Siirry suoraan sisältöön

Uudet teknologiat (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLTT4500-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Pasi Poutiainen

Ryhmät

  • TLS22SMM
    Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
  • 08.01.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3012
  • 05.02.2024 12:30 - 14:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3012
  • 11.03.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3012
  • 15.04.2024 12:15 - 14:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3012

Tavoitteet

Teknologinen kehitys nykypäivän työympäristöissä on kiihtyvää. Logistiikka on jo nykypäivänä joidenkin teknologioiden osalla kehityksen edelläkävijä. Tulevana insinöörinä sinun tulee ymmärtää uusimpien teknologioiden käsitteet ja mahdollisuudet. Insinöörin on osattava hyödyntää teknologioiden mukana tuomia mahdollisuuksia jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Tulevaisuuden insinöörinä sinulla tulisi olla innovatiivinen näkökulma uusiin teknologioihin, jotta yrityksillä olisi rohkeutta lähteä ennakkoluulottomasti hyödyntämään teknologioita toiminnan parantamiseen.

Tällä opintojaksolla opit
- etsimään tietoa uusista teknologioista
- tuntemaan eri teknologioita ja ymmärtämään niiden toimintaperiaatteet
- ymmärtämään uusien teknologioiden mahdollisuudet logistiikan näkökulmasta
- soveltamaan joidenkin teknologioiden käyttöä

Käytyäsi opintojakson ymmärrät laajasti opintojaksolla käytyjen teknologioiden terminologian. Saat laaja-alaisen näkemyksen uusimmista teknologioista ja niiden mahdollisuuksista. Ymmärrät, miten teknologioita voidaan hyödyntää todellisiin käyttökohteisiin. Saat osaamiset ja valmiudet etsiä tietoa uusimmista teknologioista.

Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset: teknologiaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön.

Opintojakson osaamistavoite:
Ymmärrät uusien teknologioiden terminologian ja niiden merkityksen tulevaisuuden työtehtäviisi, hallitset keskeiset käsitteet ja teoriat.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia pääteemoja:
- Moderni robotiikka,
- puettavat teknologiat,
- AI, Big Data & IoT,
- ainetta lisäävä valmistus,
- muut teknologiat ja trendit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvää luentomateriaalia löytyy koostettuna opintojakson työtilasta. Opintojaksolla voidaan käyttää myös aiheeseen liittyvää avointa verkosta löytyvää materiaalia.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, palautettavia oppimistehtäviä ja ryhmätehtäviä, sekä mahdollisia muita harjoitustehtäviä.

Tehtävät kuvataan kurssin työtilassa. Kaikki tehtävät ovat joko yksittäisiä tehtäviä tai ryhmätehtäviä. Tehtävien viimeiset palautuspäivät on ilmoitettu opintojaksolla.

Lisäksi toteutetaan laajempi projektityö, joka sisältää erilaisia uusia teknologioita annetuista aiheista

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana järjestettävät messut, seminaarit, webinaarit yms. tilaisuudet voidaan sisällyttää osaksi opintoja. Tästä kerrotaan tarkemmin opintojakson aikana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollisen tentin ajankohdasta ilmoitetaan opintojakson aloitusinfossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja.

4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.