Skip to main content

Ohjelmoinnin perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC2030-3047

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

  • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

  • Teemu Siikaniemi

Ryhmät

  • TTV23SM
    Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
  • ZJATTV23SM
    Avoin amk, Tieto- ja viestintätekniikka, Monimuoto

Objectives

Tarkoitus:
Tunnet ohjelmoinnin perusteet ja peruskäsitteet. Osaat tehdä ohjelmia, jotka käyttävät muuttujia, funktioita, ehto- ja toistorakenteita ja erilaisia tietorakenteita. Osaat käytetyn ohjelmointikielen syntaksin ja keskeisimmät komennot. Osaat käyttää versionhallintaa ja sovelluskehitintä.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoitteet:
Tunnet ohjelmoinnin peruskäsitteet ja osaat tehdä pieniä konsolisovelluksia.

Content

Git-versionhallinta
Sovelluskehittimen peruskäyttö, kääntäminen, debuggaus
Muuttujat, muuttujatyypit, vakiot
Metodit, funktiot, aliohjelmat
Merkkijonot ja niiden käsittely
Taulukot, kokoelmat ml. listat
Tietorakenteet: tietue, luokka, olio
Peräkkäisrakenne, haarautumisrakenne, toistorakenne
Muistin käyttö
Poikkeusten käsittely
Tiedostojen käsittely

Learning materials and recommended literature

Opintojakson verkkosivut (luentomateriaali, tehtävät)

Teaching methods

Verkkoluennot, harjoitukset, tehtävät, harjoitustyö, koe

Alternative completion methods

Muulla tavoin hankitun osaamisen todentaminen AHOT tai ohjelmointikoe

Student workload

Verkkoluennot/tallenteet ja ohjaus 20h, tehtävät 70h, itsenäinen opiskelu 40h, koe 5h Yhteensä 135h

Further information for students

Suoritus arvioidaan palautettujen harjoitusten, kokeen ja vapaaehtoisen harjoitustyön perusteella

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

Välttävä 1: Tunnistat ohjelmointiin liittyvät perusrakenteet ja osaat toteuttaa ohjelman, joka käyttää muuttujia, ehtorakenteita ja aliohjelmia.

Tyydyttävä 2: Tunnet ohjelmointiin liittyvät keskeiset perusrakenteet ja periaatteet sekä osaat toteuttaa ohjelman, joka käyttää tietorakenteita ja lajittelee, suodattaa ja ryhmittelee tietoa.

Evaluation criteria, good (3-4)

Hyvä 3: Tunnet ohjelmointiin liittyvät keskeiset periaatteet ja välineet sekä osaat toteuttaa ohjelman, jolla tiedostosta luetut tiedot lajitellaan, suodatetaan ja ryhmitellään käyttäjän syötteiden perusteella. Ohjelmaan on toteutettu poikkeustenkäsittelyä ja syötteiden tarkistusta.

Kiitettävä 4: Osaat ohjelmointiin liittyvät keskeiset periaatteet ja pystyt hyödyntämään tehokkaasti ohjelmankehitysvälineitä. Osaat toteuttaa ohjelman, jolla useasta tiedostosta luettua tietoa yhdistetään, jonka jälkeen sitä voi lajitella, suodattaa ja ryhmitellä käyttäjän syötteiden perusteella. Ohjelmaan on toteutettu oikeaoppinen poikkeustenkäsittely ja syötteiden tarkistus.

Evaluation criteria, excellent (5)

Erinomainen 5: Hallitset ohjelmointiin liittyvät keskeiset periaatteet ja välineet. Osaat suunnitella ja toteuttaa ohjelman, jolla
1) useasta tiedostosta luetut tiedot on yhdistetty ja muutettu sopiviksi tietorakenteiksi
2) tietoa voidaan lajitella, suodattaa ja ryhmitellä käyttäjän syötteiden perusteella
3) voi kirjoittaa tietoja tiedostoihin
4) ja johon on toteutettu oikeaoppinen poikkeustenkäsittely ja syötteiden tarkistus.

Prerequisites

Tietokoneen käyttötaidot