Siirry suoraan sisältöön

Hankintojen johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLHH1500-3022

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Lotta Happo

Ryhmät

 • TLS21S1
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 04.09.2023 11:30 - 13:00, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 08.09.2023 13:15 - 14:45, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 11.09.2023 11:30 - 13:00, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 15.09.2023 13:15 - 14:45, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 25.09.2023 11:30 - 13:00, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 29.09.2023 13:15 - 14:45, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 02.10.2023 11:30 - 13:00, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 23.10.2023 11:30 - 13:00, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 27.10.2023 13:15 - 14:45, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 30.10.2023 11:30 - 13:00, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 13.11.2023 11:30 - 13:00, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 17.11.2023 13:15 - 14:45, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 20.11.2023 11:30 - 13:00, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 27.11.2023 11:30 - 13:00, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022
 • 08.12.2023 08:00 - 13:00, Hankintojen johtaminen TLHH1500-3022

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Tällä opintojaksolla opit tunnistamaan organisaation ja hankintatoimen strategisia tavoitteita, sekä hahmotat kustannukset, riskit ja lisäarvon osana hankintaa. Lisäksi tunnistat hankinnan johtamisen perustyökaluja ja hankinnan vaikutuksia organisaation kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Osaamiset
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Ymmärrät hankintatoimen roolin osana organisaation strategista johtamista.

EUR-ACE Tekninen analyysi: Pystyt kehittämään hankintatoimea kokonaisvaltaisesti osana organisaation strategista johtamista.

EUR-ACE Yleiset taidot: Hahmotat hankintatoimen mahdollisuudet ja riskit organisaation strategisten tavoitteiden näkökulmasta.

Sisältö

Tällä opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita:
Strateginen johtaminen
Hankinnan johtaminen kustannusten, riskien ja lisäarvon näkökulmasta
Kategoriajohtaminen ja hankinnan organisaatiomallit
Sopimukset ja sopimushallinta
Hankinnan johtamisen tulevaisuudennäkymät

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Mika Kamensky. 2014. Strateginen johtaminen. Talentum.

Sanna Nieminen. 2016. Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum Pro.

Kari Iloranta, Hanna Pajunen-Muhonen. 2018. Hankintojen johtaminen. Tietosanoma

Opetusmenetelmät

Opintojakso on päivisin tapahtuva lähiopetus, joka sisältää luentoja, itseopiskelua (kirjallisuus ja oppimistehtävät), pienryhmätyöskentelyä (tuntityöskentely) ja käytännön projekteja (oppimistehtävät).

Yksityiskohtainen toteutustapa kuvataan opintojakson aloitusvaiheessa.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on vieraileva luennoitsija.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla on vähintään yksi tentti.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallinen kuormittavuus on opintopistemäärä kertaa 27 tuntia.
Esim. 5-opintopisteen opintojaksolla kuormittavuus on 135h.

Luentoja n.35h
Oppimistehtävät n.60h
Itseopiskelu n.40h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi pohjautuu oppimistavoitteista johdettuihin arviointikriteereihin. Jokainen oppimistehtävä ja tentti pisteytetään ja opintojakson kokonaisarvosana muodostuu kokonaispistemäärän mukaan.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Opiskelija tunnistaa organisaation ja hankinnan strategisia tavoitteita, sekä kustannukset, riskit ja lisäarvon hankintatoimessa. Lisäksi hän tietää hankinnan johtamisen perustyökaluja

2. Opiskelija tunnistaa organisaation ja hankinnan strategisia tavoitteita ja niiden yhteyden. Hän tunnistaa kustannukset, riskit ja lisäarvon hankintatoimessa, sekä niiden vaikutuksen toisiinsa. Lisäksi hän tunnistaa hankinnan johtamisen perustyökaluja

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3. Opiskelija ymmärtää organisaation strategian ja hankinnan strategian osana yrityksen strategista johtamista, sekä osaa linkittää ne toisiinsa. Hän ymmärtää ja osaa hyödyntää kustannusten, riskien ja lisäarvon vaikutuksen hankintatoimessa. Lisäksi hän ymmärtää hankinnan johtamisen perustyökaluja.

4. Opiskelija ymmärtää strategisen johtamisen vaikutuksen liiketoimintaan, sekä osaa soveltaa organisaation strategiaa hankinnan strategiaan. Hän hallitsee kustannusten, riskien ja lisäarvon vaikutuksen hankintatoimessa. Lisäksi hän osaa soveltaa hankinnan johtamisen perustyökaluja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija hallitsee strategisen johtamisen vaikutukset, sekä osaa soveltaa organisaation strategiaa hankinnan strategiaan. Hän hallitsee kustannusten, riskien ja lisäarvon vaikutuksen hankintatoimessa, sekä niiden käytön strategisessa johtamisessa. Lisäksi hän hallitsee ja osaa soveltaa hankinnan johtamisen perustyökaluja.

Esitietovaatimukset

Hankintojen perusteet. Opiskelija osaa hakea tietoa itsenäisesti ja tehdä raportteja. Hän tuntee lisäksi logistiikan perusprosessit.