henkilöstön johtamisen, työturvallisuudesta huolehtimisen, toiminnan kehittämisen ja kannattavuudesta huolehtimisen näkökulmista. Tällä opintojaksolla perehdyt sisälogistiikan johtamisen eri osa-alueisiin, niiden merkityksiin, vaikutuksiin ja kehittämismahdollisuuksiin.

Tällä opintojaksolla opit
- ihmisten johtamisen ja esimiestyön perusteita,
- sisälogistiikan kehittämisen ja prosessien parantamisen tapoja,
- suorituskyvyn mittaamista ja mittaamisen käyttämisestä johtamisessa,
- sisälogistiikan kustannusten laskentaa ja investointien suunnittelua,
- sisälogistiikan turvallisuusjohtamista ja
- sisälogistiikan ulkoistamista.

Käytyäsi tämän opintojakson ymmärrät sisälogistiikan johtamisen tarpeet ja vaatimukset, saat osaamisen ja valmiudet kehittyä sisälogistiikan esimiestehtäviin sekä osaat hyödyntää mittaamista osana prosessien ja toiminnan kehittämistä. Lisäksi opintojakson suorittaminen antaa sinulle valmiudet tehdä sisälogistiikkaan liittyviä kustannuslaskelmia sekä tarkastella investointien että prosessien tuottavuutta.

Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset: sisälogistiikkaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön sekä viestintä ja tiimityö.

Opintojakson osaamistavoite: ymmärrät sisälogistiikan johtamisen merkityksen ja hallitset keskeiset käsitteet ja teoriat.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia pääteemoja sisälogistiikan johtamisen näkökulmasta:
- Ihmisten johtaminen,
- toiminnan ja prosessien kehittäminen,
- työturvallisuuden johtaminen,
- kustannukset, investoinnit ja ulkoistaminen sekä
- toiminnan mittaaminen ja sen avulla johtaminen

Aika ja paikka

JAMK Kampus (Rajakatu 35, Jyväskylä).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Richards, Gwynne. Warehouse management : a complete guide to improving efficiency and minimizing costs in the modern warehouse. 2011 tai 2018 julkaistu painos joko painettuna tai E-kirjana.

Kurssiin liittyvää luentomateriaalia löytyy koostettuna kurssin työtilasta. Kurssilla voidaan käyttää myös aiheeseen liittyvää avointa verkosta löytyvää materiaalia.

Opetusmenetelmät

Kurssin suorittamiseen kuuluu luentoja ja palautettavia oppimistehtäviä. Osa tehtävien tekemisestä on itsenäistä työskentelyä, osa ohjattua lähiopetusta. Kurssin tehtävät on kuvattu tarkemmin kurssin työtilassa. Tehtävät ovat joko yksilötehtäviä tai ryhmätöitä (kerrottu tehtävänannossa), ja niiden palautusajankohdat vahvistetaan kurssin edetessä.

Osa kurssin luennoista voidaan toteutettaa verkkoluentoina. Pääsäntöisesti opetus on kuitenkin kampuksella.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Kurssin aikana pyritään käymään yritysvierailuilla mahdollisuuksien mukaan. Kurssin aikana järjestettävät messut, seminaarit, webinaarit yms. tilaisuudet voidaan sisällyttää osaksi opintoja. Tästä kerrotaan tarkemmin kurssin aikana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssiin sisältyy tentti tai vastaava osaamisen osoittamiseen liittyvä tehtävä. Tentin ajankohta kerrotaan kurssin alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja muu lähiopetus noin 40 oppituntia.
Itsenäinen opiskelu noin 95 tuntia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 Välttävä:
Opiskelija osoittaa kurssilla käsiteltyjen asioiden osaamista kurssisuorituksissaan, tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet ja ymmärtää niiden merkityksen sisälogistiikan johtamisen kannalta.

2 Tyydyttävä:
Edellisten lisäksi opiskelija osaa kuvata kurssilla käsiteltyjä aiheita systemaattisesti ja tietää miten soveltaa niitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 Hyvä:
Edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kykyä perustella eri ratkaisujen vaikutuksia ja tehdä perusteltuja valintoja vaihtoehtojen välillä.

4 Kiitettävä:
Edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kykyä soveltaa oppimaansa itsenäisesti ja arvioida tekemiään ratkaisuja ja niiden vaikutuksia analyyttisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 erinomainen:
Edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kurssin teemojen syvällistä tuntemusta ja kykyä jäsentää ja analysoida ratkaisujen vaikutuksia laajempi toimintaympäristö huomioiden. Lisäksi osoittaa innovatiivisuutta soveltaessaan oppimaansa eri tilanteisiin.

Esitietovaatimukset

Sisälogistiikan toimintaperiaatteiden, prosessien ja teknologioiden tuntemus.