Siirry suoraan sisältöön

Uudet teknologiat (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLTT4500-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 55

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Pasi Poutiainen

Ajoitusryhmät

 • TLS22SA (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)
 • TLS22SB (Paikkoja: 30. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLS22S1
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)

Pienryhmät

 • TLS22SA
 • TLS22SB
 • 09.01.2024 13:15 - 15:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 10.01.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 16.01.2024 13:15 - 15:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 17.01.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 23.01.2024 13:15 - 15:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 24.01.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 30.01.2024 13:15 - 15:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 31.01.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 06.02.2024 13:15 - 15:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 07.02.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 13.02.2024 13:15 - 15:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 14.02.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 20.02.2024 13:15 - 15:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 21.02.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 05.03.2024 13:15 - 15:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 06.03.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 19.03.2024 14:15 - 16:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 20.03.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 26.03.2024 13:15 - 15:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 27.03.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 02.04.2024 13:15 - 15:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 03.04.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 10.04.2024 11:30 - 13:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 16.04.2024 13:15 - 15:45, Uudet teknologiat TLTT4500-3014
 • 17.04.2024 11:30 - 14:00, Uudet teknologiat TLTT4500-3014

Tavoitteet

Teknologinen kehitys nykypäivän työympäristöissä on kiihtyvää. Logistiikka on jo nykypäivänä joidenkin teknologioiden osalla kehityksen edelläkävijä. Tulevana insinöörinä sinun tulee ymmärtää uusimpien teknologioiden käsitteet ja mahdollisuudet. Insinöörin on osattava hyödyntää teknologioiden mukana tuomia mahdollisuuksia jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Tulevaisuuden insinöörinä sinulla tulisi olla innovatiivinen näkökulma uusiin teknologioihin, jotta yrityksillä olisi rohkeutta lähteä ennakkoluulottomasti hyödyntämään teknologioita toiminnan parantamiseen.

Tällä opintojaksolla opit
- etsimään tietoa uusista teknologioista
- tuntemaan eri teknologioita ja ymmärtämään niiden toimintaperiaatteet
- ymmärtämään uusien teknologioiden mahdollisuudet logistiikan näkökulmasta
- soveltamaan joidenkin teknologioiden käyttöä

Käytyäsi opintojakson ymmärrät laajasti opintojaksolla käytyjen teknologioiden terminologian. Saat laaja-alaisen näkemyksen uusimmista teknologioista ja niiden mahdollisuuksista. Ymmärrät, miten teknologioita voidaan hyödyntää todellisiin käyttökohteisiin. Saat osaamiset ja valmiudet etsiä tietoa uusimmista teknologioista.

Opintojaksolla edistettävät ja arvioitavat osaamiset: teknologiaosaaminen, tekniikan soveltaminen käytäntöön.

Opintojakson osaamistavoite:
Ymmärrät uusien teknologioiden terminologian ja niiden merkityksen tulevaisuuden työtehtäviisi, hallitset keskeiset käsitteet ja teoriat.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia pääteemoja:
- Moderni robotiikka,
- puettavat teknologiat,
- AI, Big Data & IoT,
- ainetta lisäävä valmistus,
- muut teknologiat ja trendit.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksoon liittyvää luentomateriaalia löytyy koostettuna opintojakson työtilasta. Opintojaksolla voidaan käyttää myös aiheeseen liittyvää avointa verkosta löytyvää materiaalia.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää luentoja, palautettavia oppimistehtäviä ja mahdollisia laboratoriotehtäviä.

Tehtävät on kuvattu kurssin työtilassa. Kaikki tehtävät ovat joko yksittäisiä tehtäviä tai ryhmätehtäviä (kuvattu opintojakson työtilassa). Tehtävien eräpäivät vahvistetaan opintojakson aloitusinfossa.

Opintojaksoon sisältyy myös laajempi projektityö

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana järjestettävät messut, seminaarit, webinaarit yms. tilaisuudet voidaan sisällyttää osaksi opintoja. Tästä kerrotaan tarkemmin opintojakson aikana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollisen tentin ajankohdasta ilmoitetaan opintojakson aloitusinfossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.

2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja.

4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.