Siirry suoraan sisältöön

Hankintojen analysointi ja kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLHH2500-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

18.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Jutta Nihtilä

Ryhmät

 • TLS21S1
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 19.01.2024 11:30 - 14:30, Hankintojen analysointi ja kehittäminen TLHH2500-3021
 • 26.01.2024 11:30 - 14:30, Hankintojen analysointi ja kehittäminen TLHH2500-3021
 • 30.01.2024 08:00 - 11:00, Hankintojen analysointi ja kehittäminen TLHH2500-3021
 • 08.02.2024 08:15 - 11:15, Hankintojen analysointi ja kehittäminen TLHH2500-3021
 • 22.02.2024 08:15 - 11:15, Hankintojen analysointi ja kehittäminen TLHH2500-3021
 • 07.03.2024 08:15 - 11:15, Hankintojen analysointi ja kehittäminen TLHH2500-3021
 • 14.03.2024 08:15 - 11:15, Hankintojen analysointi ja kehittäminen TLHH2500-3021
 • 21.03.2024 09:00 - 11:00, Hankintojen analysointi ja kehittäminen TLHH2500-3021 EXCURSIO
 • 28.03.2024 08:15 - 11:15, Hankintojen analysointi ja kehittäminen TLHH2500-3021
 • 12.04.2024 09:00 - 11:00, Hankintojen analysointi ja kehittäminen TLHH2500-3021 Uusintatentti

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Hankinnat ovat merkittävä osa tämän päivän liiketoimintaa. Suorittamalla tämän kurssin opit tunnistamaan hankintojen mahdollisuuksia ja haasteita sekä kehittämään niitä osana menestyvää liiketoimintaa. Kasvatat osaamistasi systemaattisena ja ammattitaitoisena hankinnan ja liiketoiminnan kehittäjänä!

Opintojakson osaamiset:
Hankintaosaaminen, Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite:
Tekniikan soveltaminen käytäntöön: Tällä opintojaksolla opit analysoimaan ja kehittämään hankintatoimea osana organisaation liiketoiminnan kehittämistä. Opit tunnistamaan ja kokeilemaan eri analysointimenetelmiä hankintojen nykytilan selvittämiseksi sekä harjoittelet tekemään päätöksiä mitä ja miten hankintoja kannattaa kehittää nykytila-analyysiin pohjautuen. Tutustut myös hankintojen mittaamisen merkitykseen sekä keskeisimpiin hankinnan mittareihin. Pohdit ja ymmärrät myös digitalisaation, analytiikan ja järjestelmien mahdollisuuksia hankintojen kehittämisessä.

Hankintaosaaminen: Opintojaksolla opit tunnistamaan hankinnan kehittämisen mahdollisuuksia laajasti ja monipuolisesti niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla.

Sisältö

Keskeisiä sisältöalueita ovat:
Hankintojen systemaattinen kehittäminen osana liiketoiminnan kehittämistä
Hankintojen analysointimenetelmät (kuluanalyysi, ABC-analyysi, arvoanalyysi, tail management)
Hankintaprosessin kehittäminen
Hankinta ja suorituskyvyn mittaaminen
Digitalisaatio, analytiikka ja järjestelmät hankinnoissa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaali koostuu työtilassa olevista luentodioista sekä tieteellisistä artikkeleista, tutkimuksista ja videoista.

Tukeva kirjallisuus:

van Weele, Arjan. 2010/2015/2018. Purchasing and Supply Chain Management. 5th ed. Cengage Learning. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Iloaranta, Kari ja Pajunen-Muhonen, Hanna. 2012. Hankintojen johtaminen. Tietosanoma.

Nieminen, Sanna. (2016). Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum. (e-kirjana JAMK:in kirjastossa)

Pandit, Kirit, ja Haralambos Marmanis. 2008. Spend Analysis: The Window Into Strategic Sourcing. J. Ross Publishing

Opetusmenetelmät

Opintojakso on päivätoteutus, joka sisältää kontaktiopetusta, itseopiskelua ja pienryhmätyöskentelyä.

Yksityiskohtainen toteutustapa ja ryhmätöiden ryhmäjako tarkentuu opintojakson aloitusvaiheessa.

Opintojaksolla käytetään Moodlen sähköistä oppimisympäristöä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on mahdollisesti vieraileva luennoitsija.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon sisältyy mahdollisesti tentti, jonka ajankohta tarkentuu opintojakson aloitusvaiheessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallinen kuormittavuus on opintopistemäärä kertaa 27 tuntia.

5-opintopisteen opintojaksolla kuormittavuus on 135h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla on jatkuva palautteenanto arviointimenetelmänä. Arviointi perustuu oppimistehtäviin ja mahdolliseen tenttiin/ tentteihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa.

Tyydyttävä 2: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintaa soveltaen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintoja soveltaen ja systemaattisesti.

Kiitettävä 4: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintoja soveltaen ja systemaattisesti sekä perustelee merkityksen operatiivisesta ja/tai strategisesta näkökulmasta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa. Lisäksi opiskelija osaa kehittää hankintoja soveltaen, systemaattisesti ja innovatiivisesti sekä perustelee merkityksen operatiivisesta ja strategisesta näkökulmasta.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija tunnistaa kurssilla käsitellyt aiheet, ymmärtää niiden merkityksen ja osoittaa osaamisen osaamistavoitteissa mainituissa asioissa.

Esitietovaatimukset

Ymmärrys hankinnasta sekä sen roolista ja merkityksestä liiketoiminnassa.