Siirry suoraan sisältöön

Lasten hoitotyön harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: SZYYW208-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 15.09.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilö (AMK)
  • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

  • Riina Sahlman

Ryhmät

  • SOK22KS
    Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla sovellat lasten hoitotyön teoriaopetuksen ja perhehoitotyön orientoivan harjoittelun osaamistasi käytännön harjoittelussa.

Opintojakson osaamiset
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Potilasturvallisuus ja laadunvarmistusosaaminen
Kliininen osaaminen

Opintojakson tavoitteet
Opintojakson käytyäsi osaat huomioida lapsen kehityksellisten vaiheiden vaikutukset toteutettavaan hoitotyöhön.
Tunnistat lapsen ja perheen muiden jäsenten yksilölliset tarpeet hoidolle ja sovellat ohjattuna näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyötä toteuttaessasi yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteet huomioiden.
Toimit ohjattuna yhteisessä ymmärryksessä perheen kanssa hoitoprosessin eri vaiheissa.
Osaat huomioida potilasturvallisuuden merkityksen suhteessa lasten hoitotyön erityispiirteisiin. Toteutat lasten lääkehoitoa turvallisesti ohjattuna.
Käytät digitaalisia menetelmiä lasten ja nuorten hoitotyössä.

Sisältö

Harjoittelu lasten ja nuorten hoitotyössä edellä kuvattujen tavoitteiden mukaisesti.

Opetusmenetelmät

Harjoittelu ja harjoittelutehtävä

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoittelu vastasyntyneiden valvonta- ja/tai valvontaosastolla.

Kansainvälisyys

Harjoittelu on mahdollista suorittaa ulkomaan vaihdossa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelussa suoritetaan yhteensä 150h ja tämän lisäksi harjoittelutehtävä, jonka laajuus on 12h.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osoitat osaavasi huomioida lapsen kehitykselliset vaiheet ja niiden vaikutukset toteutettavaan hoitotyöhön.
Osoitat tunnistavasi lapsen ja perheen muiden jäsenten yksilölliset tarpeet hoidolle ja näytät osaavasi soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa hoitotyötä toteuttaessasi huomioiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteet.
Osoitat osaavasi toimia ohjattuna yhteisessä ymmärryksessä perheen kanssa hoitoprosessin eri vaiheissa.
Osoitat ymmärtäväsi potilasturvallisuuden merkityksen suhteessa lasten hoitotyön erityispiirteisiin.
Osoitat osaavasi toteuttaa, seurata ja arvioida lasten lääkehoitoa turvallisesti ohjattuna.
Osoitat osaavasi käyttää digitaalisia menetelmiä lasten ja nuorten hoitotyössä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.
Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen, sisätautien hoitotyön sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön menetelmät.
Opiskelija tuntee näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.
Opiskelija hallitsee äitiys- ja naisten hoitotyön perusteet.
Opiskelija hallitsee lasten ja nuorten hoitotyön perusteet.