Siirry suoraan sisältöön

Mat1 Yhtälöt (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM1300-3086

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Ville Arvio

Ryhmät

 • TTV23S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 23.10.2023 09:45 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 23.10.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 25.10.2023 12:15 - 14:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 30.10.2023 09:45 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 30.10.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 01.11.2023 12:15 - 14:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 13.11.2023 09:45 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 13.11.2023 11:00 - 12:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 15.11.2023 12:15 - 14:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 20.11.2023 09:45 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 20.11.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 22.11.2023 12:15 - 14:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 27.11.2023 09:45 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 27.11.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 29.11.2023 12:15 - 14:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 04.12.2023 09:45 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 04.12.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 11.12.2023 09:45 - 10:30, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 11.12.2023 11:30 - 13:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086
 • 13.12.2023 12:00 - 15:00, Mat1 Yhtälöt TZLM1300-3086 (koe)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus

Tällä opintojaksolla opit niitä matemaattisia yhtälönratkaisutaitoja, jotka ovat välttämättömiä insinööriopinnoissa.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite

Opintojakson suoritettuasi osaat sieventää lausekkeita. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä sekä yhtälöryhmiä käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat ratkaista matemaattisia ongelmia valmiiden mallien avulla. Lisäksi perehdyt tutkinto-ohjelmakohtaiseen matemaattiseen sisältöön.

Sisältö

Keskeisimmät sisällöt ovat:

- Lausekkeiden sieventäminen (murtopotenssi, polynomit, rationaalilausekkeet, muistikaavat)
- Funktion kuvaajan piirtäminen ja tulkitseminen
- Ensimmäisen asteen yhtälöt ja suorat
- Toisen asteen yhtälöt ja paraabelit
- Juuria sisältävät yhtälöt
- Yhtälöryhmät
- Prosenttilaskut ja verrannot
- Suorakulmaisen kolmion trigonometriaa
- Avaruusgeometrian alkeet
- Tutkinto-ohjelmakohtaisia sisältöjä

Aika ja paikka

Toteutus on viikoilla 43 - 51 (23.10.-19.12.2023) Lutakon kampuksen Dynamolla

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan oppimisympäristössä julkaisema kirjallinen materiaali.
Lisämateriaaliksi suositellaan esimerkiksi Alestalo, Lehtola, Nieminen, Rantakaulio: Tekninen Matematiikka 1 -oppikirjaa.

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus 2+2 h/viikko (luentoja ja laskuharjoituksia)
Itsenäisiä laskuharjoituksia
Automaattitestejä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta on kurssikoe ja kaksi uusintamahdollisuutta.
Tenttien ja uusintamahdollisuuksien ajankohdat julkaistaan opintojakson alussa oppimisympäristössä.

Kurssi päättyy uusintakoe-2:een. Tämän jälkeen kurssipalautuksia ei voi enää palauttaa ja vaillinaisesti suoritettu kurssi tulee käydä kokonaan uudelleen seuraavan kurssitoteutuksen yhteydessä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Mahdollisuus tenttiä kurssikokeella opintojakson alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 3 op * 27 h/op = 81 h.
Kontaktiopetus ja -ohjaus noin 30 h
Viikottaiset laskuharjoitukset ja testit 6 x 6 h = 36 h
Itsenäinen materiaalin opiskelu ja kokeisiin valmistautuminen 12 h
Loppukokeet 3 h

Joillakin viikoilla voi olla etäopetusta Dynamon tilojen käytettävyydestä riippuen.

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointimenetelmä:
Opintojaksoon liittyy pakollisia kotitehtäviä ja välitestejä. Arviointi tehdään opintojakson päätteeksi olevalla läpäisy- ja arvosanakokeella. Läpäisy- ja arvosanakokeeseen voi osallistua, kun opintojakson pakolliset suoritteet (kotitehtävät ja välitestit) on hyväksytysti tehty. Läpäisykokeella saa arvosanan 1. Korkeampi arvosana edellyttää arvosanakokeeseen osallistumista.

Suositellaan valitsemaan myös opintojakso Mat1 Tukiopinnot, jos lukion pitkän matematiikan opintoja ei ole pohjalla.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1

Osaat sieventää lausekkeita. Tunnistat erityyppisiä yhtälöitä ja osaat ratkaista yksinkertaisia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja. Osaat käyttää valmiita sanallisista ja geometrisista ongelmista muodostettuja matemaattisia malleja ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 2

Ymmärrät polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa yksinkertaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arvosana 4

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa aiemmin käsiteltyjen tilanteiden kaltaisista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä ongelmien ratkaisemiseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5

Osaat polynomiyhtälön käsitteen ja merkinnät. Osaat ratkaista haastavia polynomi- ja juuriyhtälöitä ja yhtälöpareja käsin, graafisesti ja tietotekniikkaa hyödyntäen. Osaat muodostaa myös uusista sanallisista ja geometrisista ongelmista matemaattisia malleja ja käyttää niitä luovasti ongelmien ratkaisemiseen.

Esitietovaatimukset

Osaat peruslaskutoimitukset ja -säännöt luvuilla ja symboleilla. Ymmärrät lausekkeen ja yhtälön eron, ja osaat ratkaista yksinkertaisia ensimmäisen ja toisen asteen yhtälöitä. Hallitset prosenttilaskun perustapaukset. Tunnet funktioiden alkeet.

Lisätiedot

Opintojakso sopii hyvin suoritettavaksi jo ennen amk-insinööriopintojen alkua. Opintojakso antaa hyviä matemaattisia valmiuksia myös muun kuin teknisen alan opintoja varten. Opintojakso on tarjolla myös polkuopinnoissa ja avoimessa ammattikorkeakoulussa.