Siirry suoraan sisältöön

Hankinnan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY2500-3043

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Marjo Turunen

Ryhmät

 • ZJATLS23SMM
  Avoin amk, Logistiikka, Monimuoto
 • TLS23SMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 23.08.2023 13:15 - 15:45, Hankinnan perusteet TLLY2500-3043
 • 19.09.2023 08:00 - 10:30, Hankinnan perusteet TLLY2500-3043
 • 24.10.2023 14:15 - 16:45, Hankinnan perusteet TLLY2500-3043
 • 21.11.2023 08:00 - 10:30, Hankinnan perusteet TLLY2500-3043

Tavoitteet

Haluatko kehittyä hankinnan ammattilaiseksi, joka tuo organisaatiolleen menestystä? Tämän lisäksi lisäarvoa ja kilpailukykyä? Hankintaosaaminen on kaikkea tätä!

Opintojaksolla edistettävät osaamiset ovat:

TIETO JA YMMÄRRYS
Ymmärrät hankinnan roolin ja merkityksen organisaatioissa ja verkostoissa. Tunnet hankintaprosessin sekä eri sektoreiden merkittävimpiä erityispiirteitä. Ymmärrät kokonaiskustannusten hallinnan merkityksen, sekä tunnistat hankinnan mahdollisuuksia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Hahmotat kokonaiskuvan hankintatoimen mahdollisuuksista ja haasteista liiketoiminnan kehittämisessä.

TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnistat mahdollisuuksia soveltaa menetelmiä ja tekniikoita hankintojen toteuttamiseksi ammattimaisesti.

VIESTINTÄ JA TIIMITYÖ
Tunnistat hankinnan näkökulmasta keskeisiä sidosryhmiä, joiden kanssa osaat kommunikoida tehokkaasti.

Sisältö

Keskeisiä sisältöalueita ovat
- Hankintojen rooli ja merkitys liiketoiminnassa
- Hankintaprosessi
- Eri sektoreiden hankintojen erityispiirteitä
- Kestävät hankinnat
- Hankinnan kehityssuuntia

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristön materiaali sekä seuraava kurssikirja:
Sanna Nieminen. 2016. Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum Pro. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Lisäksi rinnalla voi käyttää kirjaa:
van Weele, Arjan. 2010. Purchasing and Supply Chain Management. 5th ed. Cengage Learning. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Opetusmenetelmät

Opintojakso koostuu lähiopetuksesta sekä verkko-opiskelusta. Lähiopetusta tarjotaan 4 kertaa opintojakson aikana Jamk:in pääkampuksella. Lähiopetuskerrat ovat pakollinen osa kurssin suorittamista. Mahdollinen poissaolo korvataan tehtävällä.
Itseopiskelu (itsenäiset oppimistehtävät ja/tai ryhmissä tehtävät oppimistehtävät) tapahtuu verkossa omatoimisesti kurssin aikataulun mukaisesti. Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja aihetentteihin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Erillistä kurssitenttiä ei ole tällä opintojaksolla.
Toteutuksella hyödynnetään aihetenttejä oppimistehtävinä. Aihetentit tehdään omalla ajalla itsenäisesti. Aihetenttien aikana voi hyödyntää materiaalia.

Kansainvälisyys

Osa opintojakson materiaaleista on englanninkielisiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallinen kuormittavuus on opintopistemäärä kertaa 27 tuntia.
5 opintopisteen opintojaksolla kuormittavuus on 135h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu opintojaksolla ilmoitettujen tehtäviä yhteispisteistä.

1: Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on merkittäviä puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

2: Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Hallitset opintojakson keskeiset asiat. Olet saavuttanut hyvän tason oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa oppimiasi taitoja.

4: Olet saavuttanut erinomaisen tason lähes kaikissa oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa ja analysoida oppimiasi taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Olet saavuttanut erinomaisen tason kaikissa oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa oppimiasi taitoja kriittisesti ja innovatiivisesti tarkastellen.

Esitietovaatimukset

-