Siirry suoraan sisältöön

Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu (3 op)

Toteutuksen tunnus: SZYYW205-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

30.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Sisko Eskola
 • Seija Tiilikainen
 • Niilo Kuokkanen
 • Jaana Perttunen
 • Sinikka Holma
 • Salla Grommi
 • Marika Puttonen
 • Hannele Tyrväinen

Ryhmät

 • SOK22KS
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 02.11.2023 08:00 - 11:30, Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW205-3013
 • 09.11.2023 08:00 - 11:30, Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW205-3013
 • 16.11.2023 12:15 - 15:45, Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW205-3013
 • 24.11.2023 08:00 - 11:30, Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW205-3013
 • 01.12.2023 08:00 - 11:30, Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW205-3013
 • 07.12.2023 08:00 - 11:30, Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW205-3013
 • 14.12.2023 08:00 - 11:30, Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW205-3013
 • 18.12.2023 12:15 - 15:45, Akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön orientoiva harjoittelu SZYYW205-3013

Tavoitteet

Käytyäsi tämän opintojakson hallitset akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön keskeisiä kliinisiä menetelmiä ottaen huomioon potilasturvallisuuden

Osaamiset:
Kliininen osaaminen
Potilasturvallisuus- ja laadunvarmistusosaaminen
Ohjaus- ja vuorovaikutusosaaminen sekä omahoidon tukeminen


Opintojakson osaamistavoitteet ovat:
Osaat ohjata akuuttia ja perioperatiivista potilasta hoitopolun eri vaiheissa.
Osaat tarkkailla ja hoitaa potilasta hoidon eri vaiheissa.
Hallitset lääkehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan

Sisältö

Pre- ja postoperatiivinen ohjaus ja hoito, potilaan tehostettu tarkkailu, triage, akuutin potilaan hoito, intraoperatiivisen hoitotyön menetelmät, leikkauspotilaan ravitsemus-, neste-, ja lääkehoito, hoidon dokumentointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuvattu toteutuksen yhteydessä.Oppimisympäristössä ilmoitettava muu materiaali mm. oppiporttimateriaalit

Opetusmenetelmät

Luokassa tapahtuva käytännön harjoittelu
Itsenäinen opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan oppimisympäristössä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81h
Luokassa tapahtuva käytännön harjoittelu (40h) 1,5 op
Oppiportti-verkkokurssit (14h) 0,5 op
Itsenäinen opiskelu (27h) 1op

Sisällön jaksotus

Teoriaopiskelun yhteydessä luokassa tapahtuva käytännön harjoittelu ja itsenäinen opiskelu.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksoon liittyvät lääkelaskut suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Käytännön koe:
Sovellat akuutin ja perioperatiivisen hoitotyön keskeisiä kliinisiä menetelmiä ottaen huomioon potilasturvallisuuden.
Toteutat akuutin ja perioperatiivisen potilaan ohjauksen hoitopolun eri vaiheissa.
Näytät, miten tarkkailet ja hoidat potilasta hoidon eri vaiheissa.
Kirjallinen koe:
Osoitat osaavasi lääkehoidon toteutuksen edellyttämän lääkelaskennan.

Esitietovaatimukset

Akuutin ja operatiivisen hoitotyön teoria
Hoitotyön monitieteinen tietoperusta