Siirry suoraan sisältöön

Web-tekniikat (4 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2010-3039

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Kari Niemi

Ryhmät

 • TTV23S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 29.08.2023 13:15 - 15:45, Web-tekniikat TTC2010-3039
 • 05.09.2023 13:15 - 15:45, Web-tekniikat TTC2010-3039
 • 12.09.2023 13:15 - 15:45, Web-tekniikat TTC2010-3039
 • 19.09.2023 13:15 - 15:45, Web-tekniikat TTC2010-3039
 • 26.09.2023 13:15 - 15:45, Web-tekniikat TTC2010-3039
 • 03.10.2023 13:15 - 15:45, Web-tekniikat TTC2010-3039
 • 10.10.2023 13:15 - 15:45, Web-tekniikat TTC2010-3039
 • 24.10.2023 13:15 - 15:45, Web-tekniikat TTC2010-3039
 • 31.10.2023 13:15 - 15:45, Web-tekniikat TTC2010-3039
 • 14.11.2023 13:15 - 15:45, Web-tekniikat TTC2010-3039
 • 21.11.2023 13:15 - 15:45, Web-tekniikat TTC2010-3039
 • 28.11.2023 13:15 - 15:45, Web-tekniikat TTC2010-3039
 • 05.12.2023 13:15 - 15:45, Web-tekniikat TTC2010-3039

Tavoitteet

Tämän opintojakson käytyäsi osaat määritellä, suunnitella ja toteuttaa standardin mukaisen ja validin Web-sivuston kohderyhmä huomioiden.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekninen soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoitteet:
Tiedät Web-sivuston kehittämisprosessin ja siinä käytettävät perustekniikat ja osaat julkaista web-sivuston julkiseen internetiin.

Sisältö

- Web-sivuston määrittelyn ja suunnittelun perusteet ja dokumentointi (mm. Synopsis, rakennekaavio, layout-suunnitelma, testaus ym.).
- Web-sivuston kehittämisprosessi
- Web-sivuston kielen syntaksi (HTML5)
- sivun ulkoasun muotoilu tyyleillä (CSS)
- validointi ja saavutettavuus eri selaimet huomioiden
- julkaisu

Aika ja paikka

Luokassa ja verkossa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

W3schools.com (html/css -osiot)
Opintojakson web-sivut (viikkoharjoitukset, ohjevideot ym.)
Moodle tehtävien palautuksille

Opetusmenetelmät

Lähikontaktit viikoittain, materiaalit mahdollistavat myös täysin virtuaalisen itsenäisen työskentelyn sopimuksesta.
Viikkoharjoitukset ja -testit
Harjoitustyö (itsenäinen soveltaminen)

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta ei ole tenttiä

Kansainvälisyys

Opintojaksolla käytetään englanninkielistä materiaalia.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Materiaalin opiskelu n. 2 op (n. 54 t)
Viikkoharjoitukset ja testit n. 1 op ( 27 t)
Harjoitustyö n. 1 op (27 t)
Yhteensä n. 108t

Sisällön jaksotus

Viikko-ohjelman mukaisesti etenevä 28.8.2023 alkava viikko päättyy joulukuun puolivälissä.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen AMK:n opiskelijoilla on mahdollisuus myös hyväksytty/hylätty arvosanaan.

Avoin AMK polkuopiskelijat: 5 paikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Tiedät Web-standardin ja tyylimuotoilun ja osaat tuottaa yksinkertaisen validin ja saavutettavan sivuston kohderyhmä osittain huomioiden.

Tyydyttävä 2: Ymmärrät Web-standardin ja tyylimuotoilun ja osaat tuottaa validin ja saavutettavan sivuston kohderyhmä osittain huomioiden. Harjoitustyö on dokumentoitu, mutta on suppea.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Osaat Web-standardin ja tyylimuotoilun ja osaat tuottaa validin ja saavutettavan sivuston kohderyhmä huomioiden. Harjoitustyö on dokumentoitu vaatimusten mukaisesti.

Kiitettävä 4: Hallitset Web-standardin ja tyylimuotoilun ja osaat tuottaa toimivan, validin ja saavutettavan sivuston kohderyhmä pääosin huomioiden. Harjoitustyön dokumentointi on perusteellinen sekä virheetön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset kattavasti Web-standardin ja tyylimuotoilun ja osaat tuottaa näyttävän (sommittelu, grafiikka, värit, kirjasimet ym.), validin ja saavutettavan sivuston kohderyhmä syvällisesti huomioiden. Harjoitustyön dokumentointi on kattava, perusteellinen sekä virheetön.

Esitietovaatimukset

Tietokoneen peruskäyttötaidot

Lisätiedot

Opintojaksolla käytetään myös englanninkielistä materiaalia.