Siirry suoraan sisältöön

Hankinnan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY2500-3044

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 60

Koulutus

 • Logistiikka (AMK)

Opettaja

 • Anna Riikonen

Ryhmät

 • ZJATLS23S1
  Avoin amk, Logistiikka, Päivä
 • TLS23S1
  Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 04.09.2023 11:45 - 14:45, Hankinnan perusteet TLLY2500-3044
 • 11.09.2023 11:45 - 14:45, Hankinnan perusteet TLLY2500-3044
 • 25.09.2023 11:45 - 14:45, Hankinnan perusteet TLLY2500-3044
 • 02.10.2023 11:45 - 14:45, Hankinnan perusteet TLLY2500-3044
 • 09.10.2023 11:45 - 14:45, Hankinnan perusteet TLLY2500-3044
 • 23.10.2023 11:45 - 14:45, Hankinnan perusteet TLLY2500-3044
 • 30.10.2023 11:45 - 14:45, Hankinnan perusteet TLLY2500-3044
 • 16.11.2023 09:00 - 12:00, Hankinnan perusteet TLLY2500-3044
 • 20.11.2023 11:45 - 14:45, Hankinnan perusteet TLLY2500-3044
 • 27.11.2023 11:45 - 14:45, Hankinnan perusteet TLLY2500-3044
 • 04.12.2023 11:45 - 14:45, Hankinnan perusteet TLLY2500-3044
 • 11.12.2023 11:45 - 14:45, Hankinnan perusteet TLLY2500-3044

Tavoitteet

Haluatko kehittyä hankinnan ammattilaiseksi, joka tuo organisaatiolleen menestystä? Tämän lisäksi lisäarvoa ja kilpailukykyä? Hankintaosaaminen on kaikkea tätä!

Opintojaksolla edistettävät osaamiset ovat:

TIETO JA YMMÄRRYS
Ymmärrät hankinnan roolin ja merkityksen organisaatioissa ja verkostoissa. Tunnet hankintaprosessin sekä eri sektoreiden merkittävimpiä erityispiirteitä. Ymmärrät kokonaiskustannusten hallinnan merkityksen, sekä tunnistat hankinnan mahdollisuuksia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Hahmotat kokonaiskuvan hankintatoimen mahdollisuuksista ja haasteista liiketoiminnan kehittämisessä.

TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnistat mahdollisuuksia soveltaa menetelmiä ja tekniikoita hankintojen toteuttamiseksi ammattimaisesti.

VIESTINTÄ JA TIIMITYÖ
Tunnistat hankinnan näkökulmasta keskeisiä sidosryhmiä, joiden kanssa osaat kommunikoida tehokkaasti.

Sisältö

Keskeisiä sisältöalueita ovat
- Hankintojen rooli ja merkitys liiketoiminnassa
- Hankintaprosessi
- Eri sektoreiden hankintojen erityispiirteitä
- Kestävät hankinnat
- Hankinnan kehityssuuntia

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Sanna Nieminen. 2016. Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum Pro.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää:
lähiopetusta (luennot)
itseopiskelua (kirjallisuus ja oppimistehtävät)
pienryhmätyöskentelyä (tuntityöskentely ja oppimistehtävät)

Yksityiskohtainen toteutustapa ja ryhmäjako tarkentuu opintojakson aloitusvaiheessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viikolla 49
Uusintatentti 1 viikolla 50 ja uusintatentti 2 viikolla 51

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallinen kuormittavuus on opintopistemäärä kertaa 27 tuntia.
5 opintopisteen opintojaksolla kuormittavuus on 135h. Sisältäen luennot, tehtävät ja itsenäisen opiskelun.

Sisällön jaksotus

Tarkka kuvaus opintojakson alussa. Opintojakson teemoja ovat:
- hankinnan rooli ja merkitys
- hankintaprosessi
- eri alojen hankinnat
- hankinnan kehityssuuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.
Arvosana muodostuu tehtävien ja tentin perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu opintojaksolla ilmoitettujen tehtäviä yhteispisteistä.

1: Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on merkittäviä puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

2: Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Hallitset opintojakson keskeiset asiat. Olet saavuttanut hyvän tason oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa oppimiasi taitoja.

4: Olet saavuttanut erinomaisen tason lähes kaikissa oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa ja analysoida oppimiasi taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Olet saavuttanut erinomaisen tason kaikissa oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa oppimiasi taitoja kriittisesti ja innovatiivisesti tarkastellen.

Esitietovaatimukset

-