Siirry suoraan sisältöön

Sisälogistiikan automaatio (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLSS2500-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Ville Karjalainen

Ryhmät

 • TLS21S1
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 16.01.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 17.01.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 23.01.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 30.01.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 31.01.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 06.02.2024 09:00 - 10:30, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 06.02.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 13.02.2024 09:00 - 10:30, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 13.02.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 14.02.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 20.02.2024 09:00 - 10:30, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 20.02.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 21.02.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 05.03.2024 09:00 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 06.03.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 12.03.2024 09:00 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 19.03.2024 09:00 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 20.03.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 02.04.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 03.04.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 09.04.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 10.04.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 16.04.2024 11:30 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 23.04.2024 11:00 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009
 • 24.04.2024 11:15 - 13:00, Sisälogistiikan automaatio TLSS2500-3009

Tavoitteet

Automaation hyödyntäminen on tärkeässä roolissa sisälogistiikan laadun ja tehokkuuden varmistamisessa. Automaatiomarkkinoiden oletetaan kasvavan logistiikan alalla kolminkertaiseksi vuosien 2020-2027 välillä. Tämän opintojakson jälkeen ymmärrät sisälogistiikan automaatioon käytettävien teknologioiden sovelluskohteet ja pystyt perustellusti valitsemaan käyttötarkoitukseen sopivimmat teknologiat. Osaat vertailla ratkaisumalleja simulaatiota hyödyntäen ja ymmärrät millaiseen prosessiin automaatio soveltuu. Pystyt toimimaan ryhmän jäsenenä, osallistumaan oppimistehtävän tekoon ja raportointiin sekä etsimään itsenäisesti materiaalia.

Tieto ja ymmärrys:
Osaat hakea itsenäisesti luotettavaa materiaalia annettua tehtävää varten. Tunnet yleisimmät sisälogistiikan automaatiossa käytettävät teknologiat ja niiden käyttökohteet.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat suunnitella automaatiojärjestelmän sisälogistiikan tarpeisiin ja käyttää simulointiohjelmaa apuna järjestelmän suunnittelussa ja sen tehokkuuden analysoinnissa.

Viestintä ja tiimityö:
Osaat tehdä tiiviin esityksen tekemästäsi suunnittelutyöstä ja pystyt toimimaan ryhmän jäsenenä.

Sisältö

Tällä opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita:
- Sisälogistiikan automaatioon käytettävät teknologiat
- Automaattivarastot
- Automaatiojärjestelmän simulointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalit ovat saatavilla oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää luentoja (40 h), ryhmätöitä, vertaisoppimista ja itsenäisiä tehtäviä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi suoritetaan harjoitustöiden ja oppimistehtävien perusteella. Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1. Opiskelija ymmärtää automaation merkityksen sisälogistiikassa ja sen sovelluskohteet. Opiskelija pystyy tekemään yksinkertaisia simulaatioita automaatiovaihtoehdoista ja kykenee perustellen valitsemaan parhaimman ratkaisun ongelmaan. Opiskelija osaa suunnitella automaatiojärjestelmän yleisellä tasolla. Opiskelija on osana ryhmän työskentelyä ja kykenee itsenäiseen tiedonhakuun.

2. Opiskelija ymmärtää automaation merkityksen sisälogistiikassa ja sen sovelluskohteet. Opiskelija pystyy tekemään yksinkertaisia simulaatioita automaatiovaihtoehdoista ja kykenee vertailemaan teknologioita simulaation ja laskennan avulla. Opiskelija osaa suunnitella automaatiojärjestelmän yleisellä tasolla pohjautuen annettujen lähtöarvojen. Opiskelija on mukana ryhmän päivittäisessä toiminnassa ja kykenee itsenäiseen tiedonhakuun.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3. Opiskelija ymmärtää automaation merkityksen sisälogistiikassa ja sen sovelluskohteet. Opiskelija pystyy tekemään luotettavia simulaatioita automaatiovaihtoehdoista ja vertailuja teknologioiden välillä. Opiskelija osaa luoda annettujen lähtöarvojen avulla ratkaisumalleja ja vertailla niitä. Opiskelija osaa suunnitella automaatiojärjestelmän. Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti ja pystyy tekemään monipuolisia tiedonhakuja.

4. Opiskelija ymmärtää automaation merkityksen sisälogistiikassa ja sen sovelluskohteet. Opiskelija pystyy tekemään monipuolisia simulaatioita automaatiovaihtoehdoista ja vertailuja teknologioiden välillä. Opiskelija osaa analysoida annettuja lähtöarvoja ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja sekä pystyy tekemään monipuolisen suunnitelman automaatiojärjestelmästä. Opiskelija osallistuu ryhmään toimintaan aktiivisesti ja pystyy toteuttamaan monipuolisia tiedonhakuja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5. Opiskelija ymmärtää automaation merkityksen sisälogistiikassa ja sen sovelluskohteet. Opiskelija osaa tehdä laajoja simulaatioita ja vertailuja teknologioiden välillä. Opiskelija osaa analysoida annettuja lähtöarvoja ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja sekä pystyy tekemään yksityiskohtaisen suunnitelman automaatiojärjestelmästä. Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti ja pystyy toteuttamaan laajoja tiedonhakuja.

Esitietovaatimukset

- Logistiikan simulointi
- Intralogistics