Siirry suoraan sisältöön

Talousmatematiikka (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM8300-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Antti Kosonen

Ajoitusryhmät

 • TLS22SA (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TLS22SB (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLS22S1
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)

Pienryhmät

 • TLS22SA
 • TLS22SB
 • 28.08.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 29.08.2023 09:00 - 10:30, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 31.08.2023 11:30 - 13:00, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 31.08.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 04.09.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 05.09.2023 08:00 - 09:15, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 07.09.2023 11:30 - 13:00, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 07.09.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 11.09.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 12.09.2023 09:00 - 10:30, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 14.09.2023 11:30 - 13:00, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 14.09.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 18.09.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 19.09.2023 09:00 - 10:30, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 21.09.2023 11:30 - 13:00, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 21.09.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 25.09.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 26.09.2023 09:00 - 10:30, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 28.09.2023 11:30 - 13:00, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 28.09.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 02.10.2023 14:00 - 15:30, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 03.10.2023 08:00 - 09:15, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 05.10.2023 11:30 - 13:00, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 05.10.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 09.10.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 10.10.2023 09:00 - 10:30, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 12.10.2023 11:30 - 13:00, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 12.10.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 23.10.2023 13:15 - 15:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 24.10.2023 08:00 - 10:30, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 30.10.2023 13:15 - 14:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 31.10.2023 09:00 - 10:30, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 02.11.2023 11:15 - 13:45, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 02.11.2023 14:00 - 16:30, Talousmatematiikka TZLM8300-3011
 • 23.11.2023 16:45 - 19:15, Re-exam for Business Mathematics, Talousmatematiikka and Matematiikkaan valmistavat opinnot
 • 04.12.2023 16:45 - 17:30, Talousmatematiikka - Kertaus
 • 13.12.2023 16:45 - 19:15, Re-exam for Business Mathematics and Talousmatematiikka

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla tutustut yritystalouden matemaattisiin perusteisiin. Ymmärrät rahan arvon ja opit arvioimaan toiminnan kannattavuutta tekemällä taloudellisia laskelmia.

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet insinöörille tärkeät talousmatematiikan peruskäsitteet ja menetelmät. Osaat tehdä korko-, indeksi-, rahoitus-, investointi- ja elinkaarikustannuslaskelmia taulukkolaskentaohjelmalla ja arvioida niiden avulla toiminnan kannattavuutta.

Sisältö

Rahan arvon muutos ja indeksien käyttö
Korko, diskontto ja jaksolliset suoritukset
Rahoituslaskelmat
Investointilaskelmt
Elinkaarikustannusten laskeminen
Kaluston optimaalinen pitoaika
Excelin käyttö

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 28.8.2023 - 5.11.2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaalina toimii opettajan valmistelema materiaali.

Oppikirjoja suomeksi:
- Saaranen, P., Kolttola, E. & Pösö, J. 2016. Liike-elämän matematiikka. 11. uudistettu painos. Helsinki: Edita.
- Pulkkinen, P. & Holopainen, M. 2006. Talous- ja rahoitusmatematiikka. 4. uud. p. Helsinki: WSOY oppimateriaalit.

Oppikirjoja englanniksi:
- Park, C. S. 2019. Fundamentals of engineering economics. Fourth edition, Global edition. NY, NY: Pearson.
- Newnan, D. G., Eschenbach, T. G. & Lavelle, J. P. 2016. Engineering economic analysis. International twelfth edition. New York: Oxford University Press.
- Farr, J. V. & Faber, I. 2021. Engineering Economics of Life Cycle Cost Analysis. Boca Raton, FL: CRC Press.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus: Luennot Rajakadun kampuksella, laskuharjoitukset sekä itsenäinen opiskelu ja harjoittelu.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kokeiden ajankohdat ovat:
- 30.10. alkavan viikon oppitunneilla
- 1. uusinta 22.11.2023
- 2. uusinta 13.12.2023

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

- Verkkototeutus syksyllä 2023 tai keväällä 2024
- Monimuotototeutus syksyllä 2023 tai keväällä 2024
- Englanninkielinen lähitoteutus syksyllä 2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3op = 3*27h = 81h, josta...
- oppitunnit noin 24h
- kokeet noin 4h
- itsenäinen opiskelu ja harjoittelu noin 53h

Sisällön jaksotus

Sisällön tarkempi jaksotus julkaistaan opintojakson aloitustapaamisessa, mutta aihepiirejä käsitellään suunnilleen seuraavasssa järjestyksessä:
- indeksit ja inflaatio
- yksinkertainen korkolasku
- koronkorkolasku
- jaksolliset suoritukset
- rahoituslaskelmat
- investointien kannattavuus
- investointivaihtoehtojen vertailu
- katetuottolaskelmat

Lisätietoja opiskelijoille

Kaksiosainen loppukoe. Opintojakso suoritetaan läpäisykokeella. Arvosana määräytyy erillisellä arvosanakokeella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet joitakin käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta usein päättelysi on puutteellista ja laskelmasi virheellisiä.

Tyydyttävä 2
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet useita käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta joskus päättelysi on puutteellista tai laskelmasi virheellisiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa usein täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Kiitettävä 4
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös itsellesi uusissa tilanteissa lähes aina täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset. Tunnet kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi uusissa tilanteissa asioita yhdistellen, täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Esitietovaatimukset

Taulukkolaskentaohjelman peruskäyttö