Siirry suoraan sisältöön

Hankinnan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TLLY2500-3045

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

  • Logistiikka (AMK)

Opettaja

  • Minna Kervinen

Ryhmät

  • TLS24KMM
    Logistiikka - tutkinto-ohjelma (AMK)
  • 16.01.2024 11:30 - 14:00, Hankinnan perusteet TLLY2500-3045
  • 12.02.2024 14:00 - 16:30, Hankinnan perusteet TLLY2500-3045
  • 18.03.2024 14:00 - 16:30, Hankinnan perusteet TLLY2500-3045
  • 22.04.2024 09:45 - 12:15, Hankinnan perusteet TLLY2500-3045

Tavoitteet

Haluatko kehittyä hankinnan ammattilaiseksi, joka tuo organisaatiolleen menestystä? Tämän lisäksi lisäarvoa ja kilpailukykyä? Hankintaosaaminen on kaikkea tätä!

Opintojaksolla edistettävät osaamiset ovat:

TIETO JA YMMÄRRYS
Ymmärrät hankinnan roolin ja merkityksen organisaatioissa ja verkostoissa. Tunnet hankintaprosessin sekä eri sektoreiden merkittävimpiä erityispiirteitä. Ymmärrät kokonaiskustannusten hallinnan merkityksen, sekä tunnistat hankinnan mahdollisuuksia vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Hahmotat kokonaiskuvan hankintatoimen mahdollisuuksista ja haasteista liiketoiminnan kehittämisessä.

TEKNIIKAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN
Tunnistat mahdollisuuksia soveltaa menetelmiä ja tekniikoita hankintojen toteuttamiseksi ammattimaisesti.

VIESTINTÄ JA TIIMITYÖ
Tunnistat hankinnan näkökulmasta keskeisiä sidosryhmiä, joiden kanssa osaat kommunikoida tehokkaasti.

Sisältö

Keskeisiä sisältöalueita ovat
- Hankintojen rooli ja merkitys liiketoiminnassa
- Hankintaprosessi
- Eri sektoreiden hankintojen erityispiirteitä
- Kestävät hankinnat
- Hankinnan kehityssuuntia

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristön materiaali sekä seuraava kurssikirja:
Sanna Nieminen. 2016. Hyvä hankinta - parempi bisnes. Talentum Pro. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Lisäksi rinnalla voi käyttää kirjaa:
van Weele, Arjan. 2010. Purchasing and Supply Chain Management. 5th ed. Cengage Learning. (e-kirjana JAMKin kirjastossa)

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena. Opintojakso sisältää itseopiskelua (itsenäisiä oppimistehtäviä tai ryhmissä tehtäviä oppimistehtäviä) sekä tuntityöskentelytehtäviä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla mahdollisesti työelämästä vierailijaluennoitsija.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tällä toteutuksella hyödynnetään aihetenttejä osana oppimistehtäviä. Aihetentit tehdään omalla ajalla itsenäisesti. Tenttien aikana voi hyödyntää materiaalia.

Kansainvälisyys

Osa materiaalista on englannin kielellä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opntojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laskennallinen kuormittavuus on opintopistemäärä kertaa 27 tuntia.
5 opintopisteen opintojaksolla kuormittavuus on 135h.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu oppimistehtävistä ja aihetenteistä saatuun kokonaispistemäärään, jonka mukaan muodostuu kurssin arvosana 0-5.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu opintojaksolla ilmoitettujen tehtäviä yhteispisteistä.

1: Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on merkittäviä puutteita keskeisten asioiden tulkitsemisessa.

2: Ymmärrät perusasiat ja terminologian, mutta sinulla on puutteita keskeisten asioiden soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Hallitset opintojakson keskeiset asiat. Olet saavuttanut hyvän tason oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa oppimiasi taitoja.

4: Olet saavuttanut erinomaisen tason lähes kaikissa oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa ja analysoida oppimiasi taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Olet saavuttanut erinomaisen tason kaikissa oppimistuloksissa kuvatuissa aiheissa ja osaat soveltaa oppimiasi taitoja kriittisesti ja innovatiivisesti tarkastellen.

Esitietovaatimukset

-