Siirry suoraan sisältöön

Sisätautien hoitotyön harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: SZYYW204-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Seija Tiilikainen
  • Kaisu Paalanen
  • Tuija Hakala
  • Tiina Oksanen

Ryhmät

  • SOK23K1
    Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on harjoitella ohjattuna sisätautia sairastavan potilaan hoitotyön suunnittelua, toteutusta ja arviointia yhdessä hoitotiimin kanssa.

Opintojakson osaamiset
Ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen sekä omahoidon tukeminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen
Kliininen osaaminen
Yrittäjyys, innovaatio- ja työyhteisöosaaminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida potilaan hoitotyötä ja lääkehoitoa sekä toteuttaa kliinisiä hoitotoimenpiteitä. Työskentelysi ohjatussa harjoittelussa on asiakaslähtöistä, potilasturvallista, terveyttä edistävää, näyttöön perustuvaa ja työskentelet sairaanhoitajan eettisiä ohjeita noudattaen.

Sisältö

Hoitotyön harjoittelu tehdään terveyskeskussairaalan vuodeosastolla tai erikoissairaanhoidossa sisätautien, keuhkosairauksien, sydänsairauksien, neurologian, hematologian, syöpäsairauksien vuodeosastolla tai kuntoutusosastolla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty erillisten harjoittelun arviointikriteerien mukaan.