Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden materiaalivirrat (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLIK2500-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 25.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Ilkka Suur-Uski

Ryhmät

 • TLS21S1
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 11.01.2024 09:45 - 11:15, Kiertotalouden materiaalivirrat TLIK2500-3009
 • 15.01.2024 12:00 - 13:30, Kiertotalouden materiaalivirrat TLIK2500-3009
 • 17.01.2024 09:00 - 10:30, Kiertotalouden materiaalivirrat TLIK2500-3009
 • 22.01.2024 12:00 - 13:30, Kiertotalouden materiaalivirrat TLIK2500-3009
 • 24.01.2024 09:00 - 10:30, Kiertotalouden materiaalivirrat TLIK2500-3009
 • 29.01.2024 12:00 - 13:30, Kiertotalouden materiaalivirrat TLIK2500-3009
 • 31.01.2024 09:00 - 10:30, Kiertotalouden materiaalivirrat TLIK2500-3009
 • 05.02.2024 12:00 - 13:30, Kiertotalouden materiaalivirrat TLIK2500-3009
 • 07.02.2024 09:00 - 10:30, Kiertotalouden materiaalivirrat TLIK2500-3009
 • 12.02.2024 12:00 - 13:30, Kiertotalouden materiaalivirrat TLIK2500-3009
 • 14.02.2024 09:00 - 10:30, Kiertotalouden materiaalivirrat TLIK2500-3009
 • 19.02.2024 12:00 - 15:15, Kiertotalouden materiaalivirrat TLIK2500-3009
 • 21.02.2024 09:00 - 10:30, Kiertotalouden materiaalivirrat TLIK2500-3009

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Kiertotaloudessa materiaalin elinikää pyritään jatkamaan ja sille kehitetään mahdollisia uusia liiketoimintamalleja. Opintojaksolla opit havainnoimaan ja suunnittelemaan biologisten sekä teknisten materiaalien virtoja ja tunnistat niille vaihtoehtoisia käyttötapoja. Opintojakson käytyäsi ymmärrät, kiertotalouden hyödyt ilmastonmuutoksen, luonnonvarojen hupenemisen ja materiaalivirtojen hallinnan näkökulmasta.

Opintojakson osaamiset
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: kiertotalousosaaminen, kuljetusosaaminen, tieto ja ymmärrysosaaminen (soveltuvista materiaaleista, laitteista, työvälineistä, teknologioista ja prosesseista sekä niiden rajoituksista omalla erikoistumisalalla)

Osaamistavoite:
Opintojaksolla opit ymmärtämään kiertotaloutta säätelevät kansantalouden ja yritystalouden reunaehdot. Opit tunnistamaan elintarviketeollisuuden sekä alkutuotannon kuljetuksien vaatimukset. Tunnistat kiertotalouden materiaalivirtoja ja saat valmiuksia kehittää niille vaihtoehtoja kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Sisältö

1. Mitä Kiertotalous on
2. Alkutuotanto/elintarvike
3. Maamassat/Rakentaminen
4. Teollisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön videot, sekä tiedostot.

1-78714-619-7 Crocker, R. (2018). Unmaking waste in production and consumption: Towards the circular economy. Emerald Publishing.

1-5231-2912-3 Sillanpää, M. & Ncibi, M. C. (2019). The circular economy: Case studies about the transition from the linear economy. Academic Press

Opetusmenetelmät

Tämä toteutus on tarkoitettu AMK-tutkintokoulutuksessa oleville opiskelijoille. (päivätoteutus)
Opetus tapahtuu luokassa Rajakadun kampuksella lähiopetuksena.
Kurssi toteutetaan tammikuu - "hiihtoloma" välisenä aikana vähintään 4 opetustuntia viikossa (2+2)
Kurssin oppiminen tapahtuu vahvasti opetuskertojen tuoman henkilökohtaisen vuorovaikutuksen avulla.
Huomaa, että kurssin materiaali tulee olemaan vahvasti kansainvälistä.
Opetuksen aikana käydään läpi aihetta kotitehtävien, sekä case studien avulla.
Kurssin aikana saat suullisen palautteen niin opettajalta, kuin opiskelukavereiltasi.
Kurssin opetusympäristönä palvelee Moodle, jossa kurssin tarkempi aikataulu sekä tehtävien rakenne.
luennot/verkkoluennot, webinaarit, harjoitustyöt/oppimistehtävät, seminaarit/workshopit.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailevia luennoitsijoita käytetään apuna työelämään yhdistämisessä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi ei sisällä tenttiä. Tentin korvaa oppimispäiväkirja

Kansainvälisyys

Kurssin materiaali nojaa kansainväliseen kirjallisuuteen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhden opintopisteen suorittaminen kuormittaa opiskelijaa 27 tunnin verran.
Tämän kurssin osalta 135 tuntia jaottuu lähiopetukseen sekä itsenäiseen oppimiseen.
Suorittaaksesi kurssin, tulee sinun varata kotitehtäville aikaa 80 tunnin verran.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

Esitietovaatimukset

Kykyä toimia ryhmässä. Soveltamisosaamista.