Siirry suoraan sisältöön

Logistiikkatalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY8500-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Petri Vauhkonen

Ajoitusryhmät

 • TLS22SA (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TLS22SB (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLS22S1
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)

Pienryhmät

 • TLS22SA
 • TLS22SB
 • 06.09.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 08.09.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 13.09.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 15.09.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 20.09.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 22.09.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 27.09.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 29.09.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 04.10.2023 09:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 06.10.2023 09:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 01.11.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 03.11.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 08.11.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 10.11.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 17.11.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 17.11.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 22.11.2023 08:00 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 24.11.2023 08:30 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 29.11.2023 08:30 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 01.12.2023 08:30 - 10:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021
 • 11.12.2023 09:30 - 11:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021 (Tentti)
 • 11.12.2023 09:30 - 11:30, Logistiikkatalous TLLY8500-3021 (Tentti)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus:
Johtamisen perustaitoihin kuuluu ymmärtää yrityksen liiketoiminnalliset ja taloudelliset perusteet, kyky tehdä analyysejä ja päätöksiä huomioiden sekä tekniset, taloudelliset että kestävän kehityksen näkökulmat. Tällä opintojaksolla tietämyksesi logistiikkatalouden hyödyntämisestä päätöksenteon tukena kehittyy ja saat hyvät valmiudet soveltaa oppimaasi käytäntöön.

Opintojakson osaamiset:
Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset: liiketoimintaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön sekä viestintä ja tiimityö.

Opintojakson osaamistavoite:
Sisäistät yritystalouden perusteet ja opit ymmärtämään yrityksen toiminnan suunnittelua ja ohjausta tukevia taloudellisia laskelmia. Tunnet kuljetus- ja sisälogistiikkapalveluiden keskeiset kustannustekijät sekä hinnoittelun periaatteet.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelet seuraavia aiheita: Talouden ohjaus ja laskentatoimi, Kustannuslaskenta, Kannattavuuslaskenta, Kuljetuspalveluiden kustannusrakenne ja hinnoittelu, Varastointipalveluiden kustannusrakenne ja käyttöpääoma.

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksokuvauksen mukainen kirjallisuus, oppimisympäristön kautta jaettava materiaali sekä omatoimiseen tiedonhankintaan perustuvat lähdemateriaalit.

Kirjat:
978-951-830-485-5 Tavaraliikenneyrittäjä
952-5214-33-8 Kuljetustuotannon toimintolaskenta
9789526320052 Talousohjaus ja kustannuslaskenta
9789513741099 Johdon laskentatoimi
978-1-4080-9381-8 Management accounting for business
978-0-7494-6627-5 The handbook of logistics and distribution management
978-0749469344 Warehouse management

Opetusmenetelmät

Tämä toteutus on logistiikan amk tutkinto-ohjelman, ryhmän TLS22S1 opiskelijoille.
Opetustunnit JAMKin pääkampuksella Rajakadulla.
Kontakti- ja etäopiskelu, pienryhmätyöskentely, henkilökohtaiset ja ryhmissä tehtävät oppimistehtävät.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

Tyydyttävä 2:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa valita teknisiä ratkaisuja laskentaa hyödyntäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja ymmärtää organisaation toimintaan liittyvät keskeiset liiketoiminnalliset ja taloudelliset perusteet.

Kiitettävä 4:
Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa käyttää vakiintuneita analysointimenetelmiä päätöksenteossa. Opiskelijalla on kyky toimia tehokkaasti yksilönä ja tiimin jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Opiskelija saavuttaa edeltävät arviointikriteerit ja kykenee analyyttisesti arvioimaan oman osaamisensa kehittymistä opintojakson aikana.

Esitietovaatimukset

Logistiikan perustietämys