Siirry suoraan sisältöön

Tilastot ja todennäköisyys (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZVM6300-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Ida Arhosalo

Ryhmät

 • TLS22SMM
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 09.01.2024 11:30 - 13:00, Tilastot ja todennäköisyys TZVM6300-3013
 • 06.02.2024 13:15 - 14:45, Tilastot ja todennäköisyys TZVM6300-3013
 • 12.03.2024 13:15 - 14:45, Tilastot ja todennäköisyys TZVM6300-3013
 • 15.04.2024 15:00 - 17:00, Tilastot ja todennäköisyys TZVM6300-3013
 • 18.04.2024 17:45 - 20:00, Tilastot ja todennäköisyys TZVM6300-3013, Tilastot ja todennäköisyys TZVM6300-3019

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojaksolla opit käsittelemään ja analysoimaan tilastollista aineistoa työelämässä eteesi tulevien päätöksien pohjaksi. Opit laskemaan eri vaihtoehtojen mahdollisuuksia tai riskejä ja tutkimaan aineistossa esiintyvää tilastollista riippuvuutta.

Opintojakson osaamiset
Tieto ja ymmärrys (EUR-ACE KN)

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet todennäköisyyslaskennan ja tilastomatematiikan peruskäsitteet ja -menetelmät. Osaat analysoida ja havainnollistaa tilastollista tietoa, tehdä ennusteita ja selvittää tilastollisia syy-yhteyksiä. Osaat laskea tapahtumille todennäköisyyksiä ja arvioida riskiä. Tunnet satunnaismuuttujia, niiden jakaumia ja odotusarvon. Osaat käyttää Exceliä sovelluksissa.

Sisältö

Tilastollisen aineiston kuvaaminen
Todennäköisyyslaskennan perusteet
Satunnaismuuttujien jakaumat
Lineaarinen regressio ja korrelaatio
Excelin käyttö sovelluksissa

Aika ja paikka

Tapaamiset monimuotoryhmän aikataulun mukaisesti kevään aikana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Materiaali Moodlessa
Lisämateriaalina:
9789526329796 Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. (2017) Tilastollisten menetelmien perusteet. Helsinki: Sanoma Pro

Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset. Itsenäinen opiskelu videoiden ja kirjallisen materiaalin avulla. Tehtäviä tehdään pääsääntöisesti Excelillä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lioppukoeajankohdat ilmoitetaan kurssin ensimmäisellä luennolla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

81h

Lisätietoja opiskelijoille

Loppukoe 80-90%
Kotitehtävät 10-20%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet joitakin käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta usein päättelysi on puutteellista ja laskelmasi virheellisiä.

Tyydyttävä 2
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet useita käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta joskus päättelysi on puutteellista tai laskelmasi virheellisiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa usein täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Kiitettävä 4
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös itsellesi uusissa tilanteissa lähes aina täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi uusissa tilanteissa asioita yhdistellen, täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Esitietovaatimukset

Taulukkolaskentaohjelman peruskäyttö