Siirry suoraan sisältöön

Älykäs kuljettaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLKK2500-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Juha Pesonen
 • Kimmo Lehtonen

Ryhmät

 • TLS21S1
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 08.01.2024 13:45 - 15:15, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 12.01.2024 09:00 - 10:30, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 15.01.2024 13:45 - 15:15, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 19.01.2024 09:00 - 10:30, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 22.01.2024 13:45 - 15:15, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 26.01.2024 09:00 - 10:30, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 29.01.2024 13:45 - 15:15, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 02.02.2024 09:00 - 10:30, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 05.02.2024 13:45 - 15:15, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 09.02.2024 09:00 - 10:30, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 12.02.2024 13:45 - 15:15, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 16.02.2024 09:00 - 10:30, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 23.02.2024 09:00 - 10:30, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 04.03.2024 13:45 - 15:15, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 08.03.2024 09:00 - 10:30, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 11.03.2024 13:45 - 15:15, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 18.03.2024 13:45 - 15:15, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 22.03.2024 09:30 - 10:30, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 25.03.2024 13:45 - 15:15, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 05.04.2024 09:00 - 10:30, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 15.04.2024 15:30 - 17:00, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010
 • 19.04.2024 09:00 - 10:30, Älykäs kuljettaminen TLKK2500-3010

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Toimitusketjun kustannuksista yli kolmannes aiheutuu tuotteen jakelusta. Jotta kuljetusyritykset pystyvät alentamaan kustannuksia, jakamaan tuotteet ajallaan ja vastaamaan nopeisiin muutoksiin, vaatii se kuljetusten hyvää hallintaa. Tämän opintojakson jälkeen tiedät miten kuljetusyritykset optimoivat kaluston käyttöä ja miten tuotteiden jakelua tehostetaan ympäristöasiat huomioiden.

Opintojakson osaamiset
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: Kuljetusosaaminen, Tekniikan soveltaminen käytäntöön (EA-EC), vuorovaikutusosaaminen.

Opintojakson osaamistavoite
Opiskelija osaa tehdä kuljetuskaluston ja -reittien optimoinnin sekä pystyy käyttämään optimoinnin tuloksia hyödyksi kuljetusjärjestelmän suunnittelussa. Opiskelija tuntee menetelmiä viimeisen mailin ongelman ratkaisuun ja ymmärtää niiden merkityksen kuljetusyrityksen toimintaan. Lisäksi opiskelija ymmärtää viimeisen mailin ympäristövaikutukset. Opiskelija pystyy toimimaan ryhmässä ja tuottaa loogisen raportin.

Sisältö

Tällä opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita:
- Verkkokaupan jakelujärjestelmät
- Kuljetusjärjestelmän reittisuunnittelu
- Optimointiohjelmiston hyödyntäminen suunnittelussa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuvataan oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itseopiskelua, ryhmätyötä, kontaktitunteja ja vertaisoppimista. Opintojaksolla suoritetaan useita oppimistehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi suoritetaan harjoitustöiden ja oppimistehtävien perusteella. Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK: Ei rajoituksia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Opiskelija osaa hyödyntää optimointia kuljetusjärjestelmän suunnittelussa. Opiskelija tuntee menetelmiä viimeisen mailin ongelman ratkaisuun ja ymmärtää miten kuljetusyritykset niitä hyödyntävät. Opiskelija on tietoinen jakelukuljetusten aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Opiskelija pystyy toimimaan ryhmässä ja tuottamaan loogisen raportin.

2. Opiskelija osaa hyödyntää optimointia kuljetusjärjestelmän suunnittelussa. Opiskelija tuntee useita menetelmiä viimeisen mailin ongelman ratkaisuun ja ymmärtää miten kuljetusyritykset niitä hyödyntävät. Opiskelija ymmärtää jakelukuljetusten aiheuttamat ympäristövaikutukset. Opiskelija pystyy toimimaan ryhmässä ja tuottamaan loogisen raportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3. Opiskelija osaa hyödyntää optimointia monipuolisesti kuljetusjärjestelmän suunnittelussa. Opiskelija tuntee useita menetelmiä viimeisen mailin ongelman ratkaisuun ja ymmärtää niiden hyödyntämismahdollisuudet. Opiskelija ymmärtää jakelukuljetusten aiheuttamat ympäristövaikutukset. Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti ja pystyy tuottamaan loogisesti etenevän raportin.

4. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa optimointia monipuolisesti kuljetuskaluston, reittien ja kuljetusjärjestelmän suunnittelussa. Opiskelija tuntee useita menetelmiä viimeisen mailin ongelman ratkaisuun ja ymmärtää menetelmien hyödyntämismahdollisuudet eri toimialoilla. Opiskelija ymmärtää kuljetus- ja varastointi vaihtoehtojen ympäristövaikutuksen viimeisen mailin kuljetuksissa. Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti ja pystyy tuottamaan loogisesti etenevän raportin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija osaa hyödyntää ja soveltaa optimointia monipuolisesti kuljetuskaluston, reittien ja kuljetusjärjestelmän suunnittelussa. Opiskelija tuntee useita menetelmiä viimeisen mailin ongelman ratkaisuun ja ymmärtää miten niitä voidaan hyödyntää kuljetusten tehostamiseen eri toimialoilla. Opiskelija ymmärtää kuljetus- ja varastointi vaihtoehtojen ympäristövaikutuksen viimeisen mailin kuljetuksissa ja pystyy vertailemaan niitä. Opiskelija toimii aktiivisesti ryhmässä ja pystyy tuottamaan laajan loogisesti etenevän raportin.

Esitietovaatimukset

-Global supply chain