Siirry suoraan sisältöön

Linuxin käyttö ja hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC1040-3037

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Juho Pekki

Ryhmät

 • TTV23SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJATTV23SM
  Avoin amk, Tieto- ja viestintätekniikka, Monimuoto
 • 31.08.2023 18:00 - 20:00, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3037
 • 14.09.2023 18:00 - 20:00, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3037
 • 28.09.2023 18:00 - 20:00, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3037
 • 12.10.2023 18:00 - 20:00, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3037
 • 26.10.2023 18:00 - 20:00, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3037
 • 09.11.2023 18:00 - 20:00, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3037
 • 23.11.2023 18:00 - 21:00, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3037
 • 07.12.2023 18:00 - 21:00, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3037
 • 14.12.2023 18:00 - 21:00, Linuxin käyttö ja hallinta TTC1040-3037

Tavoitteet

Tarkoitus:
Suoritettuasi opintojakson ymmärrät Linux-käyttöjärjestelmän keskeisimmät käsitteet ja osaat työskennellä, sekä hallinnoida käyttöjärjestelmää tekstipohjaisen käyttöliittymän avulla.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoitteet:
Suoritettuasi opintojakson tiedät Linux-käyttöjärjestelmän keskeisimmät käsitteet ja käytänteet sekä osaat keskeisimmät peruskomennot.

Sisältö

- Tiedostojärjestelmän rakenne
- Tiedostojärjestelmän peruskomennot
- Oikeuksienhallinta
- Apuohjelmat ja työkalut
- Paketinhallinta
- Prosessinhallinta
- Käyttäjienhallinta

Aika ja paikka

Verkossa (toteutus ei sisällä kontaktiopetusta)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkkosivut (luentomateriaali, harjoitukset ja kotitehtävät)

Opetusmenetelmät

Etäopiskelu (luennot, kotitehtävät, tenttiin valmistautuminen, tentti)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Etäopiskelu 135 h (luennot, kotitehtävät, tenttiin valmistautuminen, tentti)

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi tapahtuu palautettujen harjoitustehtävien ja kokeen perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Hyväksytty/välttävä 1:
Tiedät Linux-käyttöjärjestelmän keskeisimmät käsitteet ja käytänteet, sekä osaat keskeisimmät peruskomennot.

Tyydyttävä 2:
Ymmärrät Linux-käyttöjärjestelmän käyttöoikeuksien merkityksen ja osaat soveltaa käyttöoikeuksia tiedostojärjestelmän hallinnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3:
Osaat hyödyntää keskeisimpiä Linux-käyttöjärjestelmän työkaluja ja hallinnoida ohjelmistoja.

Kiitettävä 4:
Ymmärrät prosessien merkityksen Linux-käyttöjärjestelmässä ja osaat hallinnoida prosesseja ja palveluita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5:
Ymmärrät käyttäjätilien ja -ryhmien merkityksen Linux-käyttöjärjestelmässä ja osaat hallinnoida käyttäjätilejä. Lisäksi osaat soveltaa käyttöoikeusmäärittelyjä käyttäjätileille ja ryhmille.

Esitietovaatimukset

-