Siirry suoraan sisältöön

Materiaalin ohjaus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY6500-3019

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Ville Karjalainen

Ajoitusryhmät

 • TLS22SA (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TLS22SB (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLS22S1
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)

Pienryhmät

 • TLS22SA
 • TLS22SB
 • 31.08.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 31.08.2023 11:30 - 13:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 06.09.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 06.09.2023 13:15 - 14:45, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 07.09.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 07.09.2023 11:30 - 13:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 13.09.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 13.09.2023 13:15 - 14:45, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 14.09.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 14.09.2023 11:30 - 13:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 20.09.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 20.09.2023 13:15 - 14:45, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 21.09.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 21.09.2023 11:30 - 13:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 28.09.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 28.09.2023 11:30 - 13:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 04.10.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 04.10.2023 13:15 - 14:45, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 05.10.2023 10:00 - 11:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 05.10.2023 11:30 - 13:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 11.10.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 11.10.2023 13:15 - 14:45, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 12.10.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 12.10.2023 11:30 - 13:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 25.10.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 25.10.2023 13:15 - 14:45, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 01.11.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 01.11.2023 13:15 - 14:45, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 02.11.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 02.11.2023 11:30 - 13:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 15.11.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 15.11.2023 13:15 - 14:45, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 16.11.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 16.11.2023 11:30 - 13:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 23.11.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 23.11.2023 11:30 - 13:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 29.11.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 29.11.2023 13:15 - 14:45, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 30.11.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 30.11.2023 11:30 - 13:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 07.12.2023 09:00 - 10:30, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019
 • 07.12.2023 11:30 - 13:00, Materiaalin ohjaus TLLY6500-3019

Tavoitteet

Tarkoitus:
Hyvällä materiaalinohjauksella voidaan vaikuttaa merkittävästi yrityksen liiketulokseen sekä logistiikan tehokkuuteen ja asiakaspalveluun. Globaaleissa toimitusketjuissa sekä digitaalisessa kaupankäynnissä materiaalinohjauksen osa-alueiden, kuten kysynnän ennustamisen, varastotasojen optimoinnin, tuotantostrategian valinnnan sekä kapasiteetin suunnittelun merkitys korostuu entisestään. Tällä opintojaksolla opit suunnittelemaan ja hallitsemaan yrityksen materiaalivirtoja. Opintojakson käytyäsi ymmärrät materiaalinohjauksen perusperiaatteet, keskeiset käsitteet ja teoriat sekä niiden merkityksen liiketoiminnan kannalta.

Osaamiset:
- Tutkimukset ja selvitykset
- Tieto ja ymmärrys
- Hankintaosaaminen
- Sisälogistiikkaosaaminen
- Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoite:
- Opit ymmärtämään kysynnän ennustamisen merkityksen liiketoiminnan kannalta sekä tiedät perinteisimmät menetelmät ennusteiden tekemiseen.
- Tiedät, miten yrityksen materiaalivirtoja sekä varastotasoja hallitaan. Ymmärrät, miten minimoida näistä aiheutuvia kustannuksia.
- Ymmärrät tuotannonohjauksen perusperiaatteet sekä eri tuotantostrategiat ja niiden merkityksen yritystoiminnan kannalta.
- Ymmärrät miten kone-, tila- sekä henkilöstökapasiteetti määritetään ja ymmärrät kapasiteetin hallinnan perusperiaatteet.

Sisältö

- Kysynnän ennustaminen
- Varastonohjaus
- Materiaalitarvelaskenta
- Tuotannonohjaus
- Kapasiteetin hallinta

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen opintomateriaali

Suositeltava kirjallisuus:
Introduction to materials management. 2017. Chapman, Stephen N. Harlow : Pearson Education Ltd.

Opetusmenetelmät

Toteutuksen suorittamiseen kuuluu luentoja, palautettavia oppimistehtäviä sekä mahdollisesti koe. Osa tehtävien tekemisestä on itsenäistä työskentelyä, osa ohjattua lähiopetusta (lähiopetusta noin 40 oppituntia). Toteutuksen opintosuoritukset on kuvattu tarkemmin toteutuksen työtilassa. Tehtävät ovat joko yksilötehtäviä tai ryhmätöitä (kerrottu tehtävänannossa), ja niiden palautusajankohdat vahvistetaan opintojakson edetessä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Toteutuksen aikana pyritään käymään yritysvierailuilla mahdollisuuksien mukaan. Opintojen aikana järjestettävät messut, seminaarit, webinaarit yms. tilaisuudet voidaan sisällyttää osaksi opintoja. Tästä kerrotaan tarkemmin toteutuksen aikana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollisen tentin ajankohta kerrotaan toteutuksen aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja muu lähiopetus noin 40 oppituntia.
Itsenäinen opiskelu noin 95 tuntia.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi pohjautuu oppimistavoitteista johdettuihin arviointikriteereihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.
2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja
4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.