Siirry suoraan sisältöön

Logistiikan maailma (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY1500-3030

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Henri Kervola

Vastuuopettaja

Henri Kervola

Ryhmät

  • TLS24KMM
    Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
  • 17.01.2024 08:00 - 10:30, Logistiikan maailma TLLY1500-3030
  • 13.02.2024 11:30 - 14:00, Logistiikan maailma TLLY1500-3030
  • 19.03.2024 13:15 - 15:45, Logistiikan maailma TLLY1500-3030
  • 23.04.2024 08:00 - 10:30, Logistiikan maailma TLLY1500-3030

Tavoitteet

Tarkoitus
Millaisen tapahtumasarjan verkkokaupassa tekemäsi tilaus käynnistää? Onko sillä ekologisesti väliä, valitsenko saman päivän vai seuraavan päivän toimituksen? Miksi tavarat loppuvat välillä kaupasta? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen Logistiikan maailma -opintojaksolla.

Osaamiset
Kuljetukset, sisälogistiikka, hankinta, kiertotalous, liiketoiminta, knowledge and understanding, communication and team working

Osaamistavoite
Ymmärrät mitä logistiikka on ja miten se linkittyy erilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Ymmärrät logistiikan trendejä ja tiedostat niiden vaikutuksen tulevaisuuden logistiikkaan. Osaat myös nähdä kiertotalouden logistiikan osana. Tiedät logistiikan eri osa-alueet ja ymmärrät niiden merkityksen logistiikan kokonaisuudessa.

Sisältö

1. Mitä on logistiikka
2. Logistiikan trendit ja kiertotalous
3. Hankinta ja materiaalinohjaus
4. Sisä- ja tuotantologistiikka
5. Kuljetus- ja informaatiologistiikka

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kuvataan oppimisympäristössä. Haetaan opintojaksolta.

Opetusmenetelmät

Toteutus on ensisijaisesti logistiikan monimuoto-opiskelijoille. Se sisältää lähikertoja, omatoimisesti verkossa tehtäviä oppmistehtäviä ja tentin.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-Virtuaaliekskursiot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti tehdään Moodlessa ja sen voi tehdä silloin, kun haluaa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste tarkoittaa laskennallisesti keskimäärin 27 tunnin työtä eli viiden opintopisteen opintojakson kuormitus on noin 135 h. Kuormitus jakautuu eri tavoin opintojakson toteutustavasta riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK: Ei rajoituksia

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat.
2: Opiskelija saavuttaa kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja pystyy hyödyntämään näitä tietoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Opiskelija ymmärtää kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa hyödyntää oppimiaan taitoja.
4: Opiskelija hallitsee lähes kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Opiskelija hallitsee kaikki opintojakson osaamistavoitteissa kuvatut asiat ja osaa soveltaa oppimiaan taitoja.