Siirry suoraan sisältöön

Äitiyshoitotyön harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: SLSSW201-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 15.09.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilö (AMK)

Opettaja

  • kp 501 OPESH9
  • Karoliina Mecklin
  • Christina Mantsinen
  • Riina Sahlman

Ryhmät

  • SOK22KS
    Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit ohjatusti toteuttamaan äitiyshoitotyötä

Osaamiset
Ohjaus- ja vuorovaikutus osaaminen sekä omahoidon tukeminen
Terveyden edistämisen osaaminen
Kliininen osaaminen
Kestävä kehitys

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi osaat toimia voimavaralähtöisessä yhteistyösuhteessa synnyttäneen perheen kanssa.
Osaat ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida synnyttäneen perheen hoitotyötä sekä huomioida kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista synnyttäneen perheen hoitotyössä.
Osaat ohjattuna toteuttaa keskeisiä hoito- ja tutkimusmenetelmiä digitaalisuutta hyödyntäen sekä toteuttaa turvallista lääkehoitoa.
Osaat ohjattuna toteuttaa moniammatillista yhteistyötä ja osaat kriittisesti tarkastella ja kehittää osaamistasi.

Sisältö

Harjoittelu synnyttäneen naisen ja perheen hoitotyössä edellä kuvattujen tavoitteiden mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Paananen U., Pietiläinen S-L., Raussi-Lehto E., Väyrynen P., Äimälä A-M. 2017. Kätilöopiskelijan harjoittelun työkirja. Edita.

Opetusmenetelmät

Hyväksytysti suoritettu harjoittelu

Kansainvälisyys

Harjoittelu voidaan suorittaa vaihdossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Harjoittelun opinnollistaminen
AHOT

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

162 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu kätilötyön suuntaavan vaiheen ammattitaitoa edistävän harjoittelun arviointikriteereihin.

Arviointimenetelmät:
- itsearviointi
- ohjaajan antama laadullinen arviointi
- opettajan antama laadullinen arviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson käytyäsi osaat toimia voimavaralähtöisessä yhteistyösuhteessa synnyttäneen perheen kanssa.
Osaat ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida synnyttäneen perheen hoitotyötä sekä huomioida kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista synnyttäneen perheen hoitotyössä.
Osaat ohjattuna toteuttaa keskeisiä hoito- ja tutkimusmenetelmiä digitaalisuutta hyödyntäen sekä toteuttaa turvallista lääkehoitoa.
Osaat ohjattuna toteuttaa moniammatillista yhteistyötä ja osaat kriittisesti tarkastella ja kehittää osaamistasi.

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu arvioidaan hyväksytty/hylätty erillisten arviointikriteerien mukaisesti. Arviointikriteerit ovat näkyvillä sähköisessä harjoittelun ohjausympäristössä

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.
Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen, sisätautien hoitotyön sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön menetelmät.
Opiskelija tuntee näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.
Opiskelija hallitsee äitiys- ja naisten hoitotyön perusteet.
Opiskelija hallitsee lasten ja nuorten hoitotyön perusteet.