Siirry suoraan sisältöön

Toiminnanohjausjärjestelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLTT3500-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Tommi Franssila

Ryhmät

  • TLS22SMM
    Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
  • 04.09.2023 13:15 - 14:45, Toiminnanohjausjärjestelmät TLTT3500-3019
  • 05.09.2023 11:30 - 13:00, Toiminnanohjausjärjestelmät TLTT3500-3019

Tavoitteet

Tarkoitus: Opintojakson opiskeltuaan opiskelija ymmärtää toiminnanohjauksen merkityksen yrityksen strategisen ja operatiivisen johtamisen välineenä. Ymmärrät toiminnanohjausjärjestelmien teknisen arkkitehtuurin perusteet sekä integroidun tietojärjestelmän informaatiovirtojen perusteet. Osaat soveltaa toiminnanohjausjärjestelmiä liiketoimintaprosessien johtamisessa.

Osaamiset: Teknologia, Liiketoiminta, Tieto ja ymmärrys, Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoite: Opintojakson opiskeltuasi ymmärrät toiminnanohjauksen merkityksen yrityksen strategisen ja operatiivisen johtamisen välineenä. Ymmärrät toiminnanohjausjärjestelmän tekniset perusteet sekä tiedonhallinnan merkityksen. Tunnistat toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönoton kokonaisuuteen liittyviä osatekijöitä. Osaat käyttää toiminnanohjausjärjestelmää liiketoimintaprosessien operatiivisten vaiheiden johtamiseen.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia aihekokonaisuuksia: toiminnanohjauksen käsitteet, toiminnanohjauksen merkitys, toiminnanohjausjärjestelmien tekniset perusteet sekä tiedonhallinta, liiketoimintaprosessit, toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto, case-harjoitukset.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaali, case harjoitusten opetusmateriaali.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetusta, case harjoituksia tietokoneluokassa sekä kotona tehtäviä harjoituksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttien ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kansainvälisyys

SAP University Competence Center

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

(1) Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.
(2) Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

(3) Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja.
(4) Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

(5) Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Esitietovaatimukset

Logistiikan maailma