Siirry suoraan sisältöön

Mat3 Tukiopinnot (1 op)

Toteutuksen tunnus: TZMV3100-3051

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 20

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Kalle Niemi

Ryhmät

 • TLS22S1
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 31.10.2023 15:00 - 16:30, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3051
 • 07.11.2023 15:00 - 16:30, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3051
 • 14.11.2023 15:00 - 16:30, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3051
 • 21.11.2023 15:00 - 16:30, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3051
 • 28.11.2023 15:00 - 16:30, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3051
 • 05.12.2023 15:00 - 16:30, Mat3 Tukiopinnot TZMV3100-3051

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi opintojakson Mat 3 Derivaatta ja integraali rinnalla. Opintojaksolla saat tukea opiskeluusi ja harjoittelet ohjatusti Mat 3 Derivaatta ja integraali -opintojakson sisällön hallintaa.

Opintojakson osaamiset

Opintojaksolla edistetään ja arvioidaan ymmärrystä insinööritieteiden pohjana olevista matemaattisista periaatteista derivaatan ja integraalin käsitteiden osalta.
EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi olet lisännyt ja vahvistanut opintojakson Mat3 Derivaatta ja integraali sisältöihin liittyvää osaamistasi.

Sisältö

Opintojaksolla saat varmuutta laskurutiineihin sekä vahvistat ymmärrystäsi derivaatan ja integraalin käsitteistä eri tyyppisten harjoitustehtävien avulla.

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 30.10. - 10.12.2023. Kurssi on tarkoitettu opiskeltavaski yhdessä toteutuksen TZLM3300-3067 kanssa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tiedostomuotoinen materiaali jaetaan oppimisympäristössä

Opetusmenetelmät

Ohjatut laskuharjoitukset

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tarkempi aikataulu esitellään opintojakson etusivulla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunteja 12. Lisäksi itsenäistä työskentelyä 15 h.

Lisätietoja opiskelijoille

Palautettavat tehtävät

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Tunnet derivaatan ja integraalin käsitteiden geometrisen ja fysikaalisen tulkinnan. Osaat derivoida ja integroida polynomin tarvittaessa apuvälineen avulla sekä arvioida derivaatan ja integraalin arvoja, kun käytössäsi on funktion kuvaaja.

Esitietovaatimukset

Ymmärrät funktion käsitteen ja funktioihin liittyvät merkinnät ja osaat ratkaista yksinkertaisia alkeisfunktioihin liittyviä tehtäviä tarvittaessa apuvälineen avulla.