Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLIK3500-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

04.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Ilkka Suur-Uski

Ryhmät

 • TLS21S1
  Logistiikan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 04.03.2024 12:00 - 13:30, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 06.03.2024 09:00 - 10:30, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 11.03.2024 12:00 - 13:30, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 13.03.2024 09:00 - 10:30, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 18.03.2024 12:00 - 13:30, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 20.03.2024 13:15 - 14:45, Circular Economy Management TLIK3500-3010 Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 25.03.2024 12:00 - 13:30, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 27.03.2024 09:00 - 10:30, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 03.04.2024 09:00 - 10:30, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 05.04.2024 09:00 - 10:30, Circular Economy Management TLIK3500-3010 Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 08.04.2024 12:00 - 15:15, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 10.04.2024 09:00 - 10:30, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 15.04.2024 13:45 - 16:00, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009 Excursio
 • 17.04.2024 09:00 - 10:30, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 22.04.2024 12:00 - 15:15, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009
 • 24.04.2024 09:00 - 12:00, Kiertotalouden johtaminen TLIK3500-3009

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Säästääksemme luonnonvaroja, tuotteen elinkaaren on jatkuttava. Kiertotalous talousmallina yhdistää liiketoiminnan osaksi kestävää kehitystä. Käytyäsi tämän kurssin, olet oppinut tunnistamaan materiaalien uusiokäyttöä ja ymmärrät sen tuoman taloudellisen hyödyn. Osaamisesi kehittyy kiertotalouden liiketoimintamalleissa ja niiden materiaalivirroissa sekä osaat hyödyntää sen mahdollisuuksia. Tietämyksesi kiertotalouteen liittyvistä ilmiöistä kasvaa. Opintojakson avulla saat selkeän kuvan kiertotaloudesta sekä sen reunaehdoista. Osaat myös soveltaa oppimaasi käytäntöön.

Opintojakson osaamiset
Tällä opintojaksolla edistetään ja arvioidaan: kiertotalousosaaminen sekä viestintä ja tiimityö (kyky kommunikoida tehokkaasti informaatiosta, ideoista, ongelmista ja ratkaisuista insinööriyhteisössä)

Osaamistavoite:
Ymmärrät sekä sisäistät kiertotalouden periaatteet ja tunnistat sen reunaehdot. Osaat suunnitella sekä johtaa kiertotalouden materiaalivirtoja yhdessä insinööriyhteisön sisäisten ja ulkoisten jäsenien kanssa. Opintojakson avulla tunnistat kiertotalouden bisnes mahdollisuuksia. Ymmärrät, miten johdetaan toimintaa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja osaat soveltaa oppimaasi käytäntöön.

Sisältö

1.Strategia (lineaarisesta->vastuulliseen->kiertotalous)~Imago, lisäarvo
2.Materiaalin tunnistaminen/hallinta
3.Toimitusketju
4.Businessmodel
5.Businessmodel ~ilmiöt

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristön videot, sekä tiedostot.

Learning environment videos and files.

1-5231-2912-3 Nogalski, B. (2020). Networked business models in the circular economy. IGI Global.

1-78801-620-3 Borrion, A., Black, M. J. & Mwabonje, O. (2021). Life Cycle Assessment: A Metric for the Circular Economy. Royal Society of Chemistry.

1-78966-532-9 Weetman, C. (2021). A circular economy handbook: How to build a more resilient, competitive and sustainable business. Kogan Page, Limited.

Opetusmenetelmät

Tämä toteutus on tarkoitettu AMK-tutkintokoulutuksessa oleville opiskelijoille.(päivätoteutus)
Opetus tapahtuu luokassa Rajakadun kampuksella lähiopetuksena.
Kurssi toteutetaan "hiihtoloma" viikosta alkaen viikolle 18 välisenä aikana. Vähintään 4 opetustuntia viikossa (2+2)
Kurssin oppiminen tapahtuu vahvasti operuskertojen tuoman henkilökohtaisen vuorovaikutuksen avulla.
Huomaa, että kurssin materiaali tulee olemaan vahvasti kansainvälistä.
Opetuksen aikana käydään läpi aihetta kotitehtävien, sekä case studien avulla.
Kurssin aikana saat suullisen palautteen niin opettajalta, kuin opiskelukavereiltasi.
Kurssin opetusympäristönä palvelee Moodle, jossa kurssin tarkempi aikataulu sekä tehtävien rakenne.
luennot/verkkoluennot, webinaarit, harjoitustyöt/oppimistehtävät, seminaarit/workshopit.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailevia luennoitsijoita käytetään apuna työelämään yhdistämisessä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin suoritukseen ei kuulu tentti vaan oppimispäiväkirja.

Kansainvälisyys

Kurssin materiaali nojaa kansainväliseen kirjallisuuteen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhden opintopisteen suorittaminen kuormittaa opiskelijaa 27 tunnin verran.
Tämän kurssin osalta 135 tuntia jaottuu lähiopetukseen sekä itsenäiseen oppimiseen.
Suorittaaksesi kurssin, tulee sinun varata kotitehtäville aikaa 80 tunnin verran.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi on osaamistavoitteisiin pohjautuvaa, laadullista, kriteeriperusteista ja siinä opiskelijan itsearvioinnilla on tärkeä rooli.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ymmärrät sekä sisäistät kiertotalouden periaatteet ja tunnistat sen reunaehdot. Osaat suunnitella kiertotalouden materiaalivirtoja yhdessä insinööriyhteisön sisäisten ja ulkoisten jäsenien kanssa. Opintojakson avulla tunnistat kiertotalouden bisnes mahdollisuuksia. Ymmärrät, miten johdetaan toimintaa kiertotalouden periaatteiden mukaisesti ja osaat soveltaa oppimaasi käytäntöön.

Esitietovaatimukset

Kykyä toimia ryhmässä. Soveltamisosaamista.