Siirry suoraan sisältöön

Naistentautien hoitotyön kirurginen harjoittelu (6 op)

Toteutuksen tunnus: SLSSW202-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 15.09.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilö (AMK)

Opettaja

  • Riina Sahlman
  • Elina Tiainen

Ryhmät

  • SOK22KS
    Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit ohjatusti toteuttamaan naistentautien kirurgista hoitotyötä

Osaamiset
Terveyden edistämisen osaaminen
Kliininen osaaminen
Sairaanhoitajan eettinen osaaminen
Kestävä kehitys

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi osaat ohjattuna edistää naisen ja hänen perheensä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.
Osaat ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida naistentautien voimavaralähtöistä hoitotyötä yhteistyössä naisen ja hänen perheensä kanssa sekä perustella päätöksiä näyttöön perustuvalla tiedolla
Osaat ohjattuna toteuttaa keskeisiä naistentautien tutkimus- ja hoitomenetelmiä digitaalisuutta hyödyntäen sekä toteuttaa turvallista lääkehoitoa
Osaat työskennellä hoitotyön eettisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä osaat kriittisesti tarkastella ja kehittää osaamistasi

Sisältö

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu naistentautien hoitotyössä edellä kuvattujen tavoitteiden mukaisesti.

Aika ja paikka

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu naistentautien osastolla tai naistentautien poliklinikalla

Opetusmenetelmät

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu

Kansainvälisyys

Harjoitteun voi suorittaa myös ulkomailla vaihdossa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opinnollistaminen mahdollista, sovitaan eriseen opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu 6 op = 162 t

Sisällön jaksotus

Ammattiatitoa edistävän harjoittelun voi suorittaa äitiyshoitotyön ja naistentautien hoitotyön teorian jälkeen.

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson arviointi perustuu kätilötyön suuntaavan vaiheen ammattitaitoa edistävan harjoittelun arviointikriteereihin.

Arviointimenetelmät:
- itsearviointi
- ohjaajan antama laadullinen arviointi
- opettajan antama laadullinen arviointi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat ohjattuna edistää naisen ja hänen perheensä seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.
Osaat ohjattuna suunnitella, toteuttaa ja arvioida naistentautien voimavaralähtöistä hoitotyötä yhteistyössä naisen ja hänen perheensä kanssa sekä perustella päätöksiä näyttöön perustuvalla tiedolla
Osaat ohjattuna toteuttaa keskeisiä naistentautien tutkimus- ja hoitomenetelmiä digitaalisuutta hyödyntäen sekä toteuttaa turvallista lääkehoitoa
Osaat työskennellä hoitotyön eettisten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä osaat kriittisesti tarkastella ja kehittää osaamistasi.

Tarkemmat harjoittelun arviointikriteerit ovat näkyvillä sähköisessä harjoittelunohjauksen ymäristössä.

Esitietovaatimukset

Opiskelija hallitsee anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.
Opiskelija hallitsee terveyden edistämisen, sisätautien hoitotyön sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön menetelmät.
Opiskelija tuntee näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.
Opiskelija hallitsee äitiys- ja naisten hoitotyön perusteet.